Психолого – педагогічна характеристика учнів старшої школи

Матеріали по педагогіці » Особливості використання історичних документів в старших класах » Психолого – педагогічна характеристика учнів старшої школи

Страница 1

Юність - період життя від отроцтва до дорослості. Вікові межі тут досить умовні, хоча в різних періодизації вони визначаються від 15-16 до 21-25 років (у деяких періодизації вік 21-25 років визначають як молодість ).

У своїй професійній діяльності шкільний психолог має справу з молодими людьми, що стоять на порозі юності, що готуються переступити поріг дорослого життя - старшокласниками. У порівнянні з попередніми віками, рання юність має свою ситуацію розвитку, перед старшокласниками постають нові життєві завдання, у вирішенні яких відбувається їх психосоціальний розвиток. Насамперед - це серйозне завдання вибору подальшого життєвого шляху. У зв'язку з цим змінюється і ситуація взаємодії старшокласника з соціальним оточенням. Відбувається зміна значущих осіб і перебудова взаємин з дорослими. Виникає особливий інтерес до спілкування з дорослими. З батьками обговорюються в цей час життєві перспективи, головним чином професійні. Однак до довірчого спілкування з дорослими старшокласник вдається в основному в проблемних ситуаціях, а лот спілкування з друзями залишається інтимно - особистісним, сповідальні. Він так само, як і в підлітковому віці, прилучає іншого до свого внутрішнього світу - до своїх почуттів, думок, інтересам, захопленням. Зміст такого спілкування - реальне життя, а не життєві перспективи; передана одному інформація досить секретна. Спілкування вимагає взаєморозуміння, внутрішньої близькості, відвертості. Воно підтримує самоприйняття і самоповага.

У пізнавальній сфері у старшокласників також відбуваються свої зміни. Розвиток мислення характеризується більш досконалим рівнем формальних операцій, що почали формуватися в підлітковому віці. У старшокласників відзначається здатність робити загальні висновки на основі приватних посилок і, навпаки, переходити до приватних умовиводів на базі загальних посилок, тобто здатність до індукції та дедукції. Важливо відзначити, що в цьому віці молоді люди вже вміють оперувати гіпотезами.

Розвиток уваги характеризується високою переключаемостью, розподіляється, стійкістю, що дозволяє підтримувати досить високий темп роботи.

У розвитку пам'яті відбувається уповільнення приросту продуктивності безпосереднього запам'ятовування при одночасно збільшується продуктивності опосередкованого запам'ятовування.

Таким чином, розвиток когнітивних процесів у старшокласників досягає такого рівня, що вони виявляються практично готовими до виконання всіх видів розумової роботи дорослої людини, включаючи найскладніші.

Старший шкільний вік характеризується триваючим розвитком загальних і спеціальних здібностей дітей на базі основних провідних видів діяльності: навчання, спілкування і праці. У вченні формуються загальні інтелектуальні здібності, особливо понятійне теоретичне мислення. Це відбувається за рахунок засвоєння понять, вдосконалення вміння користуватися ними, міркувати логічно і абстрактно. У спілкуванні формуються і розвиваються комунікативні здібності учнів, які включають уміння вступати в контакт з незнайомими людьми, домагатися їх розташування і взаєморозуміння, досягати поставлених цілей. У праці йде активний процес становлення тих практичних умінь і навичок, які в майбутньому можуть знадобитися для вдосконалення професійних здібностей.

У особистісному розвитку старшокласники все більше набувають якостей, пов'язаних зі дорослістю. Для ранньої юності характерна спрямованість у майбутнє. У цей відносно короткий термін необхідно створити життєвий план - вирішити питання, ким бути ( професійне самовизначення ) і яким бути ( особистісне і моральне самовизначення). Старшокласник повинен не просто уявляти собі своє майбутнє в загальних рисах, а усвідомлювати способи досягнення поставлених життєвих цілей.

Страницы: 1 2

Більше про педагогіку:

Методи перевірки й оцінки знань, умінь і навичок учнів: повсякденне спостереження за навчальною роботою учнів
Перевірка й оцінка знань, умінь і навичок учнів є важливим структурним компонентом процесу навчання й відповідно до принципів систематичності, послідовності й міцності навчання повинна здійснюватися протягом усього періоду навчання. Цим обумовлюються різні види перевірки й оцінки знань. Основними з ...

Дослідження впливу метамнемічної обізнаності на продуктивність пам'яті
Дане дослідження проводилось на базі перших класів Старосалтівської зош Вовчанського району Харківської області. В дослідженні брали участь 30 дітей, віком 6-7 років. Метою дослідження є визначення впливу метам немічної обізнаності на показники пам'яті, порівняльний аналіз результатів діагностики д ...

Формування пізнавальної активності молодших школярів під час використання народних прикмет природознавчого характеру на уроках «Я і Україна»
Серед основних завдань, які стоять перед школою і кожним учителем, є формування в учня позитивної мотивації до навчальної діяльності та мотивації, яка б спонукала його до наполегливої самостійної роботи. Найголовнішим мотивом педагогічної діяльності людини, який постійно збуджує її до пошукової іст ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educateua.com