Розробка методики виконання ескізів та начерків у 8 – 9 класах на основі інтерактивного навчання

Матеріали по педагогіці » Використання ескізів та начерків на уроках трудового навчання » Розробка методики виконання ескізів та начерків у 8 – 9 класах на основі інтерактивного навчання

Страница 3

ІІ етап творчості – художній задум – евристичне прозріння, початок цілеспрямованої роботи. Він ґрунтується на уяві учнів окремих частин майбутнього твору як цілісного образу. Причому задум – лише його ескіз. Створюючи ескізи учні багато працюють, адже саме в ескізах і начерках визначається мета і напрям усієї роботи. У процесі виконання начерків та ескізів стимулюється діяльність фантазії та уяви, що викликає приплив творчої енергії й натхнення. Даний етап творчості реалізовується на першому зайняті. Мета заняття буде досягнута за умови виконання учнями ескізів та начерків, що включає засвоєння інформації, оволодіння робочими прийомами, технологічними операціями й оцінним ставленням до своєї роботи. Цей період також є для учнів періодом виношування ідеї, коли сконцентровуються їх досвід, враження і уява. Учні зосереджуються на внутрішніх переживаннях, звертаються до напрацьованого матеріалу, власного досвіду. На першому ж уроці вивчення даного розділу „Об’єкти технологічної діяльності. Методи проектування” учні ознайомились з напрямками сучасної моди підліткового одягу за журналами мод. Високе мистецтво демонструє результати досягнень великих творців, проте роботи невідомих людей (зразки робіт учнів як наочність) теж надали естетичне враження, коли при показі ми звернули увагу учнів на їх „плюси”. Учнів ми орієнтували наслідувати подані зразки. Маючи перед собою приклади різноманітних робіт, виконаних „на – швидку” руку у учнів з’явилось бажання творити щось власне, чого ми і прагнули. Свою користь також приніс матеріал з спеціалізованої літератури у вигляді плакатів(слайдів), де розміщено було ілюстрації як зразки, якими учні користувалися протягом уроку.

ІІІ етап творчості наступає при вивченні теми „Художнє конструювання виробів”, коли учні більш знайомляться з такими поняттями як мода, стиль, силует; вивчають види оздоблень плечових виробів, комбінаторику у художньому конструюванні. Особливо важливо було звернути увагу учнів на передачу силуету моделі, вид оздоблення матеріалу на ескізі. Учнями створювалися плани, чернетки, зразки, ескізи, пробні варіанти. Така робота пояснює структуру майбутнього виробу, його зміст, характер виготовлення.

Вивчення теми „Технічне конструювання” є ІV етапом – фазою кінцевої розробки. У цей період відбулося становлення виробу як цілого. Підготовчий матеріал витіснився кінцевим його варіантом. Виявився евристичний характер творчої дії, народжувалися великі і малі відкриття, знахідки, тощо. Учні досягли найбільш вільного володіння матеріалом, підпорядкували його єдиній ідейно – емоційній атмосфері. Тепер об’єкт роботи став уявлятися як єдине ціле, хоча й потребував використання нової інформації та фактів, перевірки й уточнення матеріалу, збагачення додатковими враженнями.

На уроках основна частина часу відводиться практичній роботі, що ґрунтується на частково пошуковій, а в подальшому – на творчій діяльності із створення нових моделей одягу. Практичні вміння й навички, що формуються під час роботи є якісно новими для учнів і дають змогу досягти успіху в процесі формування художньо – конструкторських творчих здібностей на уроках обслуговуючої праці.

Для створення умов ефективної методики виконання ескізів та начерків ми виділили ряд завдань:

змінити ставлення учнів до ескізів та начерків;

розкрити функційні можливості ескізів та начерків;

підвищити рівень графічної підготовки, володіння навичками створення ескізів та начерків;

збагатити досвід учнів графічними методами і прийомами виконання ескізів та начерків.

Для кращого засвоєння навчального матеріалу на кожному уроці використовуються різноманітні задачі, вправи. Творчі завдання, які застовуються на уроках в експериментальному класі, на відміну від традиційних, що учні виконують у контрольному класі, розраховані на репродуктивність, вимагають від учнів не простого відтворення інформації, а творчості. Під час експериментальної перевірки даної методики навчання виконанню ескізів та начерків знання учні здобувають під час бесід, повідомлень, постановки проблемних задач, а закріплюють у процесі виконання практичних творчих завдань. При цьому запитання i завдання спочатку носять переважно репродуктивний характер, а падалі містять у собі творчий пошук.

Страницы: 1 2 3 4

Більше про педагогіку:

Особливості формування ціннісних орієнтацій в структурі виховання особистості школяра
Риси духовного світу дитини найбільш інтенсивно формуються у молодшому шкільному віці, що доведено у працях багатьох вчених, педагогів та психологів: Н.Ветлупної, М.Басова, Л.Виготського, А.Запорожця, Н.Луйтеса, Т.Гуменикової, О.Дем’янчука та інших. Саме у цей період життя дитина засвоює основи сис ...

Психологічні передумови навчання іноземних мов засобами зорової наочності
Предмети і явища зовнішнього світу мають багато різноманітних ознак, властивостей, якостей. Діючи на наш мозок, вони відображаються в ньому у формі відчуттів. Відчуття викликаються також процесами, що відбуваються в різних частинах нашого тіла. Відображаючись у мозку людини, вони сигналізують про р ...

Типологія видів обдарованості
Систематизація видів обдарованості визначається критерієм, що покладені в основу класифікації. В обдарованості можна виділити як якісний, так і кількісний аспекти. Якісні характеристики обдарованості виражають специфіку психічних можливостей людини і особливості їх прояву в тих або інших видах діял ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com