Роль та значення історичного документу

Матеріали по педагогіці » Особливості використання історичних документів в старших класах » Роль та значення історичного документу

Страница 1

Ще до революції передові вчителі та методисти наполягали на широкому використанні історичних документів у шкільному викладанні історії. « У 60-ті роки XIX століття Стасюлевич М.М. протівопоставлял догматичному способу навчання історії за підручником, який містить « готовий » матеріал і « готові » висновки, реальний метод самостійного вивчення минулого учнями на підставі історичних документів».

«На початку XX століття ідеї Стасюлевича М. М. розвинув Рожков Н., пропагуючи « лабораторний »метод вивчення історії за джерелами ». Боротьба прихильників «реального», « лабораторного » методів проти догматичного навчання, проти системи зубріння реакційних за змістом і напрямом підручників була прогресивною в умовах дореволюційної школи. Однак, одностороннє захоплення цим методом страждало переоцінкою « дослідних » можливостей учнів середньої школи і не забезпечувало засвоєння ними системи історичних знань. Ці недоліки, свого часу відзначені багатьма передовими вчителями, особливо яскраво виявилися в роки масового застосування « лабораторного » і «Дослідницького » методу в якості основних методів навчання в радянській школі в 1920х і на початку 1930х років, коли замість підручників з їх систематичним викладом історичних подій в школі використовувалися «робочі книги », що містили документальний матеріал з контрольними питаннями до них і короткими « заключними нарисами »за темами для самостійного вивчення. »

Відкинувши після 1934 « лабораторний » і «дослідницький » методи як основні і ведучих, радянська методика розглядає роботу за історичними документами в якості одного з важливих методів вивчення історії в школі.

Наприкінці 50х початку 60х років XX століття з виданням нових шкільних підручників роль матеріалу в навчанні виросла, а робота з ним стала складовою частиною уроку.

У методичній літературі широко висвітлюються питання про роль документа в підвищенні пізнавальної самостійності учнів як засобів організації такої роботи. Проблеми дослідного принципу в навчанні розглядалася в роботах Лернера І.Я. і Дайрі Н.Г У них розвивалася думка про необхідність знайомити учнів з методами сучасної історичної науки, прийомами самостійного пізнання суспільних явищ і процесів. Формуючи поняття дослідного принципу в навчанні, Лернер І.Я. пише: « . він полягає в тому, що учні під керівництвом вчителя набувають навички та вміння за допомогою методів історичної науки самостійно . аналізувати і пояснювати історичні факти і явища, почерпнуті в літературних, речових пам'ятках, а також у реальному житті ». Автор висуває на перший план значення документа як засіб розвитку мислення, пізнавального інтересу, творчості, розглядають форми роботи з документами, ставлять завдання привчити школярів до уважного читання тексту і його вичерпного аналізу. Наведені міркування, Лернер І.Я. ілюструє прикладами використання документів на уроках з вивчення історії феодалізму в Росії, причому залучаються документи різного виду : актові, законодавчі, статистичні, мемуари і т.д. Справедливий висновок автора про необхідність вчити не тільки переказу основного змісту документів, а й вимагати аналізу думок авторів літературнихпам'ятників. Автором розроблено типологію питань при аналізі документів, що дозволяє знайомити учнів з деякими логічними методами дослідження історичних та сучасних явищ.

У роботі Лернера І.Я. поставлено питання про необхідність розрізняти види документів і відповідно визначати прийоми їх вивчення.

У монографії Дайрі Н.Г. документ розглядається в якості одного з ефективних засобів навчання історії: « . Результати в галузі освіти, розвитку і сприйняття найтіснішим чином пов'язані з характером і діапазоном джерел, з яких черпають знання учні, і їх пізнавальної діяльності; ніж вони різноманітніше і різнобічне (за інших рівних умов), тим значніше досягаються результати ». Різноманітність джерел історичних знань дозволяє знайомити учнів, як з основами, так і методами науки. Принципи відбору документів розкриті на прикладі вивчення конкретних тем курсу. До числа їх Дайрі Н.Г. відносить правильні відображення документом сутність подій, що, освячення документом всіх сторін суспільного життя даного періоду. Документ повинен містити основу для розвитку учнів та застосування дослідницького методу, бути коротким і доступним з мови.

Страницы: 1 2

Більше про педагогіку:

Рекомендації щодо застосування методу проектів при навчанні учнів програмування
На основі зроблених у першому розділі теоретичних досліджень запропонуємо рекомендації щодо застосування методу проектів при навчанні учнів програмування: 1.Постановка значущої у дослідницькому, творчому плані проблеми завдання, що вимагає інтегрованого знання, дослідницького пошуку для її рішення ...

Вибір та поєднання різних методів і засобів навчання в процесі формування знань про тварин у 3 класі
Для успішного забезпечення активного і осмисленого засвоєння молодшими школярами природничих знань велике значення має правильний вибір і застосування у навчальному процесі методів та засобів навчання. Метод навчання – це спосіб упорядкованої взаємозв’язаної діяльності вчителя і учнів, які спрямова ...

Психологічні особливості молодших школярів
Динаміка відношення до навчання. Дитина стає школярем. Основною його діяльністю, його першим і найважливішим обов’язком стає навчання – набування нових знань, умінь і навичок, нагромадження систематичних відомостей про навколишній світ, природу та суспільство. Не відразу у школярів формується прави ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com