Нормативно-правова база роботи дитячих оздоровчих закладів

Матеріали по педагогіці » Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах » Нормативно-правова база роботи дитячих оздоровчих закладів

Страница 4

здатність до налагодження й розвитку взаємодії між колективом вихователів та колективом дітей;

спроможність забезпечити роботу групи таким чином аби вона сприяла індивідуальному розвитку кожної дитини;

спроможність забезпечити обговорення й вирішення особистих та групових проблем;

здатність керувати групою дітей, що живе в одній кімнаті та окремими дітьми у всіх випадках.

На посаду вожатого приймається особа, яка на момент працевлаштування досягла 18 років та має педагогічну освіту або проходить навчання в педагогічному закладі на старших курсах.

Вожатий несе особисту відповідальність за збереження життя та здоров’я вихованців свого загону.

Обов’язки вожатого:

повинен знати кількість дітей свого загону, їх індивідуальні особливості, здібності та можливості;

дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог, правил внутрішнього трудового розпорядку, режимних моментів;

застосовувати теоретичні педагогічні знання в практичній діяльності;

організовувати цікаву та змістовну роботу в загоні, не забуваючи про дитяче самоврядування;

захищати дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насилля, попереджувати вживання алкоголю, психотропних речовин.

Вожатий в своїй роботі керується перспективним планом роботи, планом роботи на зміну. Разом з дітьми проводить збори, екскурсії походи, загонові конкурси, залучає дітей до спортивних секцій, гуртків.

На посаду вихователя приймається особа, яка має вищу або середню спеціальну освіту, з досвідом практичної роботи. В своїй роботі керується наказами, інструкціями, постановами, програмами та іншими нормативно-правовими документами, що регламентують проведення виховної роботи.

Вихователь працюючи в таборі, повинен знати як проводити виховну роботу в загоні; як складати плани роботи, графіки чергувань; правила з охорони праці, техніки безпеки та правила внутрішнього розпорядку.

Вихователь має певні обов’язки:

повсякденно планує, організовує роботу з формування всебічно розвиненої особистості;

створює оптимальні умови для фізичного та розумового розвитку вихованців;

обирає ефективні форми й методи виховної роботи;

впроваджує систему педагогічного впливу, що базується на педагогіці співробітництва, національній культурі.

Центральною ланкою організації виховного процесу є чітке планування, засноване на завданнях, що ставляться перед педагогічним колективом в залежності від контингенту дітей, які знаходяться на оздоровленні.

Планування виховної роботи в таборі вимагає послідовності, системності та наступності. Починаючи планування вихователі вивчають державні документи з питань виховання підростаючого покоління, знайомляться з інструктивними матеріалами відповідних організацій, з публікаціями в пресі про організацію літнього відпочинку дітей та молоді. Велике значення має врахування визначних дат, свят, що припадають на цей період, подій, що відбуватимуться в країні й за кордоном, календаря літніх пам’ятних дат, традицій табору, місцевих умов й можливостей, вікових особливостей дітей.

Планування виховної роботи буде ефективним, якщо вихователь дотримуватиметься певних методичних вимог:

забезпечувати на практиці єдність мети і завдань, змісту і форми виховної роботи;

враховувати своєрідність роботи загонів і дружини;

підтримувати ініціативу та соціальну активність дитини.

В практиці роботи дитячих оздоровчих таборів необхідно складати наступні види планів:

перспективний план на оздоровчий сезон;

календарний план на зміну, що складається на основі перспективного але з більшою конкретизацією;

план роботи гуртків, клубів за інтересами;

план-сітка загонових справ;

робочі плани вихователів, методиста, заступника начальника (директора) з виховної роботи;

конкретні плани підготовки та проведення різноманітних справ у таборі.

На основі цих планів вихователі повинні складати календарні плани роботи загону.

План, як будь-який документ повинен бути конкретним, виконаним без зайвих навантажень. План підведе вихователя до розуміння 3 найважливіших питань виховної роботи: що робити, для чого та як.

Вимоги до плану:

суспільно корисна спрямованість, єдність із сучасністю;

необхідність чітких, конкретних, практичних справ, підпорядкованих визначеній меті;

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Більше про педагогіку:

Місце технології в навчальному процес
У сучасній методиці виникла полеміка про те, що термін „методика літератури” не відповідає завданням сучасного педагогічного процесу, тому треба замінити цей термін технологією. Але в той же час, вони вважають, що технологія не перекреслює методику, а значно підсилює її ефективність завдяки активіз ...

Зміст поняття "толерантність соціального педагогога"
Зацікавленість до толерантності як до однієї зі сторін людської психіки та соціального життя виникла порівняно недавно, що істотною мірою зумовлює факт її малосвідомості. Толерантність - досить абстрактне поняття, яке важко доступне для спостереження і виміру стандартизованими методами. Звернемося ...

Корекційна робота з педагогічно занедбаними дітьми
Дослідники, які займаються діагностикою інтелектуального розвитку дітей розробляють спеціальні методики для його вимірювання, виділяють такі суттєві його показники, як загальну обізнаність, тобто обсяг знань, якими дитина користується, сформованість мислительних операцій та їх функціонування на нао ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educateua.com