Аналіз проведеного анкетування серед школярів 9 класу школи №167 м. Харкова

Матеріали по педагогіці » Формування особистості громадянина » Аналіз проведеного анкетування серед школярів 9 класу школи №167 м. Харкова

Страница 1

Виховання громадянина – одне із основних завдань суспільства. Чим з більшою відповідальністю держава як основний інститут суспільства ставиться до проблеми формування громадянської свідомості, тим гіднішого громадянина воно виховує. Становлення рис громадянськості починається в дитячому віці, в період формування особистості. Система освіти займає в цьому процесі одне із головних місць. Сучасна школа має на меті підготувати молодих людей до життя у відкритому, демократичному, полікультурному, гуманному суспільстві, забезпечити їх не тільки знаннями та навичками, а й надати соціальну підготовку та сприяти моральному та емоційному розвитку громадянина.

На жаль, сьогодні серед молоді спостерігається небезпечне для соціальної стабільності суспільства зростання бездуховності, зневаги до правових та моральних норм, антисоціальної поведінки, відбуваються залучення до злочинного бізнесу, втрата соціального оптимізму. Тій же частині молоді, яка не втратила моральних ідеалів, патріотичних почуттів, дедалі важче знайти можливості для громадянського самовизначення, протистояти негативному впливу оточення. Все це потребує усвідомлення необхідності впровадження комплексу соціально педагогічних заходів для зміни існуючої ситуації з метою підготовки молоді до життя в умовах демократичної держави і громадянського суспільства.

Краще розібратися в сучасному стані самосвідомості підлітків допоможуть дані опитування. Авжеж таке дослідження (анкетування) не може претендувати на репрезентативність стосовно ситуації в Україні в цілому, але водночас може свідчити про найбільш узагальнену картину.

Дослідження проводилось в школі № 167 м. Харкова. Всього було опитано 25 учнів 9 класу, віком 14 – 15 років. Це класичний вік, згідно з теоретичними та практичними розробками у соціальній психології та соціології є початком свідомого формування особистості, це вік соціалізації, входження в світ суспільних відносин.

Патріотичне виховання школярів в сучасних умовах полягає, перш за все, в становленні національної самосвідомості, тобто в усвідомленні приналежності підлітків до сучасного українського суспільства, не за фактом формально-юридичного громадянства, а як відчуття моральної приналежності до українського суспільства. На запитання «Чи відчуваєш ти себе громадянином України?» ствердно відповіли 76 % опитаних, ще 20% відповіли «скоріше так, ніж ні». Разом з тим, відсоток ствердних відповідей значно знизився при відповіді на запитання «Чи обов’язково відчувати гордість за успіхи держави та біль за невдачі?». Ствердно відповіли лише 52% учнів, і ще 24 % – «скоріше так, ніж ні». Відтак можна зробити висновок, що певна частина підлітків сприймає свою приналежність до українського суспільства як формальну, як факт свого народження і проживання в Україні, а не як відчуття приналежності до своєї держави. Також можна говорити про досить невисокий рівень національної самосвідомості через відсутність інтересу до ситуації в країні. Ситуацію розбіжності між формальною приналежністю та позитивним емоційно- психологічним переживанням цієї приналежності підтверджує ще й те, що 20 % учнів на запитання «Чи хотів би ти мати інше громадянство?» відповіли «так», ще 12 % відповіли « скоріше так, ніж ні». Разом з тим, переважна більшість опитаних учнів 9-ого класу пов’язує своє майбутнє з майбутнім України : 68 % – «так», 12 % – « скоріше так, ніж ні», 16 % – «скоріше ні, ніж так», 4 % – «ні». Така різниця відповідей може вважатися одним з виявів суперечливості свідомості підлітків. На думку дослідників українського суспільства, це не лише вияв суперечливості свідомості підліткового віку, але і характеристика, яка притаманна всьому українському суспільству, яке трансформується.

Важливе місце у вихованні особистості громадянина займає формування культури міжетнічного спілкування. Проблема міжнаціонального виховання стоїть сьогодні як ніколи гостро. Учні повинні розуміти, що всі народи рівні і повинні навчатися знаходити спільну мову з представниками інших національностей. Цікаво було виявити, що при відповіді на запитання «Україна – країна для українців?» 56 % відповіли ствердно, і ще 16 % – «скоріше так, ніж ні». Можна було б визначити це як прояв «національного егоїзму», але така відповідь пояснюється тим, що учні несвідомо оперують поняттям «українці» як поняттям політичної чи громадянської нації, а не нації в її вузько-етнічному розумінні. Про це свідчить і аналіз результатів соціологічних досліджень Інституту соціології НАНУ, згідно з яким частина респондентів, які ідентифікують себе з українською нацією, зросла порівняно з початком 90-х років на 6 – 7 %. Це дає підстави говорити про значний стихійних потенціал для розвитку громадянської нації і громадянського суспільства в Україні.

Страницы: 1 2

Більше про педагогіку:

Аналіз змісту знань про тварин, що формуються під час вивчення курсу «Я і Україна. Природознавство»
Навчальний курс «Я і Україна. Природознавство» розроблений на основі науково-педагогічної концепції поетапного формування самосвідомості учнів як каталізатора їхньої соціалізації відповідно до Державного стандарту освітньої галузі «Людина і світ» і є логічним продовженням природознавчої складової к ...

Методичні підходи до використання дидактичних ігор на уроках математики
Проводити ігри, створювати ігрові ситуації важливо на кожному уроці. Це особливо стосується І класу – перехідного періоду, коли учні ще не звикли до тривалої напруженої діяльності. Вони швидко стомлюються, притуплюється їхня увага, набридає одноманітність. Тому гра має ввійти в практику роботи вчит ...

Експериментальне вивчення психологічної готовності дітей дo школи
В даний час в спеціальній літературі є достатньо багато різноманітних діагностичних тестів для визначення готовності дітей до навчання в школі. Цих допомогою уточнюються інтелектуальний, емоційно-вольовий, мотиваційний, соціальний аспекти готовності дітей, що виявляються в рівні їх знань, ступеня р ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com