Організаційно-методичні моменти роботи із підлітками

Матеріали по педагогіці » Сучасні засоби виховання підлітків в літніх таборах » Організаційно-методичні моменти роботи із підлітками

Страница 1

Цілі, які ставляться вихователем дитячого табору при використанні тих чи інших діагностуючих прийомів можна згрупувати таким чином:

Вивчення індивідуально-психологічних особливостей дитини (цінності, установки, цілі, мотивація, особисті якості, здібності і таке інше), які допомагають педагогу швидше зрозуміти підлітка, своєчасно надати йому допомогу у вирішенні і виявленні його психологічних проблем.

Вивчення міжособистісних відносин у тимчасовому дитячому колективі (його емоційно-психологічний клімат, соціометричний статус, спілкування, лідерство, взаємовідносини, дружба і т.ін.)

Використовувані для даних цілей методики повинні відповідати таким вимогам:

простота і процедурна доступність для проведення дослідженя педагогом;

не довга тривалість процедури у часі;

наявність цікавих єлементів (бажано у ігровій формі);

Параметри діагностування у рамках певної зміни задаються задачами поставленими перед педагогічним колективом табору.

Карасєва Н.А. і Руденкова Г.І. пропонують наступні діагностичні інструментарії:

Самооцінка за шкалою Дембо-Рубінштейн.

Тривожність по Спілбергу.

Методики основані на малюнках: «Неіснуюча тварина», «Кінетичний малюнок сім’ї».

Тест руки Вагнера. Соціометрія.

Популярні тести: Командувати чи підкорятися?; Хто я?; Що я?; Якщо вам підставили ногу; Не варто перебивати не дослухавши, Рука довіри.

Тест на оцінку керівних здібностей.

Але перераховані вище методики є скоріше індивідуальними для кожного вихователя і використовуються ним за його вибором і в залежності від колективу яким він керує. Існує також комплекс стандартних методик, які є обов’язковими при роботі будь-якого педагога-організатора у будь-якому ЛОТ. Їх ми можемо поділити за декількома параметрами в залежності від часу знаходження у таборі:

Вхідна діагностика (діагностика орг. періоду). Необхідно зібрати наступні данні про дитину: загальні данні про дитину, очікування дитини, її інтереси і схильності, а також інформацію про її уміння, соціально-психологічні якості особистості, самооцінку, круг інтересів. Вона допомагає зорієнтуватися чим дитина захоплюється і чого хоче досягти, а також у якому середовищі живе і як воно на неї впливає. Проаналізувавши дану інформацію можна визначити шляхи взаємодії із цією дитиною.

Протікаюча діагностика (основний період). Вона визначається емоційно-психологічним кліматом у колективі, емоційним самопочуттям дитини у загоні, характер міжособистісних відносин дітей. Така діагностика показує чи правильно було обрано шлях взаємодії педагога-організатора і колективу, та можливі корективи, які необхідно внести у цей процес.

Заключна діагностика (заключний період). Діагностується особистий ріст кожної дитини, задоволеність дитини перебуванням у таборі. За допомогою неї можна зрозуміти наскільки плідною була робота педагога.

Важливо пам’ятати що при виконанні діагности необхідно оформляти її у цікаву форму, тоді діти відповідатимуть чесно і із задоволенням, а не ставитимуть відповіді навмання.

Освітні можливості сучасного позашкільного закладу дозволяють запроваджувати широкий спектр інноваційних технологій навчання, виховання і розвитку творчої особистості учня. Планомірне виховання і розвиток творчих здібностей на всіх етапах перебування дітей у Л.О.Т. потребує застосування у навчально-виховному процесі активних форм і методів навчання, які в свою чергу забезпечують розвиток творчого мислення, проблемного бачення, творчої уяви та фантазії.

Актуальними насьогодні є використання методології теорії розв’язання винахідницьких завдань (далі ТРВЗ), що дає змогу урізноманітнити форми педагогічного впливу на розвиток природних здібностей та обдарувань у підлітків. Оскільки частою проблемою сьогодення є те, що діти які прекрасно знають правила орфографії не можуть правильно писати, або учні, які пишуть контрольні навідмінно не можуть вирішити логічних задач. Перспективною метою використання ТРВЗ у навчально-виховному процесі позашкільного закладу є виховання творчої особистості, підготовленої до розв’язування складних проблем в різних сферах діяльності через формування культури творчого мислення. Особливостями її є можливість розробки й адаптації технології для різних напрямів діяльності. Найпопулярнішим методом ТРВЗ як відомо є мозковий штурм, в умовах табору діти постійно прибігають до його використання, оскільки з власного досвіду можу сказати – якщо педагог-організатор хоче щоб діти прекрасно виступили на святі чи конкурсі те що вони роблять повинно їм подобатися, а отже бути створеним ними ж. У літніх оздоровчих таборах застосування ТВРЗ спрямоване на вирішення таких виховних завдань:

Страницы: 1 2

Більше про педагогіку:

Навчально-методична література для спеціалістів трудової підготовки
За допомогою навчально-методичної літератури вчитель має можливість підвищувати свій професійний рівень, бути в курсі досягнень наукової думки, постійно займатися самопідготовкою та самовдосконаленням. Адже педагог живе доти, поки він вчиться. На теперішній час можливість навчатися для вчителів тру ...

Форми й методи роботи вчителя з батьками учнів
Важливою умовою ефективної навчально-виховної роботи є співробітництво школи і сім'ї, яке передбачає належний рівень педагогічної культури батьків. Саме цьому підпорядковані програми школи молодих батьків та педагогічної культури молодої сім'ї, які спираються на систему перевірених досвідом багатьо ...

Розминка, її завдання і порядок виконання
Нагадати тим, що вчаться, що в їх віці при заняттях фізичними вправами діти дуже часто отримували травми (розтягування м'язів і в'язок, удари вивихи і навіть переломи при падінні і так далі) особливо часто це трапляється з тими дітьми, які хочуть дуже швидко чомусь навчитися: дуже швидко пробігти, ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com