Аналіз досвіду стимулювання розвитку академічних компетенцій

Матеріали по педагогіці » Розвиток академічних компетенцій студентів вищого навчального закладу » Аналіз досвіду стимулювання розвитку академічних компетенцій

Страница 3

Найбільш типовими помилками є наступні:

включення побутової лексики в науковий текст;

помилки в узгодженні, примиканні, управлінні;

логічні помилки;

порушення композиції, домірності частин тексту.

Кількісні результати оцінки ступеня сформованості мовних компетенцій, отримані при обстеженні, показані в таблиці 2.2 Ступінь сформованості мовних компетенцій, отриманих на основі середніх величин, представлені на гістограмі 2.2 Особливо помітні недоліки за четвертим параметром ("Володіння засобами формулювання думки"). Більше 80% обстежуваних мають низький ступінь готовності у використанні таких прийомів, як зв'язування, укрупнення, структурування, комплексування інформації.

Таблиця 2.2.

Рівні сформованості мовних компетенцій (у відсотках)

№№

Мовні компетенції

Рівні сформованості

Низький

Середній

Високий

11

Вміння аудіювання, мовлення та слухання

73

19

8

22

Володіння мовними стилями

49

36

15

33

Кодування, складання та редагування тексту

62

27

11

44

Володіння засобами формулювання думки (зв’язування, структурування, комплексування інформації)

83

11

6

Гістограма 2.2 Рівні сформованості мовних компетенцій

Кількісні результати діагностики ступеня сформованості в студентів готовності до наукової організації навчальної праці наведені в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3.

Кількісні результати діагностики ступеня сформованості в студентів готовності до наукової організації навчальної праці (у відсотках)

Готовність до наукової організації навчальної праці

Рівні готовності

Низький

Середній

Високий

1

Уміння планувати свою роботу.

82

11

7

2

Уміння перемежати роботу й відпочинок.

76

18

6

3

Уміння працювати з конспектами, книгою.

37

40

23

Аналіз представлених результатів дозволив прийти до висновку про те, що студенти, насамперед не бачать необхідності в оволодінні даними компетенціями. Тому шлях до оволодіння відповідними знаннями, уміннями лежить через підвищення мотивації студентів до усвідомлення необхідності вмінь планувати свою роботу (бачити її початок і закінчення, розділяти процес роботи на етапи, контролювати витрату сил та часу). Тільки 9% опитаних уважають таку роботу важливою. Більша частина студентів ніколи не надавала такій роботі серйозного значення.

Гістограма 2.3 Кількісні результати діагностики ступеня сформованості в студентів готовності до наукової організації навчальної праці.

Порівнюючи результати дослідження, ми робимо висновок про переважно низький рівень сформованості готовності студентівдо наукової організації навчальної праці.

Страницы: 1 2 3 4

Більше про педагогіку:

Технологія виготовлення виробів з солоного тіста
Солоне тісто – це штучно виготовлений матеріал. Для того щоб працювати з солоним тістом необхідно купити в магазині: пшеничне борошно та сіль (екстра – подрібнена). Щоб правильно приготувати тісто потрібно замісювати за рецептом. Для розвитку дрібної моторики існує безліч різноманітних вправ з ліпл ...

Програма рекомендованих заходів для групових занять із студентами, в рамках соціально-педагогічного супроводу
Рекомендована тематика групових бесід: "Я професіонал." чи "Я професіонал?"; "Мої перспективи"; "7 перепон до успіху у професійному житті". Індивідуальні бесіди пропонується проводити за індивідуальним підходом до кожного студента, відштовхуючись від результа ...

Функції підручника
Перехід загальноосвітньої школи на дванадцятирічний термін навчання актуалізує чимало проблем, у тому числі й оновлення змісту освіти, що передбачає удосконалення наявних і створення нових підручників, розроблених з урахуванням особливостей навчального предмета, вікових особливостей учнів та досягн ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com