Реалізація розвивальної методики ознайомлення дітей мистецтвом створення української народної іграшки

Матеріали по педагогіці » Використання народної іграшки у виховному процесі дошкільного навчального закладу » Реалізація розвивальної методики ознайомлення дітей мистецтвом створення української народної іграшки

Страница 1

Мета формуючого експерименту: розвивати та поглиблювати знання дітей про українську народну іграшку.

Для ознайомлення дітей з українською народною іграшкою можна проводити заняття різного типу, серед яких:

1. Ознайомлення з творами народного мистецтва. Мета - ознайомлення з різновидом українського народного мистецтва - іграшкою, що спрямоване, передусім, на задоволення пізнавальних інтересів та формування у дітей уявлень про місце та значення цього виду мистецтва у житті людини і суспільства, його вплив на розвиток культури особистості.

2. Сприйняття та оцінки українських народних іграшок. Метою є формування в дітей навичок оцінки народних іграшок як творів мистецтва, цілісного емоційного відгуку про них; усвідомлення єдності змісту та форми твору, орієнтація на естетичну цінність цього різновиду українського народного мистецтва. Під час таких занять діти зможуть ознайомитися з українськими народними іграшками, взяти участь у бесіді-обговоренні, спрямованій на здійснення аналізу, оцінку та вираження у довільній формі власного ставлення до художньо-естетичної цінності іграшок.

3. Оволодіння навичками та уміннями виготовлення традиційних українських народних іграшок. Мета - навчання дітей основних традиційних прийомів виготовлення іграшок з різних природних матеріалів та традиційних способів їх оздоблення.

4. Вивчення творчості окремих майстрів української народної іграшки. Мета - ознайомлення дітей з творчістю відомих народних майстрів, роботою майстрів-іграшківців; навчання традиційних прийомів виготовлення українських народних іграшок конкретними майстрами.

5. Створення самостійних художніх робіт. Головна мета цих занять - актуалізація набутих знань, умінь і навичок у процесі прилучення дітей до різних видів художньо-декоративної діяльності у галузі української народної іграшки та створення самостійних художніх робіт.

Цілісний процес ознайомлення дітей з мистецтвом створення української народної іграшки складався з трьох органічно пов'язаних між собою етапів (підготовчого, практично-діяльнісного та творчого).

Перший (підготовчий) етап передбачав ознайомлення дошкільників з надбаннями українського народного мистецтва; формування знань дітей про витоки іграшки, вірування та звичаї українського народу, пов'язані з народною іграшкою; стимулювання бажання займатися художньою творчістю, наслідуючи традиції народних майстрів України.

Основними формами роботи на цьому етапі були інтегровані заняття: "В гостях у майстрів-іграшківців" (урок-казка) та чотири заняття-мандрівки "Звідки іграшка до нас прийшла" ("Фольклорні витоки народної іграшки", "Значення іграшки у житті прадавніх людей", "Символічний зміст традиційних іграшкових образів").

Для вирішення поставлених завдань використовувалися різноманітні методи та прийоми: художні розповіді про прадавні витоки народної іграшки, вірування та звичаї нашого народу, що пов'язані з українською народною іграшкою, про символічний зміст іграшок; описи; демонстрування унаочнення (зображень виробів-оригіналів, фотографій, слайдів, ксерокопій, ілюстрацій у художніх альбомах з декоративно-ужиткового мистецтва); проведення дидактичних ігор "Запитай - дізнаєшся", "Закінчи розповідь про іграшку", "Загадай - відгадаємо"; моделювання ігрових ситуацій за допомогою казкових персонажів-іграшок Бабусі-Іграшкусі та Дідуся-Іграшкуся; організація спостереження за роботою "казкових майстрів" іграшки та виготовлення виробів під керівництвом майстрів-іграшківців; практична образотворча діяльність (тематичне малювання, створення ілюстрацій до легенд, розповідей, замальовки давніх іграшок, втілення творчого задуму в об'ємі).

Метою другого (практично-діяльнісного) етапу було створення умов цілеспрямованого формування уявлень дітей про етнічні особливості української народної іграшки; стимулювання їх зацікавленості мистецтвом створення українських народних іграшок, спонукання до вивчення традиційних прийомів виготовлення українських народних іграшок.

Реалізація цих завдань здійснювалася шляхом проведення циклу різних типів занять за темою "Українська народна іграшка" ("Декоративне оздоблення українських народних іграшок": "Художні традиції та творчі знахідки народних майстрів України" [заняття ознайомлення з творами народного мистецтва]; "Гарний вершник той із сиру", "Красені-птахи із Ічні", "А ми справжні музики" [заняття сприйняття та оцінки українських народних іграшок]; "Створюємо орнамент для "монетки", "Як прикрасити сопілку", "Прикрашаємо "яворівські візочки"", "Навчаємося у петриківських майстрів-іграшківців", "Іграшки-забавлянки з тіста", "Сирні іграшки", "Забавлянки із соломи, трави, очерету, кукурудзи, пшеничного колосся", "Народні ляльки з тканини", "Гарний одяг той у панни" [заняття оволодіння навичками та уміннями виготовлення традиційних народних іграшок]; "Майстри української народної іграшки": "Олександра Селюченко - відома майстриня української народної іграшки", "Ганна Руденко - майстриня українських народних вузлових ляльок", "Різьблені коні М. Зацеркляного" [заняття вивчення творчості окремих майстрів української народної іграшки]).

Страницы: 1 2 3 4

Більше про педагогіку:

Проведення моніторингу в рамках навчальної теми
Аналіз результатів моніторингу Дані моніторингу доцільно аналізувати по наступних аспектах: · успішність учнів; · якість засвоєння навчального матеріалу. Успішність учнів визначається за формулою: Р = А С Р - успішність учнів (максимально - 1); А - кількість учнів, що мають середній, достатній і ви ...

Рівні і критерії сформованості пізнавальних здібностей молодших школярів
У класних колективах як молодших школярів, так і старших підлітків на розвиток їхніх здібностей та інтересів впливає не стільки вік, скільки індивідуальність школяра, обумовлена його життєдіяльністю, придбаним досвідом різноманітної предметної діяльності, спілкуванням, впливом сімейних умов, засоба ...

Урок - основна форма організації навчання
У сучасній школі класно-урочна форма є головною (основною), її ключовим компонентом є урок. Урок — це «відрізок» навчального процесу, який є викінченим у смисловому, часовому й організаційному відношенні. Незважаючи на малу тривалість, уроки мають ті структурні компоненти, які характеризують процес ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com