Аргументи застосування креативних методів

Матеріали по педагогіці » Креативні методи навчання » Аргументи застосування креативних методів

Порівняння наступних аргументів допоможе з’ясувати, як слід підбирати та застосовувати креативні методи, щоб вони справді дали позитивний результат:

• в основі креативних методів – залучення учасників навчання до діяльності; доведено, що людина найбільше вчиться і запам’ятовує у процесі своєї діяльності;

• громадська діяльність рідко є самостійною діяльністю, найчастіше вона відбувається в групі; креативні методи надають можливість такого групового навчання; креативний навчання

• учасники навчання приходять на заняття з величезним багажем практичного досвіду; креативні методи дають змогу викладачеві і групі використовувати цей досвід;

• навчання повинно підготувати його учасників до вирішення завдань, які можуть з’явитися поза стінами навчального приміщення; креативні методи значно краще, ніж традиційні методи викладання, готують до самостійного розв’язання проблем;

• кожен з учасників навчальної групи вирізняється своєрідним стилем навчання; креативні методи дають можливість індивідуального підходу до кожного стилю та кожної особи зокрема, використання цих відмінностей сприяє збільшенню потенціалу всієї групи;

• традиційні методи навчання звертаються до людей-слухачів як до істот, які думають, а людина не лише думає, але й відчуває, діє, приймає рішення; інтерактивні методи намагаються звернутися до всіх форм діяльності людини та залучити їх до процесу навчання;

• навчання означає проведення змін; людина, котра вчиться, повинна в результаті навчання змінити щось в собі; креативні методи допомагають набувати таких змін та отримати згоду на зміни;

• результативність навчання значною мірою залежить від ступеня інтеграції групи;

• люди навчаються краще, коли можуть контролювати рівень, процес та темп здобуття знань; креативні методи залучають кожного із учасників до створення навчання, а також до контролювання навчання;

• навчання дає найкращі результати тоді, коли найменш відірване від попереднього досвіду та щоденної практики; креативні методи допомагають наблизити процес навчання до конкретного досвіду групи;

• найбільшим ворогом результативного навчання є пасивність та апатія учасників; креативні методи є запереченням пасивності, оскільки допомагають учасникам вирішувати їхні власні проблеми та визначити власні потреби;

• креативні методи передбачають значну гнучкість, основне в них - результат, а не реалізація попередньо визначеного дидактичного плану;

Всі ці аргументи не спрямовані проти традиційних методів навчання, лекції, доповіді, читання літератури завжди залишаться важливим елементом доброго навчання.

Добре мати комплект методів разом із підбіркою матеріалів в своєму архіві педагога – організатора навчань, тренера, експерта. Інколи такі готові матеріали стають дуже потрібними в організації наступних навчань. Однак слід пам’ятати, що кожне заняття відрізняється від інших, кожна група є іншою, різними є також її потреби. Зважаючи на це, кожного разу навчальні методи слід пристосовувати до потреб групи.

Більше про педагогіку:

Методичні особливості реалізації проблемного навчання загальної фізики в системі фахової підготовки майбутнього вчителя фізики
Проблемне навчання не може бути однаково ефективним у будь-яких умовах. Практика показує, що процес проблемного навчання породжує різні рівні як інтелектуальних труднощів учнів, так і їх пізнавальної активності і самостійності при засвоєнні нових знань або застосуванні колишніх значень у новій ситу ...

Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушеннями зору та слуху
Психічний розвиток дітей зі складним сенсорним порушенням спирається на зберiгання інтелектуальних та сенсорних (нюх, вібраційна і кінестетична чутливість) можливостей та їх вдосконалення. Спостереження за розвитком маленьких дітей з вродженою сліпоглухотою і зберіганню можливостей пізнавального ро ...

Екологічне виховання студентів сучасного вищого навчального закладу
В найважливіших міжнародних документах останнього десятиріччя, присвячених проблемам навколишнього середовища і гармонійного розвитку людства велика увага приділяється екологічній культурі і свідомості, інформованості людей про екологічну ситуацію в світі, регіоні, на місці проживання, їх обізнанос ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com