Засоби формування історичного мислення

Матеріали по педагогіці » Розвиток історичного мислення на уроках історії » Засоби формування історичного мислення

Страница 4

Значну увагу автори підручників приділяють документальним джерелам. Рубрика „Звернемося до джерел” у підручниках представлена різними документами: офіційними документами, спогадами учасників подій, газетними й журнальними статтями тощо. До цієї рубрики автори включають оцінки та узагальнення істориків. Наприклад, західних (О. Субтельний, Я. Білінський) та вітчизняних (М.В. Коваль, О.Д. Бойко) про зовнішньополітичну діяльність УРСР наприкінці 40-х років минулого століття. В авторському тексті Н.І. Гупан, О.І. Пометун, Г.О. Фрейман прагнули максимально уникати оціночних суджень й тим самим дати учням можливість робити власні висновки. Автори практично не ставлять запитань до тексту, натомість ретельно продумують комплекс запитань до кожної групи джерел.

Виходячи з того, що підручник має не тільки містити історичну інформацію, а й створювати умови школяру діяти за зразком, для творчої діяльності та ціннісного ставлення в кінці кожного параграфа вміщено рубрику „Перевірте, чи зможете ви”. Отже, після вивчення навчального матеріалу учень повинен вміти:

1) показати на карті;

2) назвати подію за датою;

3) визначити, застосувати та пояснити на прикладах поняття й терміни;

4) описати (події, кроки, заходи, прояви, елементи тощо); 5) охарактеризувати (значення, політику, процеси, зміни);

6) висловити й аргументувати власну точку зору з питань;

7) оцінити (зміни, розвиток, (діяльність, політику) тощо.

Таким чином, історичне мислення учнів можна ефективно розвивати за допомогою підручників з історії, використовуючи як текстові, так і позатекстові компоненти; посібників, дидактичних матеріалів, які містять розвивальні завдання; хрестоматій до курсів історії, у яких є історичні документи і матеріали; умовно-графічної наочності (таблиць, схем, діаграм, графіків тощо).

Страницы: 1 2 3 4 

Більше про педагогіку:

Особливості розвитку організму дітей молодшого шкільного віку
Виконання фізичних вправ пов'язане з безперервними змінами у взаємодії організму з навколишнім середовищем. Така взаємодія неможлива без функціонування вищої нервової діяльності людини, найважливішими показниками якої вважаються швидкість утворення умовного рефлексу, його величина і міцність, інтен ...

Педагогічні умови організації естетичного сприймання творів живопису
Однією з умов дальшого піднесення якості естетичного виховання учнів є докладне вивчення особливостей їх естетичних суджень. Джерелом естетичних суджень є естетичні властивості предметів і явищ дійсності, природа, людина і її поведінка, праця, твори мистецтва. Розвиток естетичних суджень є невід'єм ...

Поняття про форми навчання. Урок - основна форма організації навчання
Ефективність засвоєння знань учнями залежить не лише від методів і прийомів навчання, а й від форм організації навчальної роботи. Форма організації навчання — зовнішнє вираження узгодженої діяльності вчителя та учнів. Головними особливостями організаційних форм навчання є: по-перше, певний зовнішні ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educateua.com