Використання активних форм і методів викладання історії з метою розвитку історичного мислення

Матеріали по педагогіці » Розвиток історичного мислення на уроках історії » Використання активних форм і методів викладання історії з метою розвитку історичного мислення

Страница 2

Наприклад, вивчаючи тему „США у 1980 – 2008 рр.”, можна запропонувати учням план семінарського заняття:

1. США в період “консервативної революції”. Президентство Р.Рейгана і Дж. Буша.

2. Президентство Б. Клінтона.

3. США на початку ХХІ ст. Президентство Дж. Буша – молодшого.

Оголошується проблема: Чи здатні США виконувати роль світового лідера?

Під час виступу доповідачів опоненти підготували питання:

а) Чим Р.Рейган мотивує необхідність переозброєння армії?

б) Які здобутки періоду президентства Б. Клінтона?

в) Яка роль США в сучасному світі?

Підводячи підсумки семінару, учні приходять до висновку, що наприкінці ХХ – на поч. ХХІ ст. докорінно змінюється роль США у світі. Після розпаду СРСР вони залишилися єдиною наддержавою. Відповідно, уся їх політика, як внутрішня, так і зовнішня, продиктована і спрямована на підтвердження цього статусу.

Ефективною в практиці роботи є така інтерактивна форма проведення уроку як дискусія. Тема визначається заздалегідь. Учням, поділеним на дві команди, пропонується ключова теза, яка передає зміст навчального матеріалу. Наприклад, вивчаючи тему “ Національно-визвольна війна під проводом Б.Хмельницького ”, учитель пропонує ситуацію вибору і аргументації:

а) Одні історики вважають, що об’єктивних умов для існування української держави в 1648 – 1654 рр. через розчленування України і входження її деяких регіонів до складу іноземних держав не було.

б) Інші дослідники твердять, ніби за часів визвольної війни Українська держава почала формуватися. Але так зване “возз’єднання” об’єктивно припинило цей процес.

в) Треті запевняють, що Богдан Хмельницький створив окреме державне утворення із своєрідним суспільним устроєм, яке після 1654 р. входило майже 150 років на правах автономії до складу Російської імперії.

То чи є аргументи і які на користь існування Української держави за часів Богдана Хмельницького ”.

Так, учні не просто запам’ятовують матеріал, вони аналізують його, набуваючи знань, вчаться дискутувати, формують історичне мислення.

Теми дискусійних питань можуть бути різними, але перевага надається тим, які містять протиріччя, що створює проблемну ситуацію.

Наприклад, вивчення теми “Кирило-Мефодіївське братство”, можна провести у формі філософського дослідження. Для глибокого розуміння учнями програми братчиків, можна використати Біблію, зокрема Євангеліє від Матвія.

Перед учнями можна поставити проблемні питання:

1. Чи можна вважати випадковим створення “Кирило-Мефодіївського братства”?

2. Чи можна провести паралель між святими апостолами і братчиками? Адже їх також було 12, та й Юда Олексій Петров їх зрадив?

3. Які факти свідчать, що “братчики” сповідували християнські заповіді про любов до ближнього?

4. Чому М.Костомаров назвав програмний твір Кирило-Мефодіївського братства “Закон Божий”?

5. Порівняйте бачення місця і ролі українців в програмних документах братчиків і декабристів.

Такі уроки навчають учнів самостійно шукати розв’язання проблемних розв’язання проблемних дискусійних питань, забезпечують своєчасну підтримку всім учасникам дискусії, створюють атмосферу, яка виключає в учнів почуття невпевненості або дискомфорту.

Перевага надається тим запитанням, котрі допомагають розвивати історичне мислення, уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, ведуть до пошуку та аналізу.

Формувати історичне мислення допомагають література, усна народна творчість та ін. Під час пояснення історичних фактів можна підкріплювати дані літературними джерелами. Вивчаючи тему “Правобережна та західноукраїнські землі. Національно-визвольна боротьба” можна використати художні твори: М. Глухенький “Колії” та В. Гжицький “Олекса Довбуш”, з яких учні дізнаються про трагічну і героїчну боротьбу народу і його ватажків за волю.

Страницы: 1 2 3

Більше про педагогіку:

Дитяча неуважність та шляхи її подолання
Молодші школярі, часто неуважні. Причини неуважності різні їх треба знати, щоб успішно виховувати увагу дітей. 1. Неуважність нерідко є наслідком перевтоми дитини. Як що вона пізно лягає спати, якщо батьки перевантажують маленького школяра враженнями: дозволяють дивитися вечірні телевізійні передач ...

Формування граматичних навичок аудіювання
Аудіювання – розуміння сприйнятого на слух усного мовлення. У класі аудіювання займає 57% часу. Психофізіологічні механізми аудіювання – це механізм сприйняття мовлення та механізм атиципації або прогнозування смислового змісту. Метою аудіювання є осмислення почутого мовленнєвого повідомлення. Ауді ...

Можливості проведення педагогічних досліджень у трудовому навчанні
Розв'язуючи намічені завдання, МТН, як і інші навчальні дисципліни, використовує різноманітні методи досліджень. Під методом дослідження розуміють спосіб досягнення певної мети, розв'язання конкретного завдання, а також сукупність прийомів чи операцій практичного або теоретичного засвоєння (пізнанн ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educateua.com