Пропозиції щодо удосконалення документно-організаційної, науково-інформаційної структури університету та науково-дослідної частини

Матеріали по педагогіці » Документайційно-інформаційна діяльність науково-дослідної частини університету імені Михайла Остроградського » Пропозиції щодо удосконалення документно-організаційної, науково-інформаційної структури університету та науково-дослідної частини

Страница 1

Проаналізувавши обрану тему дипломної роботи виникають деякі побажання та пропозиції щодо удосконалення документно-організаційної, науково-інформаційної структури університету та науково-дослідної частини. Виділяємо найбільш важливі та такі, що є можливими для впровадження в успішну діяльність:

Розвивати та підтримувати науково-дослідну частину, як невід'ємну складову провідного університету країни.

Ширше використовувати електронний документообіг.

Створювати позитивний імідж університету назовні, запровадити якісний PR і рекламу досягнень наукової думки університету. Спільнота повинна через усі доступні засоби інформації отримувати її саме зсередини університету, від відповідальних за це питання осіб в межах факультетів і університету.

Розглядати питання про доцільність створення в перспективі нових структурних підрозділів – науково-дослідних інститутів з актуальної тематики.

Виокремити в складі науково-дослідних лабораторій атестовані аналітичні (вимірювальні) лабораторії. Штат вимірювальних лабораторій має бути укомплектований завідувачем, інженерами та лаборантами. Штат НДЛ має складатися із дослідників (доктори, кандидати наук, докторанти та аспіранти), при цьому дослідник може вести самостійне дослідження. Дослідники можуть використовувати будь-яку із вимірювальних лабораторій, виходячи з завдань своєї теми. Розподіл навантажень та завдання вимірювальної лабораторії має регулюватися завідувачами, при необхідності – кафедрами або вченою радою. Атестація та акредитація лабораторій має виконуватись за міжнародним стандартом, можливо навіть поза межами України. На рівні університету має бути розроблена доступна база даних лабораторій та методів вимірювань, що в них виконується. Доступ до таких лабораторій має бути забезпечений, через відповідний регламент, всім дослідникам університету, а також при рекомендації кафедр або вчених рад – дослідникам інших науково-дослідних організацій.

Переорієнтувати функції адміністрації (Ректорату, служб університету, деканатів) – від регулювання процесу до забезпечення повноцінної підтримки. Ініціатива у створенні правил діяльності НДЧ має належати вченим радам факультетів та вченій раді університету. Мають бути затверджені порядки (а не практики) погодження документів та чітко встановленні найкоротші терміни цього погодження. При цьому має бути забезпечений принцип «єдиного вікна», широко впроваджуватися електронний документообіг тощо. Необхідно юридично проробити іншій механізм відрядження працівників для виконання польових наукових спостережень, наприклад за наявності договору-підряду з працівником. Існуючий механізм недосконалий (занадто ускладнений) та дуже повільний. Це змушує відмовлятися від потенційних госпдоговірних робіт, що мають виконуватись в стислі терміни (2-3 місяці).

Створити режим найбільшого сприяння для документообігу, пов’язаного з виконанням госпдоговірних робіт. Головною метою є скорочення термінів проходження документів та робочого часу наукових керівників і відповідальних виконавців, який вони проводять не на робочому місці, а в стінах ректорату. Найкращий вихід – електронний документообіг, коли документи узгоджуються в електронному вигляді (через авторизовані бази даних або електронною поштою), а погоджений варіант підписується. Мають бути утворені прямі електронні зв’язки з усіма основними адміністративними підрозділами університету, що передбачає можливість подання заяв, звітів, обговорення робочих питань тощо в електронній мережі.

Страницы: 1 2 3

Більше про педагогіку:

Особливості психології та світогляду підлітків
Вирішення виховних завдань у дитячих об’єднаннях обов’язково має спиратися на віковий підхід. Для того щоб здійснити поставлені мету і завдання не достатньо лише зацікавленості вожатого, його любові до дітей, недостатньо навіть індивідуального підходу до кожної дитини – жоден із цих засобів не прац ...

Методи ранньої превенції
Методи формування суспільної свідомості. 1. Фронтальна бесіда застосовується при розгляді поведінки окремого учня в колективі й поза навчальним закладом, щодо морально-етичних й правових норм поведінки. Наприклад, ставлення до окремих учнів неформальної групи всього колективу або про необхідність н ...

Модель соціально-культурної діяльності студентського клубу Хмельницького національного університету
Сучасний етап розвитку суспільства актуалізує проблему створення умов для розвитку студента як духовно збагаченої, соціально відповідальної особистості. Одним з ефективних шляхів вирішення цього питання є організація роботи по формуванню дозвіллєвої культури через клубну діяльність як специфічний з ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com