Методи історичного пізнання. Загальна характеристика історичного мислення

Матеріали по педагогіці » Розвиток історичного мислення на уроках історії » Методи історичного пізнання. Загальна характеристика історичного мислення

Страница 2

6. Підхід до пізнання і осмислення явища з погляду принципу історизму, встановлення його етапів і періодів развитку.

7. З'ясування тенденції розвитку, закладеної в кожному історичному яви-щі.

Між всіма компонентами історичного мислення є взаємозв'язок, і в реальному процесі такого мислення вони переплітаються один з одним і поперемінно обумовлюють один одного

Гносеологічні основи історичного мислення реалізуються в методах пізнання. Методи наукового пізнання є інструментом реалізації і засобом прояву всієї решти компонентів, тобто самого мислення, звернутого на конкретне минуле людства. Таким чином можна підійти до визначення історичного мислення як прояву загальних норм, і принципів мислення, регульованому специфікою історичних методів пізнання.

Історичне мислення можна ще охарактеризувати і як готовність до аналізу, осмислення суспільних явищ. Історичне мислення не орієнтується тільки на минуле. Воно проектує історичну свідомість на сучасність, її суперечності, її окремі прояви в світлі їх виникнення і розвитку у властивій їм системі зв'язків.

Таким чином, історичне мислення є єдністю змісту методологічних знань (методів історичного пізнання), способів розумових дій і установок особистості на їх застосування у пізнанні і осмисленні конкретних історичних явищ. Компонентами історичного мислення є:

а) способи аналітико-синтетичного мислення, які реалізуються шляхом логічних дій(узагальнення, абстрагування, класифікація, індукція, дедукція) на предметному змісті історії;

б) основні принципи мислення;

в) досвід творчої діяльності, який проявляється у процесі навчання.

Страницы: 1 2 

Більше про педагогіку:

Використання репродукцій картин та індивідуальний контроль за допомогою карток
Практична спрямованість у навчанні іноземної мови призвела до перегляду традиційної методики викладання, активізувала пошуки ефективних шляхів організації навчального процесу. Зараз уже всі переконалися, що навчати учнів спонтанно висловлюватися (навіть у межах шкільних програмних тем) на основі тр ...

Етапи модернізації профільного навчання в сучасній школі
Учитель профільної школи зобов'язаний не просто бути фахівцем високого рівня, який відповідає профілю та спеціалізації своєї діяльності, а й мусить забезпечувати: варіативність та особистісну орієнтацію освітнього процесу (проектування індивідуальних освітніх траєкторій); практичну орієнтацію освіт ...

Особливості сучасного навчання і роль майстерності вчителя у ньому
Зростання науково-технічної інформації за останні роки змінюється кожні 5 років. Відбувається збільшення вимог до якості навчання. Зростає кількість тих, хто навчається (за статистикою - кожний другий). Людині ХХ1 століття потрібне постійне самовдосконалення, перепідготовка й універсальні кваліфіка ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com