Стан проблеми в практиці школи

Матеріали по педагогіці » Розвиток обдарованості молодших школярів у процесі вивчення математики » Стан проблеми в практиці школи

Страница 1

Метою констатувального експерименту є: з’ясувати стан проблеми у практиці сучасної школи, дати аналіз та оцінку реального стану даної проблеми.

Методика дослідження виявлення обдарованих дітей в початковій школі та роботи з обдарованими дітьми в процесі позакласної роботи з математики з метою розвитку обдарованості здійснювалася нами на основі поєднання різних методів дослідження:

1) аналізу науково – педагогічної та методичної літератури;

2) спостереження за діяльністю учнів та вчителів;

3) анкетування учнів та батьків;

4) тестування учнів;

5) бесіди з вчителями, батьками, учнями.

Це поєднання викликане необхідністю цілісного вивчення даної проблеми.

Всю різноманітність методів вивчення даної проблеми, ми розділили на три групи. До першої групи віднесли методи і прийоми, що базуються на висловлюваннях і судженнях: тести, бесіди, аналіз методичної літератури. Друга група – методи і прийоми, що базуються на спостереженні за діяльністю учнів. Третя група – методи і прийоми, що базуються на судженнях про учнів тих людей, що безпосередньо спілкуються з ними. Це анкети, отримані від батьків.

Одним із завдань експерименту було виявлення обдарованих дітей в загальноосвітній початковій школі. Весь процес діагностики обдарованості можна поділити на три етапи.

На першому етапі виявлення обдарованих дітей враховуються відомості від батьків і педагогів про високі успіхи в якій-небудь діяльності дитини.

Одним із найбільш вживаних нами методів на цьому етапі було спостереження.

В ході спостережень за відповідями учнів на уроках математики, їх активністю, виконанням самостійних робіт нами були виділені такі учні, які на нашу думку мають математичні здібності: Гончаров Олександр, Сокунова Ксенія, Гринько Дмитро, Шевельов Владислав.

Наступним кроком у досягненні нашої мети – опитування вчителів. Класний керівник висловила свою думку, з приводу обдарованих дітей. Вона запевнила, що про обдарованість в ранньому віці зарано говорити, краще виділяти не обдарованих дітей, а дітей, які мають певні здібності. Якщо ж говорити про здібних дітей в галузі математики, то вона виділила таких дітей: Гончаров Олександр, Гринько Дмитро, Мовчан Яна, Ткачова Маргарита, Шкульова Катерина, Коноплянников Максим. За її словами вони мають добре розвинену математичну пам'ять, їм притаманна висока здатність до логічного мислення в області кількісних та якісних відношень, швидкість і широке узагальнення матеріалу, легке переключення з однієї розумової операції на іншу, прагнення до ясності, простоти та раціональності суджень та рішень.

Також на цьому етапі ми використовували опитування батьків. Нами було запропоновано опитувальник для батьків на визначення здібностей (Додаток 7). питання складені відповідно до розподілу схильностей дитини на шість сфер:

інтелектуальна;

академічних досягнень;

творчого, продуктивного мислення;

спілкування і лідерства;

художня;

рухова.

За їх відповідями на кожну дитину була складена діаграма вираженості різних сфер.

Другий етап можна назвати діагностичним. З цією метою було використано низку методів виявлення обдарованості.

У нашому підході до розробки системи пошуку "обдарованих" дітей ми виходили з того, що незалежно від змісту, що вкладається в поняття "обдарованість", а також методик її діагностики, існування даної групи дітей повинне визначатися статистично.

Виходячи з визначення, словосполученням "обдаровані діти" (обдарована дитина) позначається якась винятковість, відхилення від норми. Згідно закону розподілу випадкових величин Гаусса-Лапласа, чим вище ступінь відхилення, тим рідше воно трапляється. Відомо, що відсоток відхилень, як у бік обдарованості, так і у бік відсталості, константен. Тому з'являється можливість, використовуючи науковий підхід, що спирається на статистично-математичні методи обробки даних психологічних тестів, одержувати надійніші і об'єктивніші результати при пошуку "обдарованих" дітей, ніж ті, які можуть досягатися емпіричними засобами.

Страницы: 1 2 3 4

Більше про педагогіку:

Стилістична робота при вивченні лексикології та шляхи удосконалення стилістичних умінь та навичок учнів
Як вже зазначалось раніше, – художній стиль не вивчається в курсі української мови окремо від інших стилів. Сприймання художнього стилю в 5 класі відбувається нерозривно з вивченням наукового та розмовного, адже саме на цих стилях робить акцент навчальна програма з мови (детальне вивчення інших про ...

Види і форми науково-дослідної роботи студентів
Існує і застосовується два основних види науково-дослідної роботи студентів (НДРС). Навчальна науково-дослідна робота студентів, передбачена діючими навчальними планами. До цього виду НДРС можна віднести курсові роботи, виконувані протягом усього терміну навчання у вузі, а так само дипломну роботу, ...

Співробітництво Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського на міжнародному рівні
20-24 січня 2009 року професор Михайло Загірняк та координатор міжнародних програм, професор кафедри екології Валентина Підліснюк відвідали Університет Матейа Бела у місті Банська Бистриця (Словацька Республіка). Метою поїздки була участь у П'ятій міжнародній конференції з питань освіти для сталого ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com