Пошук шляхів вдосконалення контрольно-оцінної діяльності у початковій школі

Матеріали по педагогіці » Вдосконалення контрольно-оцінної діяльності в початковій школі » Пошук шляхів вдосконалення контрольно-оцінної діяльності у початковій школі

Страница 2

Допишіть схему.

Наприклад, тема "Умови існування людини" (3 кл).

2. Тести-невідповідності.

Знайдіть помилки у тексті. Наприклад, тема "Річки" (3 кл).

Річка - це малий штучний потік, який починається з маленького струмка. Стручок прокладає русло. Кожна річка має гирло - місце, де річка бере початок. Річка тече по звивистому заглибленню, а потім впадає в море, озеро. Місце, де впадає річка, називається витоком.

3. Тести-послідовності.

Варіант А. Поставте у правильній послідовності. Наприклад, тема "Органи травлення" (3 кл).

1) ротова порожнина;

2) шлунок;

3) глотка;

4) стравохід;

5) кишечник.

Відповідь: 1-3-4-2-5

Варіант Б. Поставте у правильній послідовності та в разі необхідності додайте пропущене.

Наприклад, тема "Органи травлення" (3 кл).

1) глотка;

2) стравохід;

3) кишечник.

Відповідь: ротова порожнина - 1-2-шлунок-3

4 Тести-пропуски

Варіант А. Вставте пропущені слова.

Наприклад, тема "Кругообіг води в природі" (3 кл).

Під дією сонячних променів з поверхні водоймищ, ґрунтів і рослин підіймається вгору. Повітря високо над землею завжди . Стикаючись з холодним повітрям перетворюється на _, з яких формуються невеличкі легкі і вітер переносить їх на великі відстані. З них на землю влітку ллється , а взимку падає . Вода, яка випала на землю, знову потрапляє і .

Варіант Б. Вставте пропущені слова у схему.

Наприклад, тема "Ланцюги харчування" (2 кл)

Зерно - ? - змія - ?

? - слимак - жаба - ?

Вдосконалення структурної організації, розвиток змісту освіти, реформування системи оцінювання навчальних досягнень учнів західноєвропейських країн спрямоване на підвищення якості освіти, підготовку висококваліфікованих фахівців для задоволення потреб ринкової економіки і зростання конкурентоспроможності країн.

Початкова освіта розглядається як важливий етап у цьому процесі. Саме початкова школа, тривалість якої варіюється залежно від національних особливостей кожної країни, як видно з наведеної нижче таблиці, закладає підвалини якісної освіти, а ефективна система оцінювання слугує одним із головних інструментів.

Табл. 3. Тривалість початкової освіти в країнах Західної Європи

Країна

Тривалість початкової освіти

Вік учнів, які навчаються у початковій школі

1. Австрія

4 роки

з 6 до 10 років

2. Бельгія

6 років

з 6 до 12 років

3. Великобританія

6 років

з 5 до 11 років

4. Греція

6.5 років

з 5,5 до 12 років

5. Данія

Початкова школа окремо не виділена, вона входить до обов'язкової освіти тривалістю 9 років (з 7 до 16 років)

6. Ірландія

8 років

з 4 до 12 років

7. Ісландія

Початкова школа окремо не виділена. вона входить до обов'язкової освіти тривалістю 10 років (з 6 до 16 років)

8. Іспанія

6 років

з 6 до 12 років

9. Італія

5 років

з 6 до 11 років

10. Люксембург

6 років

з 6 до 12 років

11. Нідерланди

8 років

з 4 до 12 років

12. Німеччина

4 роки

з 6 до 10 років

ІЗ. Норвегія

6 років

з 7 до 13 років

14. Португалія

4 роки

з 6 до 10 років

15. Фінляндія

6 років

з 7 до 13 років

16. Франція

5 років

з 6 до 1 і років

17. Швеція

Початкова школа окремо не виділена, вона входить до обов’язкової освіти тривалістю 9 років (з 7 до 16 років)

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Більше про педагогіку:

Профільна загальноосвітня підготовка в системі початкової та середньої професійної освіти
Необхідність одночасного засвоєння учнями установ початкової та середньої професійної освіти навчального матеріалу, обумовленого двома стандартами (загальної середньої та професійної освіти), призведе до перевантажень і зниження якості як загальної освіти, так і професійної підготовки випускників. ...

Естетичні можливості творів живопису
Живопис – це виконане фарбами за відповідними законами зображення явищ життя і природи. У живопису використовуються різноманітні фарби – олійні, гуаш, акварель, темпера і ін. Живопис називають першим серед образотворчих мистецтв. Колір – головний її виразний засіб. У живописному творі глядач раніше ...

Умови розвитку творчого мислення дошкільників
Одним з найважливіших факторів творчого розвитку дітей є створення умов, що сприяють формуванню їх творчих здібностей. На основі аналізу робіт кількох авторів, зокрема Дж. Сміта, ми виділили шість основних умов успішного розвитку творчих здібностей дітей. Першим кроком до успішного розвитку творчих ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com