Дослідження творчого розвитку дошкільників, що мають умови для розвитку творчого мислення

Матеріали по педагогіці » Особливості творчого розвитку дошкільників » Дослідження творчого розвитку дошкільників, що мають умови для розвитку творчого мислення

Страница 1

Метою нашого дослідження було перевірити що, при наявності умов створених для творчого розвитку, у дитини розвивається творче мислення.

У дослідженні брали участь 15 дітей ЦРД "Лазурний" старшої групи "Дзвіночок" віком від 6-7 років.

Дослідження здійснювалось у два етапи:

Перший етап – діагностика невербальних творчих здібностей (продуктивна творчість). За допомогою короткого тесту творчого мислення "Фігурна форма" Торранса. Скорочений варіант образотворчої (фігурної) батареї тесту креативності П. Торранса представляє собою завдання "Закінчи малюнок ". Завдання "Закінчи малюнок" являє собою другий субтест фігурної батареї тестів творчого мислення П. Торранса.

Другий етап – діагностика вербальних творчих здібностей. За допомогою модифікацією тестів Гілфорда:

субтесту "Римування" на вияв здібностей к поетичної творчості .

субтест "Використання предметів" (варіанти вживання)

субтест "Словесна асоціація"

Перший етап - ми розглядаємо скорочений варіант образотворчої (фігурної) батареї тесту креативності П. Торренса. зупинившись на завданні "Закінч малюнок ". Завдання "Закінчи малюнок" являє собою другий субтест фігурної батареї тестів творчеського мислення II. Торренса. Тест може бути використаний для дослідження творчої обдарованості дітей, починаючи з до-шкільного віку (5-6 років).

Інструкція до тестового завдання:

Дітям роздається по 10 незакінченних фігур (Додаток А) щоб вони додали до них додаткові лінії, і вийшли цікаві предмети чи сюжетні картинки, і дали їм назву. На виконання цього завдання відводиться 10 хвилин.

Процедури вимірювання.

1. Треба чітко усвідомлювати концепцію творчого мислення П. Торранса: зміст показників швидкості, гнучкості, оригінальності та ретельності розробки ідей як характеристик цього процесу.

2. Спочатку слід визначити, чи варто відповідь зараховувати, тобто релевантний він завданням. Ті відповіді, які не відповідають завданням, не враховуються. Нерелевантними вважаються відповіді, в яких не виконана основна умова завдання - використовувати вихідний елемент. Це ті відповіді, в яких малюнок випробуваного ніяк не пов'язаний з незавершеними фігурами.

3. Обробка відповідей. Кожну релевантну ідею (тобто малюнок, що включає в себе вихідний елемент) слід віднести до однієї з 83 категорій відповідей Використовуючи ці списки, визначте номери категорій відповідей і бали за їх оригінальність. Запишіть їх у відповідних графах.

Якщо оригінальність відповідей оцінюється 0 або 1 балом, категорія відповідей може бути визначена за списком 1 У цей список увійшли найменш оригінальні відповіді для кожної з фігур тесту. Для більш оригінальних відповідей (з оригінальністю 2 бали) складено список № 2. У цьому списку зібрані категорії, загальні для всіх фігур тесту.

Потім визначаються бали за розробленість кожної відповіді, які заносяться в графу, відведену для цих показників виконання завдання. Показники категорій оригінальності і розробленості відповідей записуються на бланку, в рядку, що відповідає номеру малюнка. Там же записуються пропуски (відсутність) відповідей.

Показник швидкості для тесту може бути отриманий прямо з номера останньої відповіді, якщо не було пропусків або нерелевантних відповідей. В іншому випадку слід порахувати загальну кількість врахованих відповідей і записати це число у відповідній графі. Щоб визначити показник гнучкості, закресліть повторювані номери категорій відповідей і порахуйте, що залишилися. Сумарний бал за оригінальність визначається додаванням усіх без винятку балів у цій колонці. Аналогічним чином визначається сумарний показник розробленості відповідей.

Гнучкість. Цей показник визначається числом різних категорій відповідей. Для визначення категорії можуть використовуватися як самі малюнки, так і їх назви (що іноді не збігається). Нижче наведено список № 2, що включає 99% відповідей. Для тих відповідей, які не можуть бути включені до жодної з категорій цього списку, слід застосовувати нові категорії з позначенням їх "XI", "Х2" і т. д. Однак це потрібно дуже рідко.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Більше про педагогіку:

Тенденції розвитку вищої університетської освіти в Франції
З урахуванням явищ глобалізації та континентальної інтеграції виявлено такі тенденції розвитку вищої освіти у Франції: перетворення елітарної вищої освіти на загальну, кількісне зростання контингенту студентів та їх мобільності, подовження тривалості обов’язкової освіти, ускладнення структури вищої ...

Основні риси менеджменту освіти
Дослідження проблеми оптимізації виховного процесу та теоретичний аналіз результатів діагностичного вивчення її рівня передбачає виділення ознак та показників ступеня прояву цієї характеристики, а також визначення виміру ефективності виховної практики на різних етапах її розвитку. Показники ефектив ...

Розвиток здібностей
Будь-які задатки, перед тим, як перетворитися на здібності, повинні пройти великий шлях розвитку. Для багатьох здібностей цей розвиток починається з перших днів життя людини і, якщо вона продовжує займатися тими видами діяльності, в яких відповідні здібності розвиваються, не припиняється до кінця ж ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.educateua.com