Дослідження творчого розвитку дошкільників, що мають умови для розвитку творчого мислення

Матеріали по педагогіці » Особливості творчого розвитку дошкільників » Дослідження творчого розвитку дошкільників, що мають умови для розвитку творчого мислення

Страница 4

3) Оригінальність - число відповідей з незвичайним вживанням поняття, в даному випадку оригінальним вважається відповідь, даний 1 раз на вибіркою обсягом 30-40 осіб. 1 оригінальна відповідь - 5 балів.

Усі бали за оригінальні відповіді сумуються.

Ор = 5 × k (3.3)

де Ор - показник оригінальності, k - число оригінальних відповідей.

Строгий підрахунок сумарного показника по кожному субтесту слід проводити після процедури стандартизації, тобто перекладу сирих балів у стандартні. У даному випадку, ми пропонуємо проводити підсумовування балів по різних факторів, віддаючи собі звіт в тому, що така процедура не є досить коректною, а отже, сумарними балами можна користуватися тільки як приблизними і оцінними.

Т2 = Б2 + Г2 + Ор2 = n + 3 × m + 5 × k (3.4)

де Т2, - сумарний бал по 2 субтесту, Б2 - швидкість по 2 субтесту, Г2 - гнучкість по 2 субтесту, Ор2 - оригінальність по 2 субтесту, n - загальне число доречних відповідей, m - число категорій, k - число оригінальних відповідей

Слід звернути особливу увагу на термін доречні, адекватні відповіді. Перше - слід виключати з числа враховуються ті відповіді, які згадувалися в інструкції - очевидні способи використання газет: читати газету, дізнаватися новини і т.д., крім спеціально обумовлених у категорії 1. Але в цьому випадку треба виключати тільки найочевидніші способи використання газети, по суті тільки вищенаведені. Друге - слід виключати повторювані (повністю) дублюючих один одного відповіді.

Субтест 3 "Словесна асоціація"

Завдання: Привести якомога більше визначень для загальновживаних слів. Інструкція випробуваному: Приведи якомога більше визначень для слова - книга. Наприклад - красива книга - яка ще буває книга?

Час виконання субтеста - 3 хвилини.

Оцінювання: Результати виконання субтеста оцінюються в балах по 3 показниками:

1) Швидкість - сумарна кількість наведених визначень - n. 1 визначення - 1 бал.

Б = n(3.5)

де Б - показник швидкості, n – наведены визначення

2) Гнучкість - число наведених класів - категорій відповідей. 1 категорія - 3 бали

Г = 3 × m(3.6)

де Г - показник гнучкості, m - число категорій відповідей (Додаток 5).

Усі відповіді, які належать до однієї категорії, враховуються один раз і отримують - 3 бали. У принципі, максимально-можливий бал - 12 × 3 = 36 балів (у випадку, коли у відповідях присутні всі дванадцять категорій, що на практиці зустрічається виключно рідко, а також відсутні відповіді, яким присвоюється нова категорія). Як і в субтесте 2 відповідям, не відповідним ні до якої категорії, присвоюється нова категорія і, відповідно, додається по 3 бали за кожну нову категорію. У цьому випадку максимально отримане число балів може збільшитися.

3) Оригінальність - число оригінальних визначень - в нашому випадку - k. Оригінальна визначення - наведене всього 1 раз на вибірці з 30-40 осіб. 1 оригінальне визначення - 5 балів

Ор = 5 × k(3.7)

де Ор - показник оригінальності, k - число оригінальних визначень.

Т3 = n + 3 × m + 5 × k,(3.8)

де Т3 - сумарний показник 3 субтеста.

Після проведення психодіагностичних методик з дітьми, ми виконали аналіз отриманних результатів та висвітлимо його у згідних таблицях.

В результаті проведення діагностики творчих здібностей за допомогою короткого тесту творчого мислення "Фігурна форма" Торранса. Скорочений варіант образотворчої (фігурної) батареї тесту креативності П. Торранса представляє собою завдання "Закінчи малюнок ". Ми отримали показники

По шкалі: швидкість, гнучкість, оригінальність і розробленість. Які наведені у додатку В, таблиця В.1. Порівняли отриманні результати з середніми показники КТГМ віком від 5-7 років. В результаті отриманних результатів 15 дітей які приймали участь у данному тесті показали високий рівень невербальної творчої діяльності, і відповідають показникам норми свого віку.

За показником оригінальності ідей, який є найважливішим показником у данному тесті, ми отримали такі результати:

53,3 % дітей мають - верхня межа показника норми

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Більше про педагогіку:

Впровадження системи електронного документообігу в науково-дослідній частині
Великий економічний потенціал криється у прискоренні руху документів і зменшенні кількості помилок при прийнятті управлінських рішень за рахунок використання нових технологій керування інформаційними потоками та систем електронного документообігу (ЕДО). Звільнені від рутинної роботи, співробітники ...

Електромагнітні, магнітоелектричні, комбіновані прилади
Електромагнітний прилад - вимірювальний прилад, принцип дії якого заснований на взаємодії магнітного поля, пропорційного вимірюваній величині, з сердечником, виконаним з феромагнітного матеріалу. Основні елементи електромагнітного приладу: вимірювальна схема, що перетворює вимірювану величину в пос ...

Місце демонстраційного експерименту в шкільному курсі фізики
Демонстраційний експеримент як метод навчання з'явився практично одночасно з початком викладання систематичного курсу фізики. У системі методів організації й здійснення учбово-пізнавальної діяльності учнів, що класифікуються за джерелом передачі й сприйняття навчальної інформації, демонстраційний е ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com