Аналіз аргументів, які використовували європейськіорганізатори Болонського процесу

Матеріали по педагогіці » Аналіз аргументів, які використовували європейські організатори Болонського процесу щодо його започаткування, і які аргументи наводили їх опоненти » Аналіз аргументів, які використовували європейськіорганізатори Болонського процесу

Страница 2

Власне на зустрічі, присвяченій ходу реалізації Болонської декларації, котра відбулася в травні 2001 року в Празі, особливу увага приділили принципом мобільності.

У празьких документах був виділений спеціальний параграф "Сприяння мобільності", в якому зазначалося: "Міністри підтвердили, що поліпшення мобільності студентів, викладачів, дослідників та апарату управління, як це зазначено в Болонської декларації, має максимальну важливість. Тому вони підтвердили своє зобов'язання прийняти всі заходи для усунення всіх перешкод вільному пересуванню учнів, викладачів, дослідників та апарату управління і підкреслили важливість соціальних питань мобільності. Вони взяли до уваги можливості для мобільності, пропоновані згідно з програмами Європейського співтовариства, і прогрес, досягнутий в цій галузі, наприклад, запуском Плану дій щодо мобільності, підтриманому Радою Європи в Найсе в 2000 році".

Таку посилену увагу питання мобільності переслідує, на думку аналітиків, далекосяжні цілі і буде мати грандіозні соціальні наслідки: через 20-30 років для вчорашніх "мобільних" студентів, які отримали вищу освіту в різних столицях європейських країн (скажімо, один курс в Празі, другий - у Сорбонні) останні бар'єри всередині ЄС будуть природним чином зняті: для них Європа стане справді єдиним будинком.

Отже, Болонська угода передбачає реформування всієї системи вищої освіти, у тому числі і системи докторантури. Справа в тому, що в європейській вищій школі, на відміну від американської, фактично ніколи не було стрункої системи організації навчання на придбання ступеня доктора. Американські університети ще на початку ХХ століття розробили широку систему аспірантських шкіл, в яких навчання об'єднало теоретичні курси з практичними дослідженнями. У Європі навчання в аспірантурі передбачало індивідуальний підхід: студент набуває дослідницькі навички в самому процесі своєї дослідницької роботи під керівництвом досвідчених дослідників. Дуже часто в такому навчанні не було ніякої системи. Професор брав студента в свою дослідницьку лабораторію, студенту давалася одна з найнижчих посад, і паралельно він працював над дисертацією під керівництвом професора.

Ця система досить ефективна для тих, хто вже працює в університеті. У цьому випадку їх дослідницька робота просувається разом з професійної кар'єрою, і вже не важливо, що написання дисертації триває 6-10 років (що трапляється досить часто), оскільки ступінь доктора наук не пов'язана з переходом на нову роботу, а є ще одним кроком у науковій кар'єрі.

Наступною проблемою з'явилася тривалість навчання в аспірантурі. У тих випадках, коли університети готують докторів наук для себе, термін навчання не грає великої ролі. Якщо ж докторів готують для професійної діяльності поза університетами, термін навчання набуває особливого значення. Система, в якій люди проводять 10 або 15 років, навчаючись дослідницької роботи і готуючи дисертацію, вже не задовольняла ні студентів, ні організації, які фінансували таке навчання. Так поступово європейські країни прийшли до необхідності більш чіткого визначення змісту та результатів навчання в аспірантурі. Замість неписаних стандартів, що діють в різних академічних школах, стали встановлюватися більш чіткі і прозорі вимоги до тих, хто навчається в аспірантурі і закінчує її.

В результаті національні системи вищої освіти одна за одною стали переходити на американську модель аспірантської школи. Зосередження підготовки лікарів в аспірантських школах дозволило впровадити в навчання важливий елемент - теоретичні курси. Замість того, щоб навчати дослідницькій роботі кожного аспіранта індивідуально під керівництвом більш досвідченого дослідника, аспіранти вчаться цього цілими групами.

Власне, фінський уряд з початку 1990-х років наполегливо рекомендував університетам створювати аспірантські школи, тобто зосередити аспірантів, які займаються подібними науковими проблемами, в одному місці і фінансувати їх як проект дослідницьких груп. Ходячи офіційні вимоги до дисертацій при цьому не змінювалися, передбачалося, що такі дослідження забезпечать скорочення термінів написання дисертацій за рахунок кращого керівництва і заміни навчання методом проб і помилок теоретичними курсами.

Страницы: 1 2 3 4

Більше про педагогіку:

Розробка системи дидактичних ігор на уроках математики в 1 класі
Розробляючи систему дидактичних ігор на уроках математики в 1 класі, потрібно виходити з методичного аналізу поняття дидактична гра, враховувати мету використання ігор на уроках математики, потребу в оптимізації навчального процесу, індивідуальні можливості молодших школярів. При цьому слід дотриму ...

Праця дітей в природі та її вплив на розумовий розвиток дитини
Праця в природі має велике виховне значення. В процесі праці у дітей формують дбайливе, дбайливе відношення до природи. Праця в природі сприяє вихованню відповідального відношення до своїх обов'язків. Але виховати відповідальне відношення до праці в природі можливо лише за умови, якщо діти володіют ...

Застосування опорних схем для вивчення німецької мови у середніх та старших класах
При вивченні іноземної мови велику роль відіграє використання наочних засобів – малюнків, картин, схем, таблиць, фотографій і т.д. Їхнє використання вносить різноманітність в навчальний процес. Учні мають можливість наочно уявити те, про що йдеться в тій чи іншій ситуації. Навчання з використанням ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com