Організація корекційної діяльності за результатами моніторингу

Матеріали по педагогіці » Методика впроваджень моніторингових досліджень у систему роботи вчителя » Організація корекційної діяльності за результатами моніторингу

Страница 1

Складання індивідуальних корекційних програм для учнів - важливий напрямок роботи вчителя.

При складанні індивідуальної програми необхідно:

· враховувати проблеми учня в засвоєнні навчального матеріалу по даній темі, рівень сформованості спеціальних, загальнавчальних умінь і навичок;

· спланувати реальні перспективи підвищення рівня його навчальних досягнень у результаті проведеної корекції;

· визначити тимчасові рамки корекції по даній темі;

· визначити види і форми роботи, послідовність їхнього виконання;

· спланувати і провести повторне тематичне оцінювання;

· скласти з учнем план засвоєння наступної теми.

При проведенні моніторингових досліджень діяльності учнів по самоуправлінню процесом засвоєння знань доцільно використовувати рекомендації щодо проведення освітнього моніторингу як складової частини управлінської діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах надруковані у вкладці „Моніторинг в освіті” до газети „Управління освітою” № 4(124) лютий 2006р.

Алгоритм визначення коефіцієнтів вагомості

1. Ранжування критеріїв (видів робіт).

Кожен учасник групи проставляє бали (без повтору) кожному виду робіт, з урахуванням складності та обсягу.

Вищий (максимальний) бал за ранжиром відповідає кількості критеріїв.

Практичне застосування алгоритму ілюструє приведена нижче таблиця

види робіт (критерії)

учасники групи (

к

)

 

1  

2

3

4

5

6

7

сума балів

S

k  

вагомість

а

k

проставлені бали (от 1 до 8)

1. домашнє завдання

4

5

2

1

3

4

6

25

0,1

2. самостійна робота

6

6

5

4

5

5

4

35

0,14

3. контрольна робота

7

7

6

7

7

6

7

47

0,19

4. тестування

3

4

1

5

6

3

3

25

0,1

5 рішення розрахункових задач

2

1

8

3

4

2

5

25

0,1

6. тематична контрольна робота

8

8

7

8

8

8

8

55

0,22

7. творчі завдання

5

3

4

2

2

1

1

18

0,07

8. усне опитування

1

2

3

6

1

7

2

22

0,08

сума балів (

n

)

36

1.0

Страницы: 1 2 3 4

Більше про педагогіку:

Аналіз досвіду вчителів-практиків початкової школи
Аналізуючи досвід вчителів початкової школи, нами було відмічено різноманітність підходів та методик при формуванні позитивної мотивації навчання у молодших учнів. Так, на приклад, аспірант кафедри прикладної культури КНУКІМ Оксана Губа у своїй статті «Формування комунікативних якостей молодших шко ...

Шляхи збагачення словникового запасу молодших школярів
Усі слова мови становлять її лексику (словниковий склад). Лексикою називають також певну частину словникового складу мови: лексика абстрактна, лексика термінологічна, лексика побутова, лексика емоційна і т.д. „Найбільше багатство кожного суспільства — його мова, а в мові — її словниковий склад”. Ле ...

Основні методи роботи соціального педагога з неповнолітніми в умовах позбавлення волі
Соціальний педагог у своїй роботі використовує різноманітні методи роботи з неповнолітніми засудженими, але у їх основі лежить єдина мета – ресоціалізація та реабілітація підлітка для повернення його в суспільство. Тому усі методи соціальної роботи лежать на основі процесу перевиховання і, звичайно ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com