Вплив стилю поведінки батьків на соціальний розвиток дитини у повній родині

Матеріали по педагогіці » Вплив стилю поведінки батьків на соціальний розвиток дитини » Вплив стилю поведінки батьків на соціальний розвиток дитини у повній родині

Страница 1

Як бачимо, в одних родинах дорослі вважають, що дитина повинна погоджуватися з ними, виявляти абсолютну слухняність, в інших родинах, навпаки, цінується прагнення дитини до самостійності, самоствердження. Бувають такі випадки, коли до дитини ставляться вимоги, які зовсім не відповідають її віковим особливостям, а також вимогам, функціонуючим у дошкільних та шкільних виховних закладах. Це суттєво впливає на психічний стан дитини. Як наслідок, вона постійно нервується, не розуміючи, чого від неї насправді вимагають. У такій ситуації дитині дуже складно визначитися з власною життєвою позицією.

Тому, невід’ємною частиною мудрого виховання є безпосередня спроба батьків зрозуміти дитину, проникнути у її складний, але неповторний духовний світ, що є основою для вибору оптимальних засобів педагогічного впливу. Але головним є той факт, що позитивний чи негативний результат буде залежати від тактики або стилю спілкування батьків з дітьми.

Під стилем або тактикою спілкування ми розуміємо індивідуальну форму комунікативної поведінки людини, яка проявляється в умовах взаємодії в ділових та особистих відносинах, виховних бесідах з дітьми, способах здійснення рішень, в обраних прийомах педагогічного впливу, методах вирішення конфліктів.

Стиль сімейного виховання – це цілісна система різноманітних почуттів стосовно дитини, поведінкових стереотипів, що практикуються в спілкуванні з дитиною, особливостей сприйняття та та розуміння характеру дитини, її вчинків. У психолого- педагогічній літературі існує багато різних підходів до класифікації стилів сімейного виховання. Однак, найчастіше застосовується така класифікація:

авторитарний виховний стиль (основою стилю є тактика диктату );

демократичний виховний стиль ( основою стилю є тактика співробітництва );

ліберальний виховний стиль ( тактика невтручання );

потуральний виховний стиль ( тактика опіки й безоглядної любові );

Авторитарний виховний стиль характеризується суворістю у ставленні до дітей, погрозливим тоном, вимогою безвідмовного підпорядкування. Батьки, схильні до авторитарного стилю спілкування, всім видам взаємодії віддають перевагу наказу та насильству, стикаються із протидією дитини, яка виявляється у протесті та агресивності, або у звичайній апатії та пасивності. Такі обставини не сприяють формуванню нормальної, свідомої особистості, а руйнують цей процес, тому що під час протиборства з дорослими у дитині знищуються найцінніші особистісні якості, такі як: самостійність, почуття власної гідності, ініціативність, віра в себе. Авторитарність батьків, ігнорування інтересів та точки зору дитини, позбавлення її права голосу під час вирішення родинних питань є гарантією серйозних порушень у соціальному розвитку дитини та побудові довірливих відносин між членами родини. В умовах диктату дитина в очах дорослого набуває ряд негативних рис. Якщо з боку дитини не помічається прямого та послідовного бунту, деспотизм батьків зустрічає інші форми прихованого незадоволення та протесту, тому сприяє розвитку негативних емоційних реакцій.

Досить невизначеною є доля молодої людини, що виховувалася в умовах диктату. Це може бути пристосуванець, боягуз, тобто людина, яка звикла підкорятися, звикла погоджуватися з міркуваннями інших, забуваючи про існування власної думки, звикла пристосовуватися до будь- яких обставин існування, навіть не за власним бажанням. Існує також інше припущення, що з такої дитини може вирости хам, цинік та деспот. Але й існує можливе вирішення даної проблеми, яке полягає у тому, що, спілкуючись з оточуючими поза родиною, особливо, якщо людину поважають та прислухаються до її думки, особистість має змогу змінитися, повірити в себе, навчитися самостійно приймати рішення.

Страницы: 1 2 3

Більше про педагогіку:

Труднощі, що виникають під час організації опитування учнів
Нерідко труднощі викликає організація опитування учнів. Подекуди вчителі цілі уроки присвячують перевірці набутих за чверть чи півріччя знань, або викликають учнів по одному для виконання пісні. Зрозуміло, що таке опитування не відображає суті музичного розвитку учнів і не має нічого спільного з об ...

Синдром дефіциту уваги та його прояви у молодших школярів з гіперактивністю
Проблема дефіциту уваги і гіперактивності у дітей у наш час привертає пильну увагу психологів, лікарів, соціологів, педагогів в усьому світі. Підвищена увага науковців зумовлена насамперед тим, що синдром дефіциту уваги і гіперактивності (СДУГ) є найчастішою причиною порушення поведінки і труднощів ...

Методика формування естетичної вихованості учнів засобами музичного та образотворчого мистецтва та художньої літератури
Естетичне ставлення учнів до музичного мистецтва, музичних творів та їх естетична оцінка формуються і розвиваються у взаємодії з виникненням почуттів. За допомогою естетичної оцінки здійснюється цілеспрямоване педагогічне керування музично-естетичним розвитком учнів. До основних критеріїв аналізу м ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com