Аналіз аргументів, які використовували європейськіорганізатори Болонського процесу

Матеріали по педагогіці » Аналіз аргументів, які використовували європейські організатори Болонського процесу щодо його започаткування, і які аргументи наводили їх опоненти » Аналіз аргументів, які використовували європейськіорганізатори Болонського процесу

Страница 1

Болонська модель базується на принципах особистої відповідальності кожного людини за зміст і якість своєї освіти і передбачає істотну перебудову усталених у системі вищої освіти суб’єктивно-об'єктних відносин. Настільки серйозні прийдешні зміни не завжди знаходять розуміння серед української освітянської спільноти, про що, зокрема, свідчать результати проведених емпіричних досліджень.

Власне, у Спільній декларації про гармонізацію структури системи європейської вищої освіти" міністри 4-х провідних країн ЄС заявили, що Європа вступає в період великих змін в освіті і умовах праці, коли освіта та підготовка протягом усього життя стає явною необхідністю.

Звичайно, що на час підписання Болонської декларації звучали зразкові доповіді, в ідеально побудованій мові виступаючих були озвучені красиві слова: акредитація курсів в Європі, конвертованість дипломів, кредити і взаємозаліки навчальних програм, підвищення мобільності студентів і викладачів, введення графіку переходу на багатоступеневу систему навчання . Потім раптом виявилося, що в залі присутні і супротивники Болонського процесу, точніше несприйнятливого до нього ставлення.

Власне, ж логіка прихильників Болонського процесу перегукується із прийнятим змістом Декларації, котрий зводиться до наступного:

1. По мірі розвитку і розширення ЄС в Європі стали все більше замислюватися над тим, що необхідно встановити більш тісні зв'язки між європейськими країнами для зміцнення їх інтелектуального, культурного, соціального, наукового та технологічного потенціалу.

2. На сьогоднішній день «Освічена Європа» повинна стати найважливішим чинником соціального розвитку, який допоможе всім європейцям усвідомити спільність цінностей і приналежність до єдиного соціального та культурного простору. При цьому значно зростає роль освіти і співпраці в цій сфері.

Учасники Болонської зустрічі взяли на себе зобов'язання за порівняно короткий період (до 2010 року) сформувати загальноєвропейський простір вищої освіти і підвищити престиж європейської системи вищої освіти на світовій арені. Для цього пропонується:

1. Створити системи чітких і порівнянних ступенів за рахунок введення Європейського додатку до диплома з тим, щоб сприяти не тільки зростання зайнятості європейських громадян, але і міжнародної конкурентоспроможності європейської вищої освіти в цілому. Шаблон програми існує на 11-ти мовах і дає повний опис предмета, рівня, змісту отриманої підготовки. Додаток складається з 8 розділів:

- інформація про власника диплома,

- дані про одержаної кваліфікації,

- рівень кваліфікації,

- зміст програми і результати,

- інформація про функціональне призначення кваліфікації,

- додаткова інформація,

- інформація про національну систему освіти.

2. Перейти до багаторівневої систему підготовки: бакалавр, магістр, докторант. Доступ до наступного циклу припускає успішне завершення попереднього. Тривалість першого циклу (бакалавр) повинна бути не менше 3-х років. Ступеня, що присуджуються після першого циклу, повинні відповідати кваліфікаційним вимогам європейського ринку праці. Другий цикл завершується отримання магістерського ступеню третій цикл - докторського ступеня.

3. Запровадити систему залікових балів за типом ECTS (європейської системи перезарахування залікових балів), що забезпечує прозорість, порівнянність обсягу вивченого матеріалу і, відповідно, можливість академічного визнання кваліфікацій і компетенцій. Це повинно забезпечити великомасштабну мобільність студентів. Студенти повинні мати можливість отримувати знання і отримувати такі кредити в різних вищих закладах Європи, у тому числі і поза системи вищих навчальних закладів (включаючи безперервна освіта) за умови визнання відповідними університетами організацій, які їх видають.

4. Забезпечити ефективну мобільність студентів і викладачів на європейському просторі. Студенти повинні мати всі можливості для навчання і підготовки, мати доступ до всіх відповідних послуг. Для викладачів, науковців та адміністративного персоналу повинні забезпечуватися можливість участі у загальноєвропейських дослідженнях і навчанні без шкоди для своїх прав. В результаті Європейське співробітництво отримає розвиток таких напрямків, як розробка критеріїв і методів оцінки роботи, створення програм і кооперація навчальних закладів, розробка схем мобільності та інтегрованих програм навчання, підготовки і досліджень.

Страницы: 1 2 3 4

Більше про педагогіку:

Організація охорони праці в навчальному закладі
24 листопада 1992 року набрав чинності Закон України “Про охорону праці”. Цей Закон адресований мільйонам українських громадян, які відтоді повинні звіряти свої дії у процесі трудової діяльності з вимогами цього законодавчого акту. Закон визначив відповідальність держави за охорону праці, надав цьо ...

Поняття і класифікація умінь та навичок в психолого-педагогічній літературі
Уміння інколи зводять до знання якої-небудь справи, розуміння того, як вона робиться, ознайомлення з порядком її виконання. Проте це ще не є вміння, а тільки одна з його потрібних передумов. Людина може, наприклад, знати правила керування автомобілем, але робить це настільки недосконало, що їй ніхт ...

Основні завдання естетичного виховання школярів
Прекрасне – могутнє джерело моральної чистоти, духовного багатства, фізичної досконалості кожної особистості. Уміння відчувати красу і створювати красу роблять життя людини осмисленим, багатим і яскравим. Хороші книги, музика, твори образотворчого мистецтва, які довелося прочитати, почути, побачити ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com