Повідомлення домашнього завдання

Матеріали по педагогіці » Соціалістичний канон української культури » Повідомлення домашнього завдання

Студенти мають самостійно підготувати матеріал до наступного лекційного заняття на тему " Основні риси тоталітарної культури " (за працею Г. Гюнтера “Тоталитарное государство как синтез искусств”.

План лекційного заняття на 01.03.2012 р. на тему: " Основні риси тоталітарної культури ".

Поняття тоталітаризму

1.2.Історико-цивілізаційні передумови тоталітаризму

1.3. Доктрина тоталітаризму: тоталітарна держава як синтез мистецтва.

1.4.Різні трактування тоталітаризму

2. Історичні прояви тоталітаризму

2.1.Аналіз тоталітаризму: німецький радянський тоталітаризм

2.3.Вплив тоталітаризму на культуру України

Семінарське заняття на тему: «Соціалістичний канон української культури» є формою організації навчання, що дозволяє ефективно формувати вміння студентів самостійно опрацювати матеріал з даної дисципліни.

Важливе значення в підвищенні ефективності семінарського заняття має технологія його проведення. Звичайно семінарське заняття починається зі вступного слова викладача (оголошення теми, розкриття її актуальності, ознайомлення з планом).

Обговорення питань плану цього заняття може починатися з раніше запланованого повідомлення студента або з його вільного виступу (доповіді).

Після першого повідомлення чи виступу викликаного викладачем студента в обговоренні питання, брали участь усі бажаючі. При цьому їм дозволялось користуватись конспектами, підручниками, будь-якими літературними джерелами.

На семінарі потрібно було стежити за тим, була створена атмосфера доброзичливості та взаємної довіри, вільного обміну думками, співробітництва та співдружності.

Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів на цьому семінарі залежить від вільного вибору опонентів, створення проблемних ситуацій, розгортання мікродискусій.

Завершується семінарське заняття підбиттям підсумків обговорення теми, оцінюванням навчальних досягнень студентів.

на Allbest.ru

Більше про педагогіку:

Реалії та перспективи розвитку дошкільної освіти в Україні
Дошкільна освіта є найважливішою сферою реалізації прав людини, забезпеченні рівних можливостей у отриманні якісної освіти. Адже, основа майбутньої особистості закладається у ранньому віці. Знання та уміння, набуті в дитинстві - це коріння, і чим воно міцніше, тим впевненіше почувається людина в жи ...

Праця дітей в природі та її вплив на розумовий розвиток дитини
Праця в природі має велике виховне значення. В процесі праці у дітей формують дбайливе, дбайливе відношення до природи. Праця в природі сприяє вихованню відповідального відношення до своїх обов'язків. Але виховати відповідальне відношення до праці в природі можливо лише за умови, якщо діти володіют ...

Глобальні проблеми ВНЗ
Глобальною залишається проблема захисту національного ринку освітніх послуг. Одним із ключових питань є забезпечення якості вищої освіти та державних стандартів у відповідній сфері. Підвищення рівня відповідності вищої освіти вимогам сучасності, а також реалізація освітянської політики в сфері якос ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educateua.com