Авторські пропозиції та їх результативність

Матеріали по педагогіці » Вдосконалення контрольно-оцінної діяльності в початковій школі » Авторські пропозиції та їх результативність

Страница 18

IV. Визначення виду контролю: попередній, поточний, тематичний, підсумковий, узагальнюючий, персональний, фронтальний.

V. Вибір методів контролю.

спостереження

індивідуальне заняття

усне опитування

запитальник, анкета

діалог

з учнем, батьками, вчителями

співбесіда

тестування

з окремих предметів

контрольна робота

з базових дисциплін

аналіз та самоаналіз

занять, документації

Вибір засобів контролю: Анкети, перфокарти, запитальники, схеми, тести, дидактичні картки.

VI. Визначення місця, часу та термінів контролю.

оперативний

навчальне заняття (в домашніх умовах, у школі)

плановий

початок року, семестру, наприкінці року, семестру

VIІ. Підготовка плану контролю.

спостереження за навчанням,

визначення послідовності дій

складання плану контролю вивчення документації з даної проблеми

ознайомлення з нормативно-правовою документацією та ін.

VIІІ. Реалізація запланованих дій.

розроблення алгоритму дій

спостереження за діяльністю учня, вчителя

збір інформації з запланованої теми

ІХ. Аналіз отриманих результатів.

визначення ефективності контролю

розроблення критеріїв ефективності контролю

Х. Узагальнення результатів.

прийняття відповідних рішень

підготовка наказів, розпоряджень з контрольованої теми

Анкета для педагогів

Школа Клас

Вчитель _

Уважно прочитайте питання. Позначте той варіант відповіді, який найбільше Вам підходить.

1. Чи потрібне, на Вашу думку, оцінювання навчальних досягнень учнів?

а) так;

б) ні.

2. Чи потрібний, на Вашу думку, контроль за навчальними досягненнями учнів?

а) так;

б) ні.

3. Контроль результатів навчання найбільше сприяє:

Страницы: 13 14 15 16 17 18 19

Більше про педагогіку:

Проектування уроку в інтерактивній формі
Застосування інтерактивних технологій висуває певні вимоги до структури уроку, який, за О. Пометун, складається із п'яти елементів: 1. мотивації; 2. оголошення, представлення теми й очікуваних результатів; 3. надання необхідної інформації для розв'язання завдань; 4. інтерактивної вправи – центральн ...

Сучасний стан логопедичної допомоги дітям з порушеннями у розвитку в Україні
В даний час відмічається помітний прогрес в розвитку логопедії. На основі психологічного аналізу отримані данні про механізми найбільш складних форм мовної патології (афазії, алалії, та загального недорозвитку мовлення, дизартрії). Вивчаються мовні порушення при ускладнених дефектах: при олігофрені ...

Система педагогічних наук
Про рівень розвитку будь-якої науки зазвичай судять за ступінню диференційованості її досліджень і по різноманітності зв’язків даної науки з іншими, завдяки якій виникають прикордонні наукові дисципліни. Систему педагогічних наук складають: Загальна педагогіка, що вивчає основні закономірності вихо ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com