Експериментальна апробація моделі організації профільної та допрофільної підготовки в системі гімназійної освіти

Матеріали по педагогіці » Організація профільного та допрофільного навчання в сучасній школі » Експериментальна апробація моделі організації профільної та допрофільної підготовки в системі гімназійної освіти

Страница 1

З майже п'ятнадцятирічного досвіду роботи колективу гімназії визріла досить успішна практична модель «Гімназія, як саморозвивальна освітня система» де:

• гімназія – це заклад II-, III-ступенів навчання;

• гімназійне навчання – це технологія поєднання сучасних, але реально доступних вчительству форм та методів роботи, адекватних як інтелектуальній еліті старшокласників, так і широкому колу школярів, котрі орієнтуються на професії науковоємного змісту.

Гімназія щорічно працює з майже восьми сотнями школяроми, котрі обрали такі науково-ємні профільні предмети як математика, фізика, хімія, біологія, історія, правознавство, іноземна мова. При цьому кожен випуск з гімназії складає більш, ніж 100 випускників 11-х класів, кожен з випускників стає студентом вищого навчального закладу. Цей показник масовості в доповненні з наявною якістю навчальної підготовки гімназістів має ознаки унікальності для освітньої системи профільного навчання в масштабах України.

Навчально-практична політика гімназії опирається на принцип «навчає один учитель, а атестують підготовку його учнів інші – незалежні експертні комісії» (спочатку колектив кафедри гімназії, потім приймальні комісії ВНЗ на основі результатів отриманих від Українського центру оцінювання).

Організаційний ресурс

Набір учнів до гімназії здійснюється за результатами комплексного письмового іспиту, що включає завдання з математики та англійської мови. Тривалість іспиту - 1 година. Роботи учнів зашифровуються.

Профільна спеціалізація навчання передбачає, що кожен учень гімназії проходить підготовку за програмами поглибленого вивчання англійської мови починаючи з 1(5) класу.

На рівні 4(8) класу організована до профільна підготовка. В таких класах починають поглиблено вивчати математику, історію. Це забезпечує конкретну область профорієнтації й одночасно широкі можливості у виборі майбутнього профілю на III ступені навчання.

Розклад навчальної роботи системно поєднує:

• Урочні заняття :

- лекції та практичні заняття

• Позаурочні заняття :

- поточні консультації;

- тематичні консультації (тематичні предметні «занурення»);

- спецкурси й факультативи, які викладають, як учителі гімназії, так і викладачи державного університету;

- підготовка курсових робіт (навчальна науково – дослідницька робота учнів).

Режим роботи розподіляє, як стандартне навантаження навчального плану на щість навчальних днів у розкладі урочних занять, так і позаурочні заняття - до і після уроків. Урочні заняття проводяться навчальними парами. Навчальний день включає чотири пари.

Планові ресурси

Вони передбачають наступну внутрішню логіку планово-навчального розподілу часу:

- лекційні заняття проводяться, як робота по засвоєнню нового матеріалу під керівництвом вчителя з використанням всіх видів пам'яті учнів, і включає роботу по формуванню детального план – конспекту з програмної теми.

- практичні заняття проводяться слідом за лекціями й тісно пов'язані з теоретичним матеріалом. Передбачають розвиток самостійності учнів по застосуванню раніше вивченого на прикладах завдань, вправ, та питань із програми вступних іспитів у ВНЗ, олімпіад й ін. На практичних заняттях використовуються комп'ютери з відповідним навчальним програмним забезпеченням. Основний навчальний матеріал подається так, щоб бути засвоєний гімназистами на навчальних заняттях. Традиційні поточні домашні завдання заміняються роботою на цих практичних заняттях. Для проведення занять по дисциплінах профільного циклу клас ділиться на дві групи.

- поточні консультації кожен учитель проводить за окремим розкладом: до або після занять. Полем навчальної діяльності на консультаціях є тематичні добірки вправ («підготовки» до атестацій).

- тематичні консультації мають надзвичайно потужний технологічний потенціал у контексті формування рівня освіченості випускників. Проводяться з предметів профільного циклу й з української мови. У дану суботу на консультацію приходять вчителі тільки одного предмета. Мета консультації полягає у тому, щоб допомогти учням виконати домашнє атестаційне завдання, текст якого вони одержують у п'ятницю після занять, а виконану роботу здають на перевірку в понеділок до занять, або у цю ж суботу. Наступної суботи - консультації з іншого профільного предмету (згідно спеціального розкладу, зафіксованому у річному плані роботи). У підсумку, «занурення» у даний предмет відбувається один раз на місяць.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Більше про педагогіку:

Інструменти та складові для роботи з солоним тістом
Із солоного тіста можна виготовити вироби різного рівня складності і для такої роботи не потрібно ніяких спеціальних інструментів. Краще всього ліпити руками чи використовувати інструменти, які є на кожній кухні. Рис 1.7 Це – качалка, жаровня, склянка з водою, пензлик для змочування тіста, ситечко, ...

Екологічна культура як ціль виховання в сучасній школі
Глобальні проблеми сучасності вимагають негайного переосмислення установки, що історично склалася в людській свідомості, направленої на споживацьке відношення до природи. Вступ людства до епохи нових взаємостосунків з природою вимагає зміни не тільки його поведінки, але, що особливо важливе, зміни ...

Застосування комп’ютерних технологій у навчанні англійської мови
Комп’ютерні технології є одним з найефективніших засобів, що допомагає значно урізноманітнити процес навчання. Але потрібно пам’ятати, що навіть сама передова технологія приводить до успіху тільки при активній ролі людини як суб’єкта пізнання. Використання комп’ютерних технологій допомагає учителю ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com