Опис прикладного програмного забезпечення для створення дидактичних засобів

Матеріали по педагогіці » Особливості вивчення змістової лінії: "Властивості та відношення предметів. Лічба" на уроках математики в початковій школі » Опис прикладного програмного забезпечення для створення дидактичних засобів

Страница 1

Навчання з використанням комп’ютера несе за собою ряд вимог до організації навчально-виховного процесу на заняттях. Деякі з них представлені нижче.

Склад комп’ютерного обладнання для комплектування ПК, його параметри і характеристики повинні відповідати чинним українськім і міжнародним стандартам, нормативним документам.

До складу комплексу для навчання з комп’ютером повинні входити:

комплект вчителя;

комплект учня;

обладнання локальної обчислювальної мережі (ЛОМ);

система електроживлення та захисту;

програмне забезпечення (ПЗ);

меблі;

додаткове обладнання (екран колективного використання, відеокамера).

Склад комплекту вчителя та технічні характеристики:

системний блок, у якому змонтовані: материнська плата, зовнішні запам’ятовуючі пристрої (HDD, FDD і CD-RW), контролер локальної обчислювальної мережі та аудіо пристрою (звукова карта). Розміщено: центральний процесор, запам’ятовуючий пристрій, контролери запам’ятовуючих пристроїв, пристроїв введення/виведення інформації;

відеомонітор;

клавіатура;

маніпулятор «мишка»;

активна акустична система;

головний мікрофон;

друкуючий пристрій (принтер);

сканер;

блок безперебійного живлення.

На клавіатурі повинні бути нанесені знаки українського алфавіту. Бажане нанесення символів різних алфавітів різними кольорами.

Звукова плата повинна мати вхід для мікрофона.

Принтер повинен бути лазерним і забезпечувати виведення даних на папір формату (не менше) А4.

Також допустимим є використання додаткового комп’ютера, встановленого у підсобному приміщенні, або у класі для забезпечення функцій розподілу ресурсів (каналу зв’язку, пристрою друкування тощо).

Сканер повинен бути планшетним із робочим полем А4.

Програмне забезпечення, яке постачається у складі ПК, або може бути придбане окремо, повинно відповідати архітектурі і структурі апаратного забезпечення.

Програмне забезпечення повинно бути ліцензійно чистим і мати супроводжувальні документи, виконані відповідно. Документація повинна, зокрема, містити найменування програмного продукту і номер версії, власника, дати і номера реєстрації та постачальника.

До складу програмного забезпечення можуть входити:

системне програмне забезпечення,

програмне забезпечення базових інформаційних технологій,

системи програмування мовами високого рівня,

програмне забезпечення навчально-виховного призначення.

Програмне забезпечення навчально-виховного призначення повинно мати відповідний гриф Міністерства освіти і науки України та сертифікати відповідності.

До складу системного програмного забезпечення можуть входити:

операційна система, яка повинна забезпечувати багатозадачність, роботу у мережах ЕОМ, у тому числі підтримку роботи локальної мережі, стійкість до помилкових дій некваліфікованих користувачів;

сукупність системних утиліт, які повинні забезпечувати адміністрування ЛОМ, функції обмеження доступу до ресурсів та їх розподілу;

система доступу до глобальної інформаційної мережі з одночасним протоколюванням і фільтруванням такого доступу та забезпеченням роботи сервера ЛОМ.

Програмне забезпечення базових інформаційних технологій може включати:

Текстові редактори загального призначення для використання у навчально-виховному процесі та для створення і тиражування дидактичних матеріалів.

Прикладом текстового редактора може стати Word

Програмне забезпечення, призначене для створення і опрацювання електронних таблиць, для використання у навчальному процесі та при створенні і тиражуванні дидактичних матеріалів.

Наприклад, Excel.

Системи управління базами даних для використання у навчальному процесі та для забезпечення управління навчально-виховним процесом;

системи для створення електронних презентацій для використання у навчальному процесі та для створення дидактичних матеріалів;

Страницы: 1 2

Більше про педагогіку:

Музична освіта в науковій літературі
На сучасному етапі розвитку нашого суспільства особливо актуальне завдання формування духовної культури підростаючого покоління. Досить важливий її аспект - музична культура. У зв'язку з цим виникає необхідність розгляду самого поняття "культура". Даній проблемі присвячено праці філософів ...

Тенденції розвитку вищої університетської освіти в Франції
З урахуванням явищ глобалізації та континентальної інтеграції виявлено такі тенденції розвитку вищої освіти у Франції: перетворення елітарної вищої освіти на загальну, кількісне зростання контингенту студентів та їх мобільності, подовження тривалості обов’язкової освіти, ускладнення структури вищої ...

Мета та завдання допомоги дітям в умовах соціально-реабілітаційного закладу
Тенденції до зростання кількості дітей, які мають різні порушення нервово-психічного здоров'я, прогресивна точка зору стосовно можливостей компенсації та надкомпенсації згідно вчення Л.С. Виготського, «Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту та розвитку дітей» зумовлюють приєднання ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com