Організація корекційної діяльності за результатами моніторингу

Матеріали по педагогіці » Методика впроваджень моніторингових досліджень у систему роботи вчителя » Організація корекційної діяльності за результатами моніторингу

Страница 1

Складання індивідуальних корекційних програм для учнів - важливий напрямок роботи вчителя.

При складанні індивідуальної програми необхідно:

· враховувати проблеми учня в засвоєнні навчального матеріалу по даній темі, рівень сформованості спеціальних, загальнавчальних умінь і навичок;

· спланувати реальні перспективи підвищення рівня його навчальних досягнень у результаті проведеної корекції;

· визначити тимчасові рамки корекції по даній темі;

· визначити види і форми роботи, послідовність їхнього виконання;

· спланувати і провести повторне тематичне оцінювання;

· скласти з учнем план засвоєння наступної теми.

При проведенні моніторингових досліджень діяльності учнів по самоуправлінню процесом засвоєння знань доцільно використовувати рекомендації щодо проведення освітнього моніторингу як складової частини управлінської діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах надруковані у вкладці „Моніторинг в освіті” до газети „Управління освітою” № 4(124) лютий 2006р.

Алгоритм визначення коефіцієнтів вагомості

1. Ранжування критеріїв (видів робіт).

Кожен учасник групи проставляє бали (без повтору) кожному виду робіт, з урахуванням складності та обсягу.

Вищий (максимальний) бал за ранжиром відповідає кількості критеріїв.

Практичне застосування алгоритму ілюструє приведена нижче таблиця

види робіт (критерії)

учасники групи (

к

)

 

1  

2

3

4

5

6

7

сума балів

S

k  

вагомість

а

k

проставлені бали (от 1 до 8)

1. домашнє завдання

4

5

2

1

3

4

6

25

0,1

2. самостійна робота

6

6

5

4

5

5

4

35

0,14

3. контрольна робота

7

7

6

7

7

6

7

47

0,19

4. тестування

3

4

1

5

6

3

3

25

0,1

5 рішення розрахункових задач

2

1

8

3

4

2

5

25

0,1

6. тематична контрольна робота

8

8

7

8

8

8

8

55

0,22

7. творчі завдання

5

3

4

2

2

1

1

18

0,07

8. усне опитування

1

2

3

6

1

7

2

22

0,08

сума балів (

n

)

36

1.0

Страницы: 1 2 3 4

Більше про педагогіку:

Організація навчання обдарованих студентів у вищих технічних навчальних закладах Німеччини
Проблема з’ясування сутності обдарованості та виявлення обдарованих індивідів (у тому числі обдарованої студентської молоді) є досить складною та багатогранною. Упродовж століть філософи, психологи та педагоги шукають шляхи її вирішення. Отримані результати дозволяють констатувати певні здобутки, в ...

Методичні проблеми розвитку зв’язного мовлення учнів 1 класу
Пошуки шляхів ефективного розвитку мовлення є однією з важливих проблем, що стоїть перед сучасною освітою. Першочерговість розвитку мовлення визначається необхідністю оволодіння мовою, вільним опану-ванням умінь і навичок спілкування, а це зумовлено завданнями початкової школи та змістом освіти. Пс ...

Поняття «метод навчання»
Поняття методу навчання є досить складним. Проте, не дивлячись на різні визначення, які даються цьому поняттю окремими дидактами, можна виділити дещо загальне, що зближує їх точки зору. Більшість авторів визначає метод навчання способом організації навчально-пізнавальної діяльності учнів. Узявши це ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.educateua.com