Нормативно-правова база роботи дитячих оздоровчих закладів

Матеріали по педагогіці » Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах » Нормативно-правова база роботи дитячих оздоровчих закладів

Страница 6

6. Педагогічна характеристика загону в розвитку(на початку та наприкінці зміни), вікові особливості вихованців, вміння, навички та організаційні здібності.

7. План-сітка загону та коротка пояснювальна записка.

8. «День за днем» - щоденні записи(путівка дня, аналіз, висновки, роздуми, аналіз КТС, пропозиції дітей, їх активність).

По закінченню зміни пишеться звіт, що базується на даних щоденника. В цьому звіті аналізуються етапи, кінцевий результат, дається оцінка своїй діяльності, шляхи поліпшення роботи.

На основі матеріалів щоденника складають характеристику вихованців та характеристику дитячого колективу.

Характеристика вихованця.

Прізвище, ім’я та по-батькові _

Дата народження

Стать

національність

Батьки _

Членство в дитячих (молодіжних) об’єднаннях

_

Особливості характеру _

Індивідуальні особливості _

Захоплення, хобі _

10. Поведінка (стосунки з однолітками, вихователями), чинники,

що її визначають _

11. Висновки й пропозиції щодо основних напрямів роботи

з цим вихованцем _

Характеристика дитячого колективу.

Назва колективу _

Кількість дітей _

Розподіл за статтю _

Середній вік

Національність

Аналіз основних ознак колективу (мета, спільна діяльність,

органи самоврядування, рівень згуртованості) _

_

7. Взаємодія з вихователем _

8. Співпраця з іншими колективами _

9. Досягнення _

10. Основні проблеми

11. Висновки й пропозиції _

Для оцінки якості та ефективності виховної роботи рекомендовано використовувати такі приблизні показники:

наявність відповідних планів педагогічної роботи з дітьми, узгодженість виховної та лікувально-профілактичної роботи;

організація дитячого колективу з урахуванням вікового складу дітей та стану їх здоров’я, створення системи дитячого самоврядування;

охоплення виховним процесом всіх дітей, з урахуванням інтересів кожної дитини та її можливостей;

комплектування загонів, гуртків, груп дітей відповідно до встановлених норм;

створення бригадної системи обслуговування (лікар, педагог). Наукова організація праці, раціональне використання часу педагогічних працівників.

«путівка дня» на кожен день.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 

Більше про педагогіку:

Техніка роботи з науковою літературою
Наукові дослідження базуються на досягненнях науки, тому не випадково кожна стаття, брошура, книга включає в себе посилання на попередні дослідження. Доповідь, реферат, курсова (дипломна) робота мають бути пов'язані з інформаційними матеріалами і містити огляд літератури за тематикою дослідження, а ...

Принцип наступності дошкільної та початкової освіти у фаховій підготовці
Сучасний етап характеризується яскраво вираженою тенденцією зростання ролі людського фактору та зростання потреби у підвищенні мобільності кожного фахівця у сфері реалізації професіональної діяльності, відповідальності за свої дії перед суспільством. Формування готовності майбутнього фахівця до вир ...

Функції експерименту в науковому пізнанні
Фізика – експериментальна наука. Закони фізики засновані на фактах, встановлених на досліді. Причому нерідко тлумачення тих самих фактів змінюється у ході історичного розвитку фізики. Факти накопичуються в результаті спостережень. Але при цьому тільки ними обмежуватися не можна. Це тільки перший кр ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educateua.com