Методи та прийоми характерні для роботи з підлітками

Матеріали по педагогіці » Сучасні засоби виховання підлітків в літніх таборах » Методи та прийоми характерні для роботи з підлітками

Страница 1

Для організації діяльності дитячих оздоровчих таборів важливими є такі положення:

дитячі оздоровчі табори є частиною соціального середовища, в якому діти реалізують свої можливості, потреби в індивідуальній, фізичній і соціальній компетенції

в основі діяльності дитячого оздоровчого табору лежить принцип масовості і загальнодоступності заходів по зацікавленості; розвиток творчості і самодіяльності, соціально значущої направленості діяльності; єдинства оздоровчої і виховної роботи з дітьми; взаємозв’язку із сім’єю та соціальним середовищем

дитячі оздоровчі табори характеризують предметно-практичну діяльність, конкретні життєві ситуації, котрі допомагають пізнати дитину, вибудувати відносини між дітьми, дітьми та дорослими.

При правильно організованій діяльності дитячий оздоровчий табір надає чудовий фундамент для самопізнання і самовиховання, що обумовлено рядом особливостей. Так, в умовах табору можуть бути організовані всі провідні види діяльності (комунікативна, спортивна, трудова, пізнавальна, естетична, художньо-творча, виховна и т.д.) Взаємовідносини дітей у таборі носять нетрадиційний характер по формі і включенню їх в ті чи інші сфери діяльності, що сприяє появі ініціативи і суб’єктної активності. Відбувається постійний самоаналіз того що відбувається у таборі, в тому числі і участь у цьому кожної дитини окремо.

Реалізація виховної функції актуалізації відбувається загалом за рахунок тимчасового колективу. Обмежено контакт із зовнішнім світом, в результаті чого створюється своєрідна педагогічно керована мікросхема, яка дозволяє актуалізувати позитивний життєвий досвід і закріпити його напросязі певного часу. Розвиток самоврядування допомагає відчути всю складність соціальних відносин, сприяє формуванню соціальної активності, розвиває лідерські якості.

Варто пам’ятати що літо це не лише період року, а й важливий, унікальний фрагмент не зупиняючогося потоку дитячого життя. Оскільки данний період уже за своєю природою відмінний від звичайного шкільного плину часу, то відповідно у педагогіки вільного часу дітей також є окремі принципи:

Принцип інтересу (активність чи пасивність людини у вільний час повністю визначається лише наявністю інтересу до вище згаданої).

Принцип колективної діяльності (колективна діяльність формує цінністно-орієнтаційну цілісність групи, народжує традиції, організаційну структуру, емоційну ідентифікацію і, в результаті, веде до підвищення активності у вільний час).

Принцип «червоної лінії». У роботі із дітьми завжди необхідна так звана «межа», переходити за яку є вкрай небезпечним. «Червона лінія» – це межа ризику, розумного і допустимого у всьому:

у відносинах дружби і виховання дітей;

в інформації будь-якого вигляду, яку педагог-організатор надає дітям (перш за все в питаннях політики, соціального життя людей, чи особистого життя інших педагогів-організаторів);

в організації діяльності, особливо пов’язаної із ризиком для життя, здоров’я та психіки підопічних.

Принцип «всесильної купки». Відпочинок у літньому оздоровчому таборі справа передусім колективна. Навіть радість перемоги тут ділиться на усіх (перемога команди). Можна розуміти під цим поняття ядро дитячого колективу – почуття поряд плеча друга, на яке можна спертися.

Принцип «каменю вкинутого у воду». Будь-яка дитина повинна реалізуватися. А отже кожного потрібно «кинути як камінь у воду» в колективну діяльність, щоб «пішли круги результативності», з’явилися творчі успіхи.

Принцип опори на позитивні емоції дитини. Існує стара мудрість: шукай у дитині хороше, його завжди більше. Побачити погане набагато простіше, чим помітити позитивне.

Страницы: 1 2 3

Більше про педагогіку:

Уважність як елемент організованості дітей
Питання про природу уваги продовжує гостро дискутуватися і в наші дні. Один з моментів обговорення - стара альтернатива: чи є увага самостійним процесом, або вона - сторона, аспект будь-якої психічної діяльності. У зарубіжній когнітивній психології ця альтернатива представлена прихильниками теорії ...

Доцільність та актуальність креативних методів навчання
У дидактиці прийнятне визначення метода навчання, як певного способу цілеспрямованої реалізації процесу навчання, досягнення поставленої мети. Правильний підбір методів відповідно до мети та змісту навчання, вікових особливостей учнів сприяє розвитку їхніх пізнавальних здібностей, озброєнню їх умін ...

Нормативно-правова база роботи дитячих оздоровчих закладів
Кожен другий громадянин України хоча б раз відпочивав у таборі. Сучасні діти, як їх батьки в свій час , мають можливість відпочити у різноманітних таборах. Незважаючи на те, що останні змінили свою назву – тепер вони не піонерські , а оздоровчі, - але зміст залишився колишнім – урізноманітнити дозв ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com