Організація народознавчої діяльності учнів

Матеріали по педагогіці » Розвиток національної свідомості учнів » Організація народознавчої діяльності учнів

Страница 1

В умовах розбудови України як суверенної держави перед школою стоїть складне і відповідальне завдання – виховати високоморальне, національно свідоме підростаюче покоління, патріотів своєї Батьківщини, спадкоємців і продовжувачів прогресивних національних традицій .

Організація народознавчої діяльності учнів – це систематичний творчий пошук класних керівників, усіх учителів,спрямований на оновлення змісту виховного процесу, впровадження нових підходів, пробудження пізнавальних інтересів учнів до вивчення і засвоєння національних і загальнолюдських цінностей. Великого значення в організації народознавчої діяльності учнів набувають праці Г. Ващенка, С. Русової, В. Скуратівського, В. Сухомлинського.

З перших днів перебування дитини в школі потрібно вводити її у світ культурно – історичних надбань народу .Формування особистості засобами українського народознавства включає пізнання, розуміння нею своєї Батьківщини, самовіддану активно – творчу патріотичну діяльність. Усе це вимагає змістовної організації народознавчої діяльності учнів. Визначальним тут є реалізація ідеї народності і на цій основі – формування системи знань про культурно – історичний шлях розвитку українського народу і народів, які проживають на території України; демократизація всіх сторін життя учнів .Народознавча діяльність учнів передбачає:

- філософсько–світоглядну їх підготовку, формування народного світогляду, виховання культури розумової діяльності;

- формування загальнолюдської моралі, громадянської і соціальної відповідальності;

- збереження природи, охорона довкілля;

- формування національної, правової свідомості та самосвідомості ;

- розвиток естетичної культури, художніх здібностей , смаків;

- виховання і розвиток потреби у здоровому способі життя.

У системі роботи вчителя початкових класів та класного керівника використовують такі види пізнавальної діяльності народознавчого характеру: заняття в гуртках, участь у роботі клубів ,індивідуальна робота з матеріалами періодичних видань, виготовлення дидактичного матеріалу.

Суспільно–гуманістичну діяльність учнів можна визначити як специфічну форму ставлення їх до суспільного життя , передумову активної участі в ньому. Вона передбачає:

А) інформаційну роботу серед однолітків і за місцем проживання : огляди подій суспільного життя народу на основі аналізу матеріалів преси.

Б)Виконання творчих доручень народознавчого характеру;

В)Пошуково–дослідницьку, краєзнавчу та героїко–патріотичну роботу: участь у пошукових групах, екскурсіях, туристичних походах, зустрічі зі старожилами, створення книг про історію села, збирання фольклорних творів: легенд, пісень,дум переказів, казок , щедрівок, колядок.

Суспільно–гуманістична діяльність учнів покликана розвивати ініціативу, самостійність, творчість; виховувати активних організаторів народознавчої роботи в школі і в своєму колективі.

Ігрова діяльність, що особливо властива молодшим школярам, спрямована на пізнання через відтворення дій та взаємин дорослих. Показовим для гри є те, що вона знижує втомлюваність, сприяє встановленню контактів з довкіллям. Дуже високо поцінювані в народі міцне здоров’я , сила і витривалість, стійкість.

Таким чином, формування громадянина засобами народознавства передбачає не лише засвоєння певної суми знань, умінь, навичок, а й активно – творчу діяльність.

В організації народознавчої діяльності педагоги використовують індивідуальну, групову і фронтальні форми виховання .

Форми, методи і види діяльності дітей та дорослих найрізноманітніші: бесіда, університети народознавства , малі академії, подорожі , читання книг живої природи, уроки історії тощо.

Страницы: 1 2

Більше про педагогіку:

Результати експериментального навчання в класах з поглибленим вивченням хімії
Для педагогічного експерименту ми взяли 9 хіміко-біологічний клас НВК (школи ліцею) № 28, що навчався в 2003 році і провели в ньому зріз знань. Потім взяли результати цбого ж зрізу знань, але отримані в 2002 році при роботі з таким же 9 класом, що поглиблено вивчав хімію. Перелік учнів подається в ...

План - конспект уроку "Ой, весно, весно, що ти нам принесла
Мета — розвиток уяви дітей засобами казки, формування ритмічно-мовно-рухової координації, чіткої дикції, артикуляції. Матеріал та обладнання: музичний інструмент (фортепіано), магнітофон, дерев'яні ложки, дзвіночки, штучні квіти, зроблені власноруч дітьми й батьками весняні гілочки дерев, картинки ...

Основні вимоги до демонстраційного експерименту
Демонстраційні досліди проводяться у класі з 30 - 40 учнями. Зміст дослідів повинен з повною ясністю доводитись до розуміння кожного із присутніх на уроці. Це змушує пред'являти до таких дослідів методичні й технічні вимоги, які в основному зводяться до наступного . На демонстраційному столі не пов ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com