Педагогічні умови використання спортивних ігор як практичного засобу фізичного виховання дошкільників в умовах ДНЗ

Матеріали по педагогіці » Педагогічні умови використання спортивних ігор у практиці роботи з фізичного виховання дошкільного навчального закладу » Педагогічні умови використання спортивних ігор як практичного засобу фізичного виховання дошкільників в умовах ДНЗ

Страница 1

Перш за все до умов використання спортивних ігор як засобу фізичного виховання дошкільників, відносять створення предметно-спортивного середовища – це обладнання спортивних майданчиків та оснащення кожної спортивної гри інвентарем: кеглі, городки, ракетки, м’ячі тощо. Наступною умовою є підготовка організму дитини до участі в грі спортивного характеру. Тому в дошкільному навчальному закладі необхідно частіше проводити такі ігри, які дадуть дітям можливість швидше оволодіти спортивною технікою. Із цією метою найбільшу увагу слід приділяти іграм із м’ячами.

До найбільш актуальних завдань щодо навчання дітей спортивних ігор відносять такі, як-от: виховання фізичних та морально-вольових якостей: гнучкості, витривалості, спритності, активності, сміливості, рішучості, дисциплінованості; зміцнення здоров’я та досягнення фізичної підготовленості; виховання ціннісного ставлення до систематичних занять фізичною культурою; формування знань про рухи та їхню роль у розвитку дитини, рухових умінь і навичок в іграх спортивного характеру.

Одним із пріоритетних завдань початкового тренування дітей в іграх є створення та вдосконалення моторної бази та їхніх координаційних можливостей. Це завдання тісно стикується з вивченням спеціальних рухів – технічних прийомів, необхідних для використання в грі спортивного характеру. Тобто це є техніка гри.

Поняттям "техніка" визначають хід рухів дітей-гравців, які в межах можливостей, установлених правилами гри, виконуються в кожній ситуації гри тактично та доцільно. Так, техніка в рухах із м’ячем або без нього поділяється по-різному. До техніки без м’яча можна віднести основні ігрові пози, специфічні для ігор із м’ячем, біг та захисну гру тілом. Вважаємо, що вдосконалення техніки рухів дітей старшого дошкільного віку є однією з головних педагогічних умов розвитку фізичних якостей у процесі спортивних ігор.

Одне з важливих місць у тренуванні дітей посідає засвоєння тактики гри. Тактика в спортивній грі складається з обумовлених ситуацій, доцільних індивідуальних і колективних дій у її ході з метою досягнення найкращого результату. Набуваючи необхідних знань та вмінь, діти одночасно розвивають особисті психічні та інтелектуальні якості, які визначають ефективність техніки. У колективній тактиці розрізняють групову та командну.

Індивідуальна тактика виявляється у виборі та застосуванні технічних елементів. Вибір техніки залежить від: технічного рівня учасників гри; розвиненості в них фізичних якостей та тренованості, тобто рівня рухових умінь та навичок; зовнішніх факторів. У кожній грі спортивного характеру колективна тактика виявляється системою гри. Під цим дослідники Г. Вонебергер та Ю. Портних розуміють певне розташування дітей у грі (форму й ведення) залежно від завдань, які в ній вирішуються. Відповідно до розташування визначаються функції гравців, при цьому враховуються їхні фізичні якості.

Однією з проблем організації ігор спортивного характеру є технологія тренування дітей, тобто навчання їх рухових умінь та навичок. У науково-методичній літературі вона визначається як спосіб навчання та організація тренування, які обумовлюються метою підготовки та рівнем підготовленості учасників спортивної гри.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Більше про педагогіку:

Лінгвістичні основи навчання орфографії в загальноосвітньому навчальному закладі
Орфографія є окремим розділом мовознавства, опанування яким дозволяє швидко і правильно оперувати мовними одиницями у процесі писемної комунікації. Правопис української мови формулює обов’язкові для усіх носіїв норми, зокрема написання лексем разом, окремо та через дефіс, вживання великої літери, п ...

Перевірка ефективності вивчення творів В.О. Сухомлинського орієнтованого на ціннісний компонент в експериментальному дослідженні
Наявність вищеописаних спроб, метою яких було виявлення в учнів третіх класів вміння відповідати на запитання до тексту, виділяти основні питання, на які текст відповідає, для визначення його основної ідеї, робити висновки про повчальне значення твору, стало показником того, що учні вже розвинули в ...

Загальна характеристика розвитку дошкільнят
Анатомо-фізіологічні передумови розвитку діяльності дошкільника. Надбання в психічному розвитку дошкільника пов'язані з прогресивними змінами вищої нервової діяльності, для якої характерною стає особлива жвавість орієнтувальних реакцій, що, як відомо, є необхідною умовою утворення нових тимчасових ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com