Засоби формування історичного мислення

Матеріали по педагогіці » Розвиток історичного мислення на уроках історії » Засоби формування історичного мислення

Страница 2

Робота над таким завданням змусить звернутися до поняття „робітничий клас” та його ознак (сукупність найманих робітників, зайнятих у сфері виробництва та обміну, основним джерелом існування яких є продаж власної робочої сили) В ході розв'язання задачі учні мають встановити що існують порубіжні соціальні групи: поденники найми­ти у сільському господарстві, для яких продаж власної робочої сили не був основним джерелом існування. Тому віднесення їх до робітничого класу штучно збільшує його кількість. Вчитель повинен пояснити, що радянська історична наука була схильна перебільшувати кількість робітничого класу, щоб тим самим обгрунтувати необхідність соціалістичної революції.

Наведене завдання є прикладом застосування поняття. Під час роботи над цим завданнямучні усвідомлюють, навіщо це поняття необхідне, які завдання можна вирішувати за його допомогою.

Методист І.Я. Лернер у свій час розробив систему завдань на засвоєння норм правильного мислення. Ці всі види завдань спрямовані на відтворення властивостей історичних об’єктів (подій, процесів, явищ), їх форм прояву, функцій, причин, наслідків, структури їх елементів і зв’язків між ними. Протягом всіх років навчання слід вчити учнів розумінню причин і наслідків, цілей і засобів,частини і цілого, загального і часткового, необхідного і випадкового, суб’єкта і об’єкта дій.

Проте найбільш важливими для вирішення історичних задач є вміння застосовувати методологічні знання (методологічні установки), які розробив і запропонував І.Я. Лернер. Формування гносеологічних установок розглядається як метод (методологія) пізнання і осмислення дійсності. Воно здійснюється у декілька етапів:

1. Повідомлення вчителем інформації про суть і необхідність даної установки і об’єкта, на який вона спрямована;

2. Вправи учнів на ефективне її застосування під керівництвом вчителя;

3. Самостійне здійснення учнями дій з використанням відповідних умінь;

4. Створення ситуацій, пов’язаних з переносом даних способів дій в нові умови.

Дидактичний матеріал – особливий тип навчального посібника, переважно карти, таблиці, набори карточок з текстом, цифрами або малюнками, які роздаються учням для самостійної роботи в класі, вдома, або які демонструє вчитель перед всім класом.

Дидактичний матеріал – вид наочних навчальних посібників; містить вихідні дані, використовуючи які учні виконують конструктивну роботу, необхідну для виконання поставленої задачі.

За змістом дидактичний матеріал можна поділити на завдання, спрямовані на засвоєння: 1) хронології; 2) імен історичних осіб та їх характеристик; 3) історичних фактів, подій і явищ; 4) історичних і соціологічних понять, 5) причинно-наслідкових зв'язків; 6) закономірностей історичного розвитку.

Він призначається для аналітичної роботи з історичними документами, малюнками, репродукціями, фотографіями, картами; для складання таблиць тощо.

Завдання посібника помітно відрізняються між собою за ступенем складності. Одні з них вимагають лише знання дат історичних подій, імен історичних діячів, історичних фактів, подій і явищ, другі – знання ознак важливих понять, треті – уміння самостійно виконувати складні операції з різним матеріалом: аналізувати, порівнювати, зіставляти, робити висновки тощо. Отже, одні завдання вимагають простого відтворення матеріалу, що вивчається, інші – значної творчої активності та самостійності учнів.

У другій половині 90-х років на допомогу вчителям історії була випущена серія методичних посібників “Дидактичні матеріали з історії України”(для всіх класів) і “Дидактичні матеріали з всесвітньої історії ”(для всіх класів). Вони вміщують різноманітні види завдань, спрямовані на розвиток творчого мислення, самостійної пізнавальної діяльності учнів, на організацію закріплення та перевірки знань.

Історичні задачі, завдання та запитання, вміщені у першому розділі, поділяються на три групи: навчально-пізнавальні, навчально-розвиваючі, контрольні. Їх використання як на уроці, так і в позаурочний час допоможе сформувати в учнів навички виявляти причинно-наслідкові зв'язки, аргументовано висловлювати власні судження, складати таблиці та схеми, сприятиме глибшому засвоєнню історичних фактів, подій, їх змісту, основоположних історичних проблем та понять. Розділ вміщує різні за ступенем складності завдання, що допоможе диференціювати навчальний процес, організувати індивідуальну роботу в процесі викладання історії, завдяки чому вивчення предмета перетвориться з повсякчасного нав'язуваного обов'язку у цікаву пізнавальну подорож.

Страницы: 1 2 3 4

Більше про педагогіку:

Обґрунтування та проведення формувального експерименту
Умови позаурочної діяльності значно розширюють межі пізнання образотворчого мистецтва завдяки екскурсіям, під час яких відбувається ознайомлення з пам'ятками архітектури, садово-паркового мистецтва, відвідуванню майстерень живописців, скульпторів, народних майстрів і безпосередньому спостереженню з ...

Мотиваційні фактори формування ЗСЖ учнівської молоді
Які ж мотивації лежать в основі формування стилю здорового способу життя людей? Соковня-Семенова (2000) виділяє наступні види мотивації: 1. Самозбереження. Коли людина знає, що, та або інша дія напряму загрожує її життю, вона цю дію не чинить. Формулювання мотивації "Я не скоюю певні дії, оскі ...

Лінгвістичні основи навчання орфографії в загальноосвітньому навчальному закладі
Орфографія є окремим розділом мовознавства, опанування яким дозволяє швидко і правильно оперувати мовними одиницями у процесі писемної комунікації. Правопис української мови формулює обов’язкові для усіх носіїв норми, зокрема написання лексем разом, окремо та через дефіс, вживання великої літери, п ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educateua.com