Дослідження творчого розвитку дошкільників, що мають умови для розвитку творчого мислення

Матеріали по педагогіці » Особливості творчого розвитку дошкільників » Дослідження творчого розвитку дошкільників, що мають умови для розвитку творчого мислення

Страница 2

Категорії відповідей, оцінюваних 0 або 1 балом за оригінальність, значно зручніше визначати за списком № 1 окремо для кожної стимульной фігури.

Оригінальність. Максимальна оцінка дорівнює 2 балам для неочевидних відповідей з частотою менше 2%, мінімальна - 0 балів для відповідей з частотою 5% і більше, а 1 бал зараховує-ся за відповіді, що зустрічаються в 2-4,9% випадків. Дані про оцінку категорії та оригінальності відповіді наведено у списку № 1 для кожної фігури окремо. Тому інтерпретацію результатів доцільно починати, використовуючи цей список.

Преміальні бали за оригінальність відповідей, у яких випробуваний об'єднує кілька вихідних фігур в єдиний малюнок. Торренс вважає це проявом високого рівня творчих здібностей, оскільки такі відповіді досить рідкісні. Торренс вважає за необхідне присуджувати додаткові бали за оригінальність при об'єднанні в блоки вихідних фігур: об'єднання двох малюнків - 2 бали; об'єднання 3-5 малюнків - 5 балів; об'єднання 6-10 малюнків - 10 балів. Ці преміальні бали додаються до загальної суми балів за оригінальність по всьому завданням.

Розробленість. При оцінці ретельності розробки відповідей бали даються за кожну значущу деталь (ідею), що доповнює вихідну стимульную фігуру, як у межах її контуру, так і за її межами. При цьому, проте, основний, найпростіший відповідь має бути значущим, інакше його розробленість не оцінюється. Один бал дається за:

Кожну істотну деталь загальної відповіді. При цьому кожен клас деталей оцінюється один раз і при повторенні не враховується. Кожна додаткова деталь відзначається крапкою або хрестиком один раз;

Колір, якщо він доповнює основну ідею відповіді;

Спеціальну штрихування (але не за кожну лінію, а за загальну ідею);

Тіні, обсяг, колір;

Прикраса, якщо воно має сенс саме по собі,

Кожну варіацію оформлення (крім суто кількісних повторень), значиму по відношенню до основного відповіді. Наприклад, однакові предмети різного розміру можуть передавати ідею простору;

Поворот малюнка на 90 ° і більше, незвичність ракурсу (вид зсередини, наприклад), вихід за рамки завдання більшої частини малюнка;

Кожну подробиця в назві понад необхідний мінімум. Якщо лінія розділяє малюнок на дві значущі частини, підраховують бали в обох частинах малюнка і підсумовують їх. Якщо лінія позначає певний предмет - шов, пояс, шарф і т. д., то вона оцінюється 1 балом.

Швидкість, або продуктивність. Цей показник не є специфічним для творчого мислення і корисний насамперед тим, що дозволяє зрозуміти інші показники КТТМ. (табл. 3.1.)

Таблиця 3.1. Середні показники КТГМ віком від 5-7 років.

Беглость

Гибкость

Оригинальность

Разработанность

9,0

7,5

10,3

22,4

Таблиця 3.2. Перетворення "сирих"показників в Т-шкалу

Баллы по оригинальности

Баллы по разработанности

Т-шкала

100

66

95

62

90

58

85

20

54

80

19

49

75

18

45

70

16

40

65

15

35

60

13

31

55

12

26

50

10

22

45

9

18

40

7

14

35

6

10

30

4

5

25

2

1

20

1

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Більше про педагогіку:

Міжпредметні звязки з біологією та іншими предметами природничого циклу
З вивчення оболонок Землі починається в географії послідовне формування наукової картини світу. Оболонки нашої планети (літосфера, гідросфера, атмосфера, біосфера) тісно взаємодіють одна з одною, і їхня взаємодія формує найбільший природний комплекс нашої планети – географічну оболонку. В процесі ї ...

Засоби, методи і методичні прийоми, методи контролю над ефективністю використання засобів
Таблиця 3 №з/п Структура досліджуваного об’єкта Засоби, ким обґрунтовані Методи і методичні прийоми, ким обґрунтовані Методи контролю, ким запропоновані 1. Гнучкість, як рухова якість Активні Пасивні (Худолій О.М.) Повторної вправи Педагогічне тестування рівня розвитку гнучкості (Худолій О.М.) 2. А ...

Сутність поняття про колектив. Структура і функції колективу
Колектив — соціально значима група людей, які об'єднані спільною метою, узгоджено діють для досягнення мети і мають органи самоврядування. Дитячий колектив — об'єднання дітей, згуртованих спільною корисною діяльністю (навчанням, працею, спортом, громадською роботою). Характерними рисами колективу є ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.educateua.com