Методичні заходи розвитку академічних компетенцій

Матеріали по педагогіці » Розвиток академічних компетенцій студентів вищого навчального закладу » Методичні заходи розвитку академічних компетенцій

Страница 4

Ефективні інтерактивні контролюючі комп'ютерні програми, що дозволяють не тільки виявити пробіли в знаннях студентів, але й проводити аналіз характерних помилок, класифікувати їх, видавати індивідуальні рекомендації студентам про необхідність повторення конкретного матеріалу тієї програми. Вони дають викладачам узагальнену інформацію про динаміку процесу засвоєння матеріалу, про стан засвоєння певних розділів курсів у кожній групі й на факультеті в цілому. Досить великий вибір варіантів дозволяє використати програми й для проведення самоконтролю в будь-який зручний для студента час. У цьому випадку доцільно використовувати тести.

Якщо багаторівнева освітня система широко вводить вільний вибір у всіх видах навчальної діяльності, то відразу виникає проблема підбора адекватної системи контролю.

Найбільш ефективною, як показує досвід, є рейтингова система, що має потенційні можливості для подолання недоліків традиційної системи контролю (суб'єктивність, слабка диференціація й ін.). Рейтинг може бути уведений для однієї дисципліни, одного курсу, однієї спеціальності, факультету, вузу. Для його впровадження повинна бути пророблена значна по обсягу підготовча робота.

Страницы: 1 2 3 4 

Більше про педагогіку:

Оптимальна рухова активність - необхідна умова забезпечення здоров’я дітей
Рухова активність є природною біологічною потребою дітей, ступінь задоволення якої визначає подальший структурний та функціональний розвиток їх організму. Не випадково Е.А. Аркін вважав значну рухливість малюка «його природною стихією».Рухи є важливою складовою частиною будь-якого виду діяльності т ...

Оволодіння методикою організації гри в дитячих та юнацьких об'єднаннях в умовах табору
Значення гри в діяльності дитячих та юнацьких колективів в умовах роботи літнього табору. Виховний потенціал гри, вміння його визначити та доцільно застосувати. Класифікація ігор, що доцільні до використання в роботі табору. Ігри організаційного періоду (ігри-знайомства, колективні спортивні ігри, ...

Види української народної іграшки, їх зміст
Українська народна "іграшкова культура" складна й розмаїта. Для того щоб її вивчати, потрібно якимсь чином класифікувати, тобто розділити іграшки на групи, орієнтуючись на спорідненість певних істотних ознак. Найбільш простою та прямолінійною класифікацією О. Найден вважає поділ на дві гр ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com