Урахування вікових особливостей дітей та підлітків в умовах оздоровчого закладу

Матеріали по педагогіці » Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах » Урахування вікових особливостей дітей та підлітків в умовах оздоровчого закладу

Страница 3

розвиток ініціативи, самостійності;

розвиток нових високих пізнавальних інтересів і потреб;

виховання організаторських умінь;

формування морального ідеалу.

Старші підлітки. Це період активної особистісної індивідуалізації, етап. Коли загострено переживається прагнення до самоствердження. Це та фаза становлення особистості, коли актуальною стає позиція «чим би не виділятися , тільки б виділятися». Тому завданням для вихователів є контролювання бажання персоналізуватися, об’єктивно визначити можливості щодо допомоги підліткові обрати правильний шлях, підтримувати його активність і коригувати її спрямованість.

Свою точку зору старші підлітки можуть обстоювати інколи дуже гаряче і наполегливо.

Спостерігається підвищення рівня самоаналізу, активізуються спроби самостійно розібратися у собі.

Старші підлітки починають мислити логічно, намагаються узагальнювати отримані ними відомості. Інтереси не лише розширюються, поглиблюються, а й диференціюються.

У сфері спілкування підлітки починають надавати перевагу маленьким колам друзів. Вони особливо дорожать думкою своїх однолітків. Часто ображаються і протестують, коли обмежують їх самостійність, контролюють, не рахуються з їхніми інтересами, думками.

З 12 до 15 років антагонізм у стосунках між статтями змінюється симпатією, виникають перші спроби познайомитися, зблизитися. Перше емоційне поривання підлітка не повинно бути висміяне і тим більш ображене.

Тому, організовуючи виховну роботу в загоні старших підлітків, особливу увагу слід звернути на використання таких видів діяльності, які б цікавили і хлопчиків, і дівчат, створюючи такі умови, коли цією різноманітною діяльністю керують з перших днів створення загону і хлопчики, і дівчата.

Виховні завдання роботи:

вміння сприйняти і зрозуміти іншого;

допомога у самореалізації, підтримка активності та коригування її спрямованості.

У системі виховної роботи зі старшими підлітками з’являються такі форми, які вимагають більшої відповідальності з боку вихованців, обстоювання ними власної точки зору, розкривають інтереси та вподобання підлітків. Віковий підхід у роботі з підлітками включає і проблему організації між вікової взаємодії, різновікових колективів. Важлива можливість між вікової взаємодії дітей – це спільна робота дітей різного віку в органах самоврядування.

Отже, урахування вікових особливостей дітей в умовах дитячого оздоровчого закладу допомагає ефективно вирішувати різноманітні завдання виховної діяльності.

Дані вікових особливостей дітей та підлітків.

Фізичний рост та розвиток

Особливості поведінки

Поради вихователю

Розвиток дітей молодшої групи (6 – 8 років)

руки та ноги ростуть швидше за тіло;

загальне керування тілом добре, координація очей та рук покращується до 7 років.

Високий рівень активності;

Прагнення до спілкування поза сім’єю;

Прагнення навчитися розрізняти, що таке добре та що таке погано;

Усвідомлення статевої приналежності;

Прагнення отримати час на самостійні заняття;

Дитина може бути як цілеспрямованою, так і самовпевненою, агресивною.

Організація рухливих ігор при обмеженні бігу, стрибків;

Розвиток вміння лазати та користуватися гойдалкою;

Використання ритмічних видів діяльності;співи, драматичні постановки;

Навчання правильним навичкам праці;

Забезпечення конкретності доручень та творчої свободи дітей при їх виконанні;

Надання свободи дії, розвиток здібностей.

Розвиток дітей середньої групи (9 – 11 років)

Дівчата випереджують хлопців зо зростом;

Спочатку діти мають рівні сили, згодом хлопчики стають сильніше.

Прагнення командувати у хлопчиків, покірність – у дівчат;

Енергійні, швидкі в діях, ініціативні, наполегливі;

Нерідко неспокійний стан, діти потребують постійної діяльності;

Захоплення колективними іграми;

Діти шумні, галасливі;

Чуттєві до критики, бояться поразки;

Постійно змінюють свої захоплення, особливо потребують заохочення.

Використовувати такі види діяльності, що дають простір проявлення мускульної активності;

Організація колективно-спортивних ігор, занять за інтересами;

Прагнути відповісти на багато чисельні запитання дітей.

Розвиток дітей старшої групи (12 – 14 років)

Дівчата вище за зростом;

Статтєве дозрівання;

Швидкий розвиток мускулатури;

Дівчата менш активні

Хлопчики схильні до групової поведінки;

Діти відчувають внутрішню стурбованість;

Антагонізм між дівчатами та хлопцями;

Думка однолітків домінує над думкою дорослих;

Дисципліна може порушуватися через «груповий» авторитет;

Прагнуть до змагання, створення ідеалу, кумиру.

Організація колективних ігор;

Перевага надається спортивним іграм;

Використання спільного ентузіазму при виконанні доручень.

Розвиток підлітків (15 – 16 років)

Завершення росту скелету;

Настає зрілість, що супроводжується фізичними й емоційними змінами;

Відмінності між дітьми посилюються, бо одні вже подорослішали, а інші тільки починають;

Хлопчики відстають у розвитку на 2 роки .

Дівчата починають цікавитися хлопчиками, раніше ніж ті, дівчатами;

Спостерігається стурбованість зовнішнім виглядом;

Зростає соціальна активність;

Прагнення досягти незалежності, пошук себе.

Перша закоханість;

Сприяти гармонічним стосункам між однолітками;

Керувати підлітками без зайвого втручання з боку дорослих;

Страницы: 1 2 3 4

Більше про педагогіку:

Роль гри в організації навчального та виховного процесу
Спроби розгадати «таємницю» походження гри робилися вченими різних напрямів науки впродовж багатьох сотень років. До цих пір в теорії і практиці існують полярні точки зору – від повного заперечення вмісту виховної ролі в ігровій діяльності до крайнього її перебільшення і навіть абсолютизації культу ...

Специфіка протікання, причини виникнення та класифікація ЗНМ
Різні несприятливі впливи як у внутрішньоутробному періоді розвитку, так і під час пологів (пологова травма, асфіксія), а також в перші роки життя дитини можуть призводити до загального недорозвитку мови. Структура мовленнєвої недостатності і процеси компенсації визначаються тим, коли виникло ураже ...

Культура мислення молодшого школяра як організаційно-методичний інструментарій навчально-виховного процесу
Технологія формування культури мислення молодшого школяра – це динамічна система, що охоплює всі ланки навчально-виховного процесу: мету, зміст, форми, засоби і спрямована на те, аби учні набули міцних знань у вигляді гнучких систем, придатних для застосування у різних навчальних та життєвих ситуац ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educateua.com