Методичні засади роботи дитячого оздоровчого закладу

Матеріали по педагогіці » Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах » Методичні засади роботи дитячого оздоровчого закладу

Страница 7

Неодноразово загони заробляли понад «100 доків». На цю суму вони купували для всього загону додаткову екскурсію Кримом.

Нараховували гроші – черговий вихователь, інструктор зі спорту, культорганізатор. Для контролювання зарахованих «доків» був створений стенд «Банк доків», де фіксувалися заробітки кожного загону протягом дня.

Використання грошової системи викликало в таборі дух змагання, конкуренцію між загонами. Нерідко були випадки, коли вихованці самі шукали собі роботу, вимагали якогось завдання від дорослих. Цей задум має актуальність, оскільки стимулює до активної діяльності, дозволяє вожатому позбавитися багатьох проблем. Це свого роду ще один засіб впливу на дітей.

Невід’ємне місце в житті комплексу займає дитяче самоврядування. Самоврядування в «Южному» відбувається на основі виборів парламенту «Веселкової країни».

Вибори – важливий психологічний хід у формуванні правильного відношення дітей до життя комплексу. Також вибори є певним засобом залучення дітей до активної ролі в житті табору. Вибори парламенту «Веселкової країни» проходять в два тури.

Перший тур – презентація загону, загонового самоврядування у формі агітбригад. Кожний загін максимум протягом трьох хвилин повинен розповісти про себе, своє самоврядування та висунути свого кандидата на пост Президента «Веселкової країни». У презентації загону приймають участь всі загони, але кандидатів на пост Президента висувають з 1 по 10 загони.

Другий тур. Завдання кожного загону, що висуває кандидата, приготувати та розвісити листівки з виборчою програмою кандидата. Голосують всі загони, для чого створюють урни для голосування.

Для того, щоб уникнути фальсифікації виборів, вихователі отримують виборчі бюлетені в кількості, що відповідає чисельності дітей в загоні. На бюлетені нічого не треба помічати. Треба кинути його до урни з номером того загону, якого підтримує електорат.

Виборчий бюлетень має такий вигляд:

Назва загону

Прізвище виборця

Печатка ДОК «ЮЖНИЙ»

Підпис ЦВК

Не припускається підкуп виборців. За ходом передвиборчої гонки та безпосереднього голосування слідкують культорганізатори, керівники гуртків та підмінні вожаті. Вищезазначені особи є також рахунковою комісією, що займається підрахуванням голосів. Головою ЦВК є заступник директора з виховної роботи.

Результати голосування оголошуються наступного дня на Лінійці Відкриття Зміни, де обраний Президент пройде інаугурацію.

Присяга Президента :

« Я, , вступаючи на посаду Президента «Веселкової країни» перед обличчям її мешканців урочисто присягаю:

Всі свої сили спрямовувати на здійснення бажань мешканців «Веселкової країни».

Проявляти творчу ініціативу, завжди прислуховуватись до порад старійшин.

Досягти своїй роботі того, щоб посмішка ніколи не покидала обличчя мешканців «Веселкової країни».

Клянусь, клянусь, клянусь !!!»

Одним з успішних нововведень є система майстер-класів. Для того, щоб навчити декілька сотень дітей танцю, пісні тощо спочатку культорганізатор або керівник відповідного гуртка проводять заняття з вожатими. Останні в свою чергу отримані знання передають дітям в загонах.

Ця система має свої переваги – ефективність, зручність й дозволяє економити час.

Офіційними символами комплексу є:

1. Прапор комплексу;

2. Герб комплексу;

3. Гімн комплексу;

4. Краватки семи барв веселки.

На всіх етапах існування незалежної, суверенної України, діти, їх фізичне і моральне здоров'я, були і залишаються головною турботою держави і суспільства. Однією з форм виховання й оздоровлення дітей є літній оздоровчий комплекс.

Оскільки літній оздоровчий комплекс є позашкільною установою з певною структурою, специфічними формами й методами роботи, тому спортивно-масова робота в цих умовах має свої особливості, що роблять її особливою в порівнянні зі школою й позашкільними закладами за місцем проживання, яка формує нове, образне розуміння картини світу.

Формування національної системи фізичного виховання вимагає нових підходів до виховання фізичною культурою, переходу до розвиваючої, гуманістичної системи фізичного виховання і спорту. Необхідно, щоб кожна людина з раннього дитинства була впевнена в необхідності ведення здорового способу життя, прагнула бути фізично розвиненою, мала міцне здоров’я.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Більше про педагогіку:

Історичний аспект зародження уявлень про здоровий спосіб життя
Аналіз стану проблеми в ретроспективі засвідчив, що формування поняття «здоровий спосіб життя» має глибоке наукове підґрунтя. Перші концепції здорового способу життя («турбуйся про самого себе»), традиції оздоровчої поведінки з’явилися ще в античному світі (Гіппократ, Цицерон, Гален, Платон, Піфаго ...

Особливості, функції педагогічного спілкування
Педагогічне спілкування полягає в комунікативній взаємодії педагога з учнями, батьками, колегами, спрямованій на встановлення сприятливого психологічного клімату, на психологічну оптимізацію діяльності, обмін думками, почуттями, переживаннями, способами поведінки, звичками, а також на задоволення п ...

Складові розвитку творчих здібностей
Розвиток – процес якісний, це зміни структури душі, виникнення новоутворень із потенцій, які прокидаються і починають діяти. Розвиток безпосередньо пов’язаний з діяльністю людини, з процесом у тому, хто діє, з тим, над чим вона працює, перероблюючи його у нові форми. Розгортання процесу розвитку зо ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com