Академічні компетенції як предмет педагогічного дослідження

Матеріали по педагогіці » Розвиток академічних компетенцій студентів вищого навчального закладу » Академічні компетенції як предмет педагогічного дослідження

Страница 7

Психологічне забезпечення освітнього процесу включає: психологічну діагностику та типологізацію студентів за психологічними особливостями, створення умов для особистісного й професійного розвитку, систему мотивації студентів до навчально-пізнавальноїй та науково-інформаційної діяльності; психодіагностичний контроль досягнень студентів.

Таким чином, психологічне забезпечення освітнього процесу здійснюється шляхом цілеспрямованого й планомірного використання психологічних знань в організації й керуванні процесом формування освітніх компетенцій.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 

Більше про педагогіку:

Психологічні фактори навчання правопису
Процес оволодіння правописними уміннями та навичками психологи справедливо відносять до найбільш складних усвідомлених форм комунікативної діяльності. Способи навчання правопису дуже відрізняються від шляхів оволодіння усним мовленням як щодо виникнення і розвитку, так і за психологічними операціям ...

Підлітки-інваліди та робота з ними
Чисельність дітей-інвалідів з фізичними, інтелектуальними, психічними та сенсорними відхиленнями серед населення нашої країни нестримно зростає. Згідно декларації про права інвалідів: інвалід – це особа, яка не може самостійно забезпечити повністю або частково потреби нормального особистого і/або с ...

Результати експертного оцінювання методики використання комп’ютерних технологій при вивченні дисципліни “Бухгалтерський облік”
Дане експертне оцінювання здійснювалося методом експертних оцінок, сутність якого полягає у проведенні експертами інтуїтивно-логічного аналізу розобленої методики використання комп’ютерних технологій при вивченні дисципліни “Бухгалтерський облік” за якісними показниками та подальшим опрацюванням зд ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com