Методи навчання історії як основний фактор розвитку історичного мислення

Матеріали по педагогіці » Розвиток історичного мислення на уроках історії » Методи навчання історії як основний фактор розвитку історичного мислення

Страница 2

Суть цього методу полягає у тому, що вчитель, поставивши проблему, яка є малодоступною для самостійного її вирішення, ділить її на пі проблеми, і серією взаємозв’язаних запитань або аналогічних полегшених питань-задач, залучає учнів до процесу виконання окремих етапів вирішення проблеми. Учень не планує всього вирішення проблеми як під час використання дослідницького методу, а, вирішуючи завдання вчителя і під його керівництвом, проявляє самостійність лише на окремих етапах цього дослідження.

Не завжди вчитель ставить проблему з самого початку. Він може серією навідних питань підвести учнів до сформульованої у кінці бесіди проблеми.

Евристичний метод реалізується у різних формах. Зокрема, учитель формулює задачу, але зустрівши забруднення учнів, ставить питання у легшій формі або дає аналогічну, але більш легку задачу.

У іншому випадку він ділить цю задачу на 2-3 підзадачі, вирішивши які, учні переходять до основної.

Найбільш виразною формою цього методу є евристична бесіда з історії.

Суть цього виду бесіди у тому, що для пошуку учнями рішення якої-небудь проблеми, вчитель відбудовує серію взаємопов’язаних і витікаючи один із одного запитань. Всі вони є практично під проблемами, вирішення яких приведе до вирішення основної проблеми.

Бесіда може складатися із суцільного ланцюга запитань, а може бути поєднана з паралельним рядом запитань, якщо потрібно згадати додатковий матеріал і на його основі вирішити невелику проблему, щоб отриману інформацію зв’язати з основною ланкою. В молодших і середніх класах вибудовується один ряд запитань, у старших – може бути декілька.

Найбільш важливим є метод проблемного викладу, суть якого полягає у тому, що вчитель ставить проблему і рядом роздумів, викладенням матеріалу розкриває вирішення цієї проблеми так, щоб показати протирічивий хід вирішення, труднощі, які зустрічаються на шляху, способи і варіанти їх подолання. Він повинен показати всю протирічивість і складність процесу пізнання.

Необхідність проблемного викладу викликана тим, що вирішення подібних задач покладає значну частину труднощів процесу пізнання на учнів. Тому рівень доступності цієї роботи для учнів повинен бути максимальним. Задачі ж повинні бути легкими, але принципово посильними кожному учневі. У зв’язку з цим вчитель повинен диференціювати задачі, створювати їх варіанти для учнів різного рівня підготовленості.

Цей метод особливо необхідний у старших класах.

У реальному процесі навчання проблемний виклад матеріалу повинен поєднуватися з частково-пошуковим методом. Учитель зупиняє свою розповідь і пропонує учням висловити припущення, або зробити висновок, або поставити запитання по суті викладу. Таким чином учні стають співучасники вчительської думки, тим більше, що це заставляє їх слідкувати за ходом міркувань вчителя, контролювати його логічність і послідовність.

Такими є дидактичні методи, які можуть застосовувати у навчанні історії. Методика може деталізувати ці методи, по-різному поєднувати їх елементи, втілювати кожен метод або їх поєднання у різних прийомах.

Методи реалізуються у різних прийомах навчання. Їх багато і у кожного вчителя можуть бути свої.

Дана система дидактичних методів дає вчителю можливість втлумачити, осмислити кожен свій прийом або їх поєднання у цілісній методиці. Вони допомагають вчителеві контролювати повноту використання методів у своїй практиці, продумати, коли і у зв’язку з яким матеріалом застосовувати той або інший метод.

Страницы: 1 2 3

Більше про педагогіку:

Проблема класифікації казок
Спроби згрупувати тексти казок на основі їх сюжетної подібності розпочалися вже в 19 столітті видавцями великих зібрань казок (О.М. Афанасьєв, Й. Басанавічюс та ін.). В основу класифікації Афанасьєва лягло два принципи: сюжетний та принцип типізації героя. По сюжету казки О.М. Афанасьєв виділяє: ка ...

Географічні особливості розвитку дошкільної освіти на Кіровоградщині
Забезпечення конституційних прав дітей і державних гарантій щодо доступності та безоплатності здобуття якісної дошкільної освіти, сприяння особистісному зростанню кожної дитини з урахуванням її нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей є пріоритетом розвитку системи дош ...

Методичні основи використання документів в 10 -11 класах
Можливості управління якістю навчання на прикладі оволодіння методами роботи з письмовими історичними джерелами (10-11 класи) Концепція модернізації освіти на період до 2010 року припускає перехід шкільної освіти від формально - знанієвої до особистісно - діяльної парадигмі. Вона визначає і нова як ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educateua.com