Використання активних форм і методів викладання історії з метою розвитку історичного мислення

Матеріали по педагогіці » Розвиток історичного мислення на уроках історії » Використання активних форм і методів викладання історії з метою розвитку історичного мислення

Страница 3

Цікавими для учнів є заочні подорожі, творчі роботи, виконання яких пов’язане не тільки з виступом, а й показом результатів історичного дослідження.

Популярним останнім часом став інтерактивний вид роботи – евристична бесіда в результаті вирішення проблемної ситуації або, як її тепер називають “мозкова атака”.

Умовно можна виділили наступні її етапи:

1) формування проблеми, яку необхідно розв’язати;

2) тренувальна розминка: вправляння в швидкому пошуку відповідей на питання, звільнення від впливу психологічних бар’єрів (соромливості, ніяковості, замкнутості, скованості);

3) мозкова атака – “штурм” висунутої проблеми; всі пропозиції фіксуються;

4) оцінка і відбір кращих ідей;

5) повідомлення про результати “мозкової атаки” і обговорення кращих ідей, їх захист; прийняття колективного рішення.

Результати дослідження показали, що даний метод сприяє розвитку динамічності мислительних процесів, здатності абстрагуватися від об’єктивних умов і існуючих обмежень, формує уміння зосередитися на певній вузькій актуальній темі.

Наприклад, вивчаючи тему “СРСР. Відновлені та нові незалежні держави” визначаються такі проблеми для обговорення:

1. Деякі політологи та історики, оцінюючи політику М.Хрущова, називають її “освіченим сталінізмом”? Чи згодні ви з такою оцінкою? Відповідь аргументуйте.

2. Радянська пропаганда зображувала М. Хрущова „борцем за справу миру в усьому світі”, а західна називала „яструбом „холодної війни”. Яка з цих оцінок є більш правильною?

3. За всю історію дисидентського руху в СРСР нараховується трохи більше 1000 дисидентів. Чому радянська система вела з ними таку жорстоку боротьбу?

4. Яка з причин розпаду СРСР була визначальною?

Під час проведення такої “мозкової атаки” з’ясовується рівень засвоєння учнями певної теми, а також пропонується новий аспект вирішення окремої проблеми.

Кожна із форм і методів навчання має як і свої переваги, так і недоліки. Проте добре їх поєднання створює сприятливі умови для активізації пізнавальних можливостей учнів, формування історичного мислення.

Для глибшого засвоєння навчального матеріалу можна використати таку форму роботи як інтерв’ю.

Розв’язання таких проблемних завдань загострює увагу старшокласників, їхнє мислення, а також має на них певних виховний вплив.

Отже, використання активних форм і методів навчальної роботи (уроків-семінарів, уроків-диспутів, нестандартних уроків з елементами гри, інтерактивних форм навчання) активізує розумову діяльність школярів, сприяє зацікавленню навчальним предметом, розвиває історичне мислення, вміння та навички.

історичний мислення пізнання учень

Страницы: 1 2 3 

Більше про педагогіку:

Досвід використання самостійної роботи студентів за кордоном
За результатами аналізу роботи М.В. Магаєвої, О.Ф. Плеханової, О.С. Кошелева, І.М. Марзлякова встановлено, що основні форми організації СРС у ВНЗ Нідерландів майже не мають суттєвих відмінностей від існуючих в Україні, але в цілому значення їх у самому навчальному процесі є дещо іншим. Перш за все, ...

Форми та способи організації життя дітей у ЛОТ
На даний момент існує дуже багато цікавих форм роботи для розвитку творчих якостей, активізації процесів самопізнання, гармонійного розвитку особистісних якостей та міжособистісних стосунків. Колективна творча справа (КТС) – особливий спосіб організації життєдіяльності дітей та дорослих, що передба ...

Система вправ зі збагачення словникового запасу учнів початкових класів
Словникова робота в школі спрямована на збагачення активного і пасивного словника учнів, розвиток зв'язного мовлення, вироблення навичок свідомого оволодіння новими словами, уточнення значення і сфери вживання відомих слів. Щоб успішно розв'язати ці завдання, вчитель повинен сам добре знати словник ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educateua.com