Способи розміщення дидактичного матеріалу

Матеріали по педагогіці » Зміст сучасної освіти » Способи розміщення дидактичного матеріалу

Практика виробила два основні способи розміщення дидактичного матеріалу: лінійний і концентричний.

Лінійне розміщення навчального матеріалу в курсі того чи іншого предмета полягає в тому, що одна навчально-наукова проблема йде в певній системі за іншою; при цьому виключається повторення навчального матеріалу у наступному курсі. Наприклад, у курсі арифметики один тип задач йде один за одним. Деяке повторення,що допускається, при цьому, випливає з самого матеріалу, але воно відбувається на ширшій основі, більш поглиблено. Так, щоб ввести множення, учитель виходить з додавання, бо множення є спрощене додавання.

Лінійне розміщення матеріалу дає певну економію часу і тим самим створює умови, що не допускають переобтяження учнів. Однак таке розміщення матеріалу придатне не для всіх дисциплін, бо учні не завжди можуть відразу зрозуміти те чи інше явище в усіх його опосередкуваннях і взаємозв’язках.

Концентрична форма способу розміщення матеріалу допускає певне повторення окремих тем, питань на наступних етапах навчання, причому в наступні роки вивчення матеріалу, який повторюється, відповідно поглиблюється і розширюється. Концентричне розміщення матеріалу доцільне тоді, коли ті чи інші складні поняття або закони не можна відразу розкрити з потрібною глибиною. Проте концентричний спосіб веде до переобтяження програми.

Більше про педагогіку:

Проблема застосування наочних засобів навчання у методиці навчання географії
Успішність процесу навчання, ефективність використання в ньому методів навчання, залежить від матеріальних передумов, тобто від засобів навчання. Засоби навчання – допоміжні матеріальні засоби школи з їх специфічними дидактичними функціями. Їх розрізняють: за особливостями використовуваного матеріа ...

Завдання і зміст естетичного та інших видів виховання
Всебічний гармонійний розвиток особистості не можна уявити без ЇЇ естетичної вихованості. XX ст. було наповнене соціальними потрясіннями — революціями, війнами, голодом, терором, технічними катастрофами, економічними катаклізмами. Все це призводило до руйнування краси навколишнього світу і насампер ...

Суперечливість питань педагогічної оцінки
Дискусія виявила ще одне суперечливе, але принципово важливе питання. Більшість її учасників стверджує, що не слід оцінювати музичні здібності дітей, і водночас пропонує відзначати їх емоційність під час виконання або слухання музики. Але ж емоційна чутливість до музики — це така здібність, як почу ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com