Діагностика та методи виявлення дитячої обдарованості

Матеріали по педагогіці » Розвиток обдарованості молодших школярів у процесі вивчення математики » Діагностика та методи виявлення дитячої обдарованості

Страница 1

На думку більшості педагогів, діагностика дитячої обдарованості — суто психологічна проблема. Однак таке твердження справедливе лише на теоретичному рівні. Сучасна освітня практика, спрямована на особистісно-орієнтований підхід, змушує розглядати діагностику дитячої обдарованості як невід'ємну частину цілісного педагогічного процесу.

У педагогічній психології проблема діагностики обдарованості традиційно розглядається на 2-х рівнях, умовно їх можна назвати теоретичним і методичним (психометричним). Природно, що подібна точка зору затвердилася і в педагогічній практиці.

Перший, теоретичний рівень припускає визначення концепції обдарованості, з'ясування питання про те, кого і за якими критеріями можна віднести до обдарованих.

Другий рівень, методичний, включає розробку відповідно до прийнятої концепції, самих діагностичних процедур-методик, які дозволять ідентифікувати обдарованих.

Багато вчених-дослідників в своїх дослідженнях виділяють такі підходи до діагностики і прогнозу обдарованості: тестологічний підхід, мотиваційний підхід та потрібнісний підхід.

Тести як метод діагнозу і прогнозу обдарованості. До числа поширених варіантів організаційно-педагогічного рішення можна з повним правом віднести разові обстеження на рівень обдарованості. Їх зміст базується на універсальній, вираженій в балах ''єдиної оцінки'' обдарованості. Як правило, це оцінка інтелекту або креативності, іноді – поєднання того і іншого.

За часів А. Біне і протягом тривалого часу високий інтелект, який визначається за допомогою стандартизованих тестів, виконував роль універсального показника обдарованості.

Від того, на скільки успішно вирішить індивід пропоновані йому задачі, прямо залежить кваліфікація досліджуваного як обдарованого, звичайного або розумово відсталого.

З одного боку, відмінності, причому у ряді випадків вельми значні, виявляються і при такому підході, що дозволяє з більшою або меншою часткою достовірності розповісти про рівень розвитку обдарованості в особистості. З другого боку, як підкреслюють багато авторів, очевидна відносність таких вимірювань і явно недостатня їх достовірність.

Особливо слід підкреслити, що у всіх тестах свобода вибору досліджуваного зведена до мінімуму. Навіть в тестах креативності досліджуваний не вибирає діяльність, він обирає лише спосіб її виконання, а найчастіше, навіть не сам спосіб, а конкретний зміст відповіді.

Природно, що ця практика не могла не бути піддана жорстокій критиці з боку як фахівців, так і громадськості. Проте, не дивлячись на різку критику і цілком очевидну теоретичну неспроможність (відсутність надійної концептуальної моделі обдарованості, низьку прогностичність більшості діагностичних методик, залежність результатів від дії чинників середовища тощо), можливість цього підходу до діагностики обдарованості не тільки не виключає, але цілком серйозно обговорюється в сучасній популярній і навіть спеціальній літературі і реально проводиться на практиці.

Мотиваційні підходи до діагностики і прогнозу обдарованості. В тій чи іншій мірі на існування інших підходів до вимірювання та ідентифікацію обдарованості вказують багато дослідників, що займаються аналізом пізнавальних інтересів, системи потреб, особистих особливостей в цілому, проте в більшості випадків йдеться тільки про додаткову інформацію на додаток до тестових. В переважній більшості робіт можливість діагностики і прогнозу здібностей за допомогою мотиваційних і особистих характеристик не розглядається. Мотивація при цьому приймається тільки як додатковий метод аналізу розвитку обдарованості.

Потрібнісний підхід до ідентифікації обдарованості. В дослідженні, проведеному М.І. Фідельман, запропонований і тією чи іншою мірою проаналізований принципово інший підхід до виявлення обдарованості – потрібнісний. Суть його полягає у тому, що випробовуваному (дітям 9-10 лет) пропонується "віяло" можливих способів виконання завдання: можна його виконати тільки репродуктивним способом, тобто, переказати зміст розповіді або скласти картинку за вже наявною схемою, можна виконати на рівні вторинної креативності, тобто в межах заданого підходу лише модифікувати зразок, а можна, нарешті, вибрати саме творче завдання, наприклад, придумати свою власну модель або власний сюжет розповіді. Головне при цьому, що однаково заохочувався будь-який вибір досліджуваного і головна увага експериментатора приверталась на оформлення виконання роботи, і байдуже до того, яке завдання вибере дитина. Виявилося, що потреба в творчій або інтелектуальній діяльності цілком добре корелює з тестовими результатами і діти, що вибрали творчу діяльність мали в середньому вищі показники по тесту Торранса, ніж діти, що вважали за краще власне репродуктивну або перехідну, так звану вторинну креативність.

Страницы: 1 2 3

Більше про педагогіку:

Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження
Серед всіх фізичних методів збереження здоров'я і підвищення опірності організму гартування і водолікування займають перше місце по своїй старовині і визнанню корисності всіма народами і у всі часи. Вважають, що єгипетська культура гартування була використана в Стародавній Греції. Так, в Спарті вих ...

Критерії сучасних інформаційних технологій у навчанні та принципи їх використання
Придатність сучасних технічних засобів навчання для використання на заняттях з іноземної мови визначається наступними критеріями: а) сприяння підвищенню продуктивності праці та ефективності навчального процесу; б) забезпечення контролю навчальних дій кожного учня; в) підвищення цікавості до вивченн ...

Висушування, запікання, підсмажування
Перш ніж поставити виріб у духовку для випікання, його слід підсушити декілька днів в кімнаті в теплому місці. Взимку для висушування дуже зручно використовувати батареї, а влітку – сонячне проміння. Якщо свіжо зліплені вироби одразу поставити запікатись, то вони деформуються знизу, трішки надуваюч ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com