Матеріали експериментальних досліджень розвитку творчих здібностей учнів 7-9 класів із фізики

Матеріали по педагогіці » Розвиток творчих здібностей » Матеріали експериментальних досліджень розвитку творчих здібностей учнів 7-9 класів із фізики

Страница 1

Тема дослідження: розвиток творчих здібностей учнів 7-9 класів на уроках фізики .

Проблема: створення умов для розвитку творчих здібностей учнів на уроках фізики на засадах моніторингового підходу.

Мета дослідження: обґрунтувати доцільність впровадження психолого-педагогічного супроводу учнів щодо відслідкування рівня розвитку їх творчих здібностей на засадах моніторингового підходу, розробити інструментарій досліджень, створити кейс-пакет діагностичних матеріалів для подальшого практичного застосування, визначити основні фактори та шляхи розвитку творчих здібностей учнів, виявити недоліки в організації творчої діяльності учнів та знайти шляхи їх усунення, розробити рекомендації батькам щодо організації роботи з творчою дитиною на засадах моніторингового підходу.

Об’єкт дослідження: учні 7-9 класів.

Предмет дослідження: процес впровадження психолого-педагогічного супроводу моніторингу розвитку творчих здібностей учнів 7-9 класів із фізики, ступінь задоволення батьків освітніми послугами.

Гіпотеза дослідження: результативність процесу навчання з фізики підвищиться, якщо впроваджувати системний психолого-педагогічний супровід творчої діяльності учнів на основі моніторингових досліджень.

Методи досліджень:

науково-теоретичний аналіз питання розвитку творчих здібностей учнів на засадах моніторингового підходу;

психодіагностика;

діагностика результатів навчання;

моніторингові дослідження;

прогнозування результатів досліджень;

збір, обробка, аналіз, узагальнення результатів навчальних досягнень учнів;

порівняння з минулим роком;

самоаналіз уроку;

методи математичної статистики;

анкетування батьків з метою виявлення ступеню задоволення освітніми послугами.

Напрямки досліджень:

- психолого-педагогічний супровід творчої діяльності учнів на основі моніторингу;

впровадження нових технологій та активних форм організації навчально-пізнавальної діяльності учнів у процесі викладання фізики;

удосконалення самоосвітньої діяльності учнів з метою розвитку творчих здібностей учнів;

створення оптимальних умов для інтелектуального розвитку кожної дитини як особистості;

навчання на уроках фізики.

Завдання досліджень:

Вивчення реальних навчальних можливостей учнів та їх інтересів, потреб, мотивації, сформованості творчих здібностей.

Вивчення рівня сформованості загальнонавчальних умінь.

Встановлення дидактичних причин невідповідності рівня досягнень реальним навчальним можливостям учнів.

Поточне (тематичне) відслідкування впливу різних чинників (наявність програм розвитку творчих здібностей учнів, застосування творчих завдань, впровадження евристичних методів навчання, комплекс процедур управління навчанням творчо розвинених дітей та оптимальність управлінських рішень) на якість знань учнів.

Підсумкова діагностика впливу творчої діяльності учнів на якість знань, відслідкування динаміки розвитку учнів у порівнянні з результатами попередніх діагностичних досліджень, зіставлення цих показників, корекція діяльності учнів.

Аналіз результатів досліджень за напрямками:

рівні навчальних досягнень учнів 7-9 класів із фізики;

вплив різних чинників (наявність програм розвитку творчих здібностей учнів, застосування творчих завдань, впровадження евристичних методів навчання, комплекс процедур управління навчанням творчо розвинених дітей та оптимальність управлінських рішень) на якість знань учнів.

Висновки згідно поставленій меті дослідження.

База дослідження: ЗОШ №12 м. Дзержинська, учні 7-9 класів.

Прогнозований результат: очікується ефективність методичної технології з розвитку творчих здібностей учнів із фізики, що створить позитивну основу для створення умов із розвитку творчих здібностей учнів, формування якостей творчої особистості, підвищення якості знань учнів.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Більше про педагогіку:

Відстоювання україномовного навчання
Б.Д. Грінченко у праці "Народні вчителі і вкраїнська школа" показує роль русифікації в денаціоналізації українського населення, в його психологічному виродженні: "Коли мову будь-якого народу, як от українського, виганяють зі школи, з церкви, з адміністративних інституцій, з суду, заб ...

Поняття про скульптуру
Скульптура (Lat sculptura, від sculpo) - висікаю, вирізаю. Процес творення, пластика від грецького (plastike, від plaso) - ліплю, вид образотворчого мистецтва заснований на принципі об’ємного, фізичного тривимірного зображення. Як правило, об’єкт зображення в скульптурі сама людина, меньше тварина ...

Використання ідей Г. Ващенка про виховання молоді на засадах християнської моралі
Метою життя професора Г. Ващенка було створення української національної педагогіки, чому він присвятив своє життя. Увібравши ідеї Платона і Арістотеля виховні принципи епохи середньовіччя і Відродження, а також погляди Коменського, Руссо, Песталоцці та інших мислителів, педагогічні засоби Українсь ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com