Освітні процеси в середньовічній Україні

Матеріали по педагогіці » Передумови та особливості функціонування університетів і шкіл в середньовіччі » Освітні процеси в середньовічній Україні

Страница 2

Філософсько-педагогічна думка європейського Середньовіччя головним завданням виховання і освіти бачила порятунок душі людини.Основою виховання визнавалось Божественне начало. Разом з тим, освіта була своєрідним сплавом релігійного і світського світогляду. Носіями християнської педагогіки були в першу чергу служителі католицької церкви, ідеалом людини вважалась покірна, віруюча особистість. В практиці виховання і навчання ранього періоду Середніх віків чудернацько переплітались язичницька (варварська), антична і християнська традиції.

Осередками освіти були міські та церковні школи. Основною формою навчального процесу в середовищі ремісників і купецтва було учнівство. Світські феодали, крім шкільного навчання, використовували й інший шлях формування підростаючого покоління – рицарське виховання. Переважна більшість єпископальних і монастирських шкіл давала лише рудиментарну, початкову освіту. В період з XII по XIII століття шкільна освіта поступово виходить за стіни церков і монастирів, формується мережа міських шкіл.

Вінцем середньовічної системи освіти були навчальні заклади вищого типу – університети. Перші університети виникли у XII-XIII столітті на базі деяких шкіл (в тому випадку, коли в школах були видатні професори богослов’я, філософії, медицини і римського права). У XV столітті в Західній Європі налічувалось 65 університетів.

Розвиток університетської освіти відповідав велінням часу. Університети виявились альтернативою схоластиці, яка перетворилась на “науку порожнії слів”. Університети протиставляли схоластиці активне інтелектуальне життя. Завдяки їм духовний світ Європи значно збагатився, отримав поштовх для виходу на якісно новий рівень розвитку в період Нового часу.

Страницы: 1 2 

Більше про педагогіку:

Шляхи формування навичок каліграфічного письма
Уроки письма в період навчання грамоти надзвичайно складні за своєю структурою та навчальним навантаженням. Враховуючи вимоги програми, згідно з якою першокласники пишуть протягом уроку не більше 7 хв., вчитель добирає матеріал із розвитку мовленнєвої діяльності: слухання - розуміння (аудіювання), ...

Психологічні особливості молодших школярів
Динаміка відношення до навчання. Дитина стає школярем. Основною його діяльністю, його першим і найважливішим обов’язком стає навчання – набування нових знань, умінь і навичок, нагромадження систематичних відомостей про навколишній світ, природу та суспільство. Не відразу у школярів формується прави ...

Розробка рейтингової системи оцінювання фізичної підготовленості майбутніх фахівців
Процес розвитку рухових якостей – це складова частина фізичного виховання, що сприяє вирішенню багатьох соціально обумовлених завдань: розвитку фізичної й розумової працездатності людини, всебічному й гармонійному вихованню особистості, досягненню високої стійкості організму до соціально-екологічни ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com