Порівняльне дослідження розвитку пам’яті до та після формувальної програми

Матеріали по педагогіці » Вплив математичної обізнаності на продуктивність пам’яті » Порівняльне дослідження розвитку пам’яті до та після формувальної програми

Страница 1

Після проведення розвиваючих занять ми проводили повторну діагностику по описаним вище методикам, та проводили порівняння з допомогою G-критерія знаків. Критерій знаків G призначений для встановлення загального напрямку зрушення ознаки, яка досліджується.

Він дозволяє встановити, в який бік в виборці в цілому змінюються значення ознаки при переході від першої зміни до другої: показники змінюються в бік покращення, підвищення або підсилення чи, навпаки, в бік зниження, зменшення чи ослаблення.

Критерії знаків використовують і до тих зрушень, які можна визначити лише якісно (наприклад, зміцнення негативного відношення до чого-небудь на позитивне), так і до тих зрушень, які можуть бути виміряні кількісно (наприклад, зменшення часу роботи над завданням після експериментальної дії).

Гіпотези.

Н0: Переважання типового напрямку зрушення є випадковим.

Н1: Переважання типового напрямку зрушення не являється випадковим.

Сформулюємо гіпотези для нашого дослідження.

Н0: Зрушення в бік підвищення показників пам’яті після проведеної розвиваючої роботи являється випадковим.

Н1: Зрушення в бік підвищення показників пам’яті після проведеної розвиваючої роботи являється невипадковим.

Слухова пам’ять

n= 14

Типове зрушення – позитивне

Негативних зрушень немає

Gкр

Gемп=0

GемпGкр

Н0 відхиляється. Приймається Н1(р0,01)

Образна пам’ять

n=14

Типове зрушення – позитивне

Негативних зрушень немає

Gкр=

Gемп=0

GемпGкр

Н0 відхиляється. Приймається Н1(p0,01)

Смислова пам’ять

n=13

Типове зрушення – позитивне.

Негативних зрушень немає.

Gкр

Gемп=0

GемпGкр

Н0 відхиляється. Приймається Н1(p0,01).

4) Опосередкована пам’ять

n=13

Типове зрушення – позитивне.

Негативних зрушень немає.

Gкр =

Gемп=0

GемпGкр

Но відхиляється . Приймається Н1 (p 0,01 ).

Підрахуємо кількість позитивних , негативних та нульових зрушень по кожному виду пам’яті в кожній із виборок.

Таблиця 2

Розрахунок кількість позитивних, негативних та нульових зрушень в двох групах школярів.

Кількість зрушень в групі

Слухова пам’ять

Образна пам’ять

Смислова пам’ять

Опосередкована пам’ять

Суми

1. Експериментальна група

Позитивних

14

14

13

13

54

Негативних

0

0

0

0

0

Нульових

1

1

2

2

6

Суми

15

15

15

15

60

2. Контрольна група

Позитивних

1

2

0

2

5

Негативних

0

0

1

1

2

Нульових

14

13

14

13

54

Суми

15

15

15

15

60

Страницы: 1 2 3 4

Більше про педагогіку:

Експериментальне обґрунтування змісту і технології попередження порушень зору у молодших школярів
Для виявлення степені дії розроблених програм, спрямованих на профілактику порушень зору молодших школярів, була проведена оцінка стану зорового аналізатора до початку, в середині і після закінчення педагогічного експерименту. Було визначено одну експериментальну і одну контрольну групу. Експеримен ...

Робота над моральними якостями і світоглядом
Під час відпочинку у таборі педагог-організатор проводить значну виховну роботу: формує у дітей систему соціальних знань і умінь, необхідних для самопізнання, формування нормальної соціальної поведінки, оптимального вибору своєї позиції щодо оточуючих. Під системою виховної роботи, як правило, розу ...

Технологiя навчання
Новою концепцiєю навчання, починаючи з 50-х poкiв хх столiття, є технологія навчання, яка ставить за мету конструювання оптимальних дидактичних систем, проектуван ня навчально-пiзнавальних процесiв. Використання поняття «технологiя навчання» пов'язане, по-перше, iз стрімким розвитком науково-технiч ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educateua.com