Особливості організації позакласної роботи з математики

Матеріали по педагогіці » Розвиток обдарованості молодших школярів у процесі вивчення математики » Особливості організації позакласної роботи з математики

Страница 1

Основні положення дипломного дослідження перевіряли в ході дослідно-експериментальної роботи. В констатувальному експерименті ми виявили стан проблеми у практиці сучасного загальноосвітнього закладу (пункт 2.3. даної роботи). Метою формувального експерименту було обґрунтувати та теоретично перевірити доцільні форми організації позакласних занять та результативність використання специфічних видів завдань для роботи з обдарованими дітьми.

На основі спостережень і бесід з вчителями початкових класів ми побачили, що робота з обдарованими дітьми майже не проводиться. Проте, хоч вчителями створюються гуртки, проводяться позакласні заняття з окремих предметів, дітей вони обирають за бажанням або за власними спостереженнями. Не часто до категорії таких дітей потрапляють і діти, які мають ознаки обдарованості. Проте, при організації позакласної роботи не завжди враховуються види обдарованості, їх характеристики, особливості обдарованих дітей, особливості їх навчання, що може призвести до зникнення інтересу до навчального предмету, навіть до "згасання" обдарованості. Тому насамперед слід зважати, що в кожному учневі є задатки певного типу обдарованості, які потрібно враховувати при організації позакласної роботи. Отже, потрібно окреслити особливості організації позакласної роботи з обдарованими дітьми.

При організації позакласної роботи слід враховувати, що обдарованим дітям властиве:

мають хорошу пам'ять, добре розвинене абстрактне мислення;

ставлять високі вимоги до себе, боляче сприймають суспільну несправедливість;

наполегливі у досягненні результатів у сфері, яка їх цікавить;

хочуть вчитися і досягають у навчанні успіхів, що дає їм задоволення;

здатні самостійно займатися діяльністю;

вони із задоволенням виконують складні і довгострокові завдання;

навчатись їм цікаво, якщо при подачі нового матеріалу використовується дослідницький метод;

обдаровані діти, як правило, дуже активні і завжди чимось зайняті;

вони вміють критично оцінювати навколишню дійсність і прагнуть проникнути у суть речей і явищ, вміють фантазувати;

виявляють інтерес до читання, мають великий словниковий запас;

порівняно зі своїми ровесниками краще вміють розкривати взаємозв'язки між явищами індуктивно й дедуктивно мислити, здійснювати логічні операції;

ставлять багато запитань і зацікавлені в позитивних відповідях на них;

уміють швидко виділяти значущі відомості, самостійно знаходити важливі джерела інформації.

Отже, при організації позакласної діяльності на базі нашої практики нами було враховано всі особливості роботи з обдарованими дітьми: розроблена вченими-теоретиками типологія обдарованості, характеристика кожного типу тощо. Згідно розробленої класифікації обдарованості, ми обирали дітей, які мають обдарованість в пізнавальній діяльності: інтелектуальна обдарованість різних видів залежно від наочного змісту діяльності (обдарованість у галузі природних і гуманітарних наук, інтелектуальних ігор тощо). Це був Шевельов Владислав. Згідно нашої діагностики у цього хлопчика найвищий індекс обдарованості. Проте в цій діагностиці ми не враховували результати діагностики по типах інтелекту. Згідно цієї анкети для нашого дослідження ми вибрали Левченко Тетяну, Гончарова Олександра, Сокунову Ксенію. Ці діти, згідно теорії Гарднера, мають логіко-математичний тип інтелекту, який характеризується швидкістю вирішення арифметичних задач, розпізнаванням причин та наслідків, легкістю побудови логічних ланцюжків. Вони люблять аналізувати дані, будувати прогнози. Вважають за краще грати в шахи, «стратегічні» ігри. Люблять експериментувати.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Більше про педагогіку:

Організація навчального процесу у вузі
Навчальний процес у вузі організований так, щоб забезпечити виконання вимог до фахівця, викладених у державному утворювальному стандарті. Навчання студентів ведеться по навчальних планах. Навчальний план - основний документ, відповідно до якого в університеті здійснюється організація навчального пр ...

Лабораторні роботи з землеробства
Завдання та зміст лабораторних занять. Завдання полягає в тому, щоб допомогти студенту більш ефективно виконати програму лабораторних занять з курсу Землеробства, закріпити та поглибити знання з теоретичного курсу. Мета запропонованих лабораторних занять з Землеробства слідуючи: 1. Ознайомити студе ...

Характеристика вмінь учнів визначати кольорову лексику
Найкращим варіантом для характеристики вмінь учнів визначати кольорову лексику, на нашу думку, є написання тексту-опису самими дітьми. Тексти-описи бувають діловими, науковими і художніми. Ми скористаємося останнім. Художній опис – це образний опис. Він має вплив на уяву людини, на світ її почуттів ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educateua.com