Опис прикладного програмного забезпечення для створення дидактичних засобів

Матеріали по педагогіці » Особливості вивчення змістової лінії: "Властивості та відношення предметів. Лічба" на уроках математики в початковій школі » Опис прикладного програмного забезпечення для створення дидактичних засобів

Страница 2

системи для оптичного розпізнавання друкованого тексту та введення його в комп’ютер для підготовки документів (тиражування);

системи для підтримки телекомунікаційних технологій: електронної пошти, роботи з факсимільними повідомленнями (документами).

Організація роботи з використанням комп’ютера повинна забезпечувати повноцінну реалізацію педагогічних цілей його створення, сприяти удосконаленню й інтенсифікації навчально-виховного процесу, підвищенню рівня навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу.

Страницы: 1 2 

Більше про педагогіку:

Розробка навчального проекту з програмування
Проект «Слідами Ади Лавлейс» Змістове питання: Чи все можна запрограмувати? Ключове питання: Яке значення має алгоритм у нашому житті? Тематичні запитання: Види алгоритмів. Алгоритми в повсякденному житті. Задачі на розгалуження та цикли в літературі та усній народній творчості. Міжпредметні зв’язк ...

Вимоги та параметри до спілкування у формі монологу-роздуму
Кожен тип мовлення має свій предметний і структурний зміст, який реалізується спеціальними мовними засобами, що приймається до уваги при визначенні вимог до характеру мовлення учнів. Предметним змістом монологу-роздуму є певна визначена тема чи проблема. Структурний зміст цього типу мовлення склада ...

Особливості організації допрофільного навчання в сучасній школі
Реалізація ідеї профільності старшого ступеня ставить випускника основного ступеня перед необхідністю здійснення відповідального вибору - попереднього самовизначення у стосунку профілюючого напряму власної діяльності. Необхідною умовою створення освітнього простору, що сприяє самовизначенню учня ос ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com