Дослідження творчого розвитку дошкільників, що мають умови для розвитку творчого мислення

Матеріали по педагогіці » Особливості творчого розвитку дошкільників » Дослідження творчого розвитку дошкільників, що мають умови для розвитку творчого мислення

Страница 3

Другий етап- проведення тестів з вербального творчого мислення. Він мав три субтеста:

1 субтест "Римування" - спрямований на виявлення здібностей до поетичної творчості. Здатність до такого виду творчості включає в себе поетичне сприйняття краси навколишнього світу, сприйняття і відтворення ритмічності, музикальності людської мови. Природно, що не всі компоненти цих здібностей присутні у дітей, але можна безумовно припустити, що досить розвинену уяву, свіжість емоційного сприйняття, а також спрямоване, ситуатівне словесна творчість, виражається у вигадуванні різних "лічилок", "пісеньок". Діти 6-7 років дають велику кількість оригінальних відповідей. Данний субтест містить 3 завдання. Вони полягають в тому, щоб придумати вірш, використовуючи заданий перший рядок:

"Из трубы идет дымок…"

"Идет волк по улице…"

"Показал садовод…"

У данному субтесті можно виділити наступні показники творчіх здібностей: легкість, оригінальність, точність.

Інтерпритація тесту:

Легкість визначається через наявність рими у вірші, ритмічності рядків, музикальність, а також по кількості придуманих рядків.

За кількість придуманих віршованих рядків дається наступна оцінка: 1 рядок - 1 бал; 2-3 рядки - 2 бали; більше 3 рядків - 3 бали.

Оригінальність вірша визначається через оберненопропорційні показники частоти народження тем, образів у придуманих рядках. Оригінальність у даному випадку визначається більш брутальним спосібом, ніж в інших субтестах, але така специфіка завдання, адже зрозуміло, що проста перестановка слів у вірші призводить до того, що вже по-новому звучить вірш. Точність визначається через логічність, вміння вдало підібрати за змістом продовження рими. При відсутності такої точності з набраної суми балів у кожному завданні знімається один бал. Максимальна оцінка за субтест буде складатися з суми максимальних показників за ступенем легкості і оригінальності у створенні нового, а також точності відповідей.

2 субтест "Використання предметів" (варіанти вживання) –

Завдання: Перелічити якомога більше способів використання предмета, що відрізняються від звичайного вживання.

Інструкція випробуваному: Газета використовується для читання, ти можеш придумати інші способи використання газети. Що з неї можна зробити? Як її можна використовувати?

Інструкція зачитується усно.

Час виконання субтеста t = 3 хв. Усі відповіді дослівно записуються психологом при індивідуальній формі проведення. При груповій формі проведення відповіді записують самі випробовувані. Час засікається після прочитання інструкції.

Оцінювання: Результати виконання тесту оцінювалися в балах.

Є три показники:

1) Швидкість (швидкість відтворення ідей) - сумарна кількість відповідей. За кожну відповідь дається 1 бал, всі бали сумуються.

Б = 1 × n (3.1)

де n = число доречних відповідей; Б = швидкість

2) Гнучкість - число класів (категорій) відповідей.

Усі відповіді можна віднести до різних класів. Наприклад, відповіді на кшталт: зробити з газети - шапку, корабель, іграшку і т.д., можна віднести до одного класу - Створення виробів та іграшок.

Далі перераховуються основні категорії відповідей.

Слід приписати кожної відповіді номер категорії з вищенаведеного списку, потім, якщо кілька відповідей будуть ставитися до однієї категорії, то враховувати першу відповідь з цієї категорії, тобто враховувати кожну категорію тільки один раз Потім слід підрахувати число використаних дитиною категорій. У принципі, число категорій може змінюватися від 0 до 12 (якщо не буде дано відповідей, віднесених до нової категорії, якої немає в списку категорій). Хтось може дати багато відповідей, тобто мати високий показник за фактором швидкість, але всі відповіді можуть належати до однієї категорії, наприклад до категорії № 12 - Створення виробів, іграшок.

За одну категорію даємо - 3 бали.

Г = 3 × m (3.2)

де Г - показник гнучкості, m - число використаних категорій.

Відповідям не підходить ні до якої категорії присвоюється нова категорія і, відповідно, додається по 3 бали за кожну нову категорію. Таких відповідей може бути кілька. Але перш ніж присвоювати нову категорію, слід дуже уважно співвіднести відповідь з наведеним списком категорій.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Більше про педагогіку:

Аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду виховання толерантності
У 1995 р. Організація Об’єднаних Націй прийняла "Декларацію принципів толерантності”, у якій не тільки були проголошені принципи толерантності в сучасному та майбутньому світі, але й визначені шляхи їх реалізації. Вагомим є той факт, що в цьому документі вирішальна роль у реалізації принципів ...

Ігри як засіб закріплення знань дітей про природу
Разом із спостереженнями для розширення представлень дітей про доступні явища і предмети природи широко використовують різноманітні ігри: дидактичні, рухомі і творчі. У них діти накопичують досвід, творчо освоюють придбані знання. Дидактичні ігри. У дидактичних іграх діти уточнюють, закріплюють, ро ...

Особливості використання літературних ігор на уроках читання в початковій школі
Термін «літературна гра» має подвійне значення. По-перше, це — художня творчість, гра мистецькими засобами за законами мистецтва, рівнозначна будь-якій соціальній грі (політичній, виховній, спортивній), однак відмінна за змістом — тут панують естетичні критерії. По-друге, літературні — це як узагал ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.educateua.com