Історичний матеріал на уроках математики як засіб активізації пізнавальної діяльності

Матеріали по педагогіці » Використання історичних фактів при вивченні нумерації чисел в початкових класах » Історичний матеріал на уроках математики як засіб активізації пізнавальної діяльності

Страница 3

Історичний матеріал покликаний підвищувати рівень грамотності, розширювати знання, кругозір учнів, це одна з можливостей збільшити інтелектуальний ресурс учнів, привчити їх мислити, бути здатним швидко прийняти рішення в найскладніших життєвих ситуаціях.

Використання історичного матеріалу в процесі навчання математики для розвитку пізнавальної діяльності.

Для того щоб робота по впровадженню історичного матеріалу в уроки математики була більш продуктивною вчителю необхідно слідувати наступним рекомендаціям: починати роботу з 1-го класу; проводити систематично; зміст, обсяг, і стиль викладу питань повинні вдосконалювати віковим можливостям учнів.

Форма повідомлення відомостей:

коротка бесіда;

лаконічна довідка;

рішення завдань;

екскурс;

показ фрагменту.

Вчителю необхідно заздалегідь визначити обсяг відомостей, що повідомляються на уроці, використовувати матеріали з історії математики в певних рамках.

Обсяг матеріалу визначається, виходячи з наступних міркувань:

а) зв'язок даного матеріалу з матеріалами уроку;

б) час, який відводиться на інформацію;

в) рівень підготовки учнів;

г) вік учнів.

Ефективність використання історичних відомостей в чому залежить від їх змісту. Зміст цих відомостей може бути різним. Тут потрібно врахувати вікові особливості учнів, підготовку учнів до сприйняття даного матеріалу, освітню і виховну цінність матеріалу.

Якщо сформулювати основні вимоги до змісту історичного матеріалу на уроці, то вони будуть виглядати наступним чином:

а) ставність;

б) науково - вивірена правильність;

в) відповідність рівню знань учнів та їх віком;

г) допомога при засвоєнні програмного матеріалу.

Виходячи з цього необхідно, щоб учитель мав досить широкий запас відомостей з історії математики, щоб у будь-який момент його використовувати. Вибір форми повідомлення цих відомостей вчитель повинен зробити у зв'язку з темою уроку, залежно від ступеня зацікавленості, математичної підготовки учнів.

Страницы: 1 2 3 

Більше про педагогіку:

Стан проблеми трудового виховання в сім’ї
Нами було проведено опитування школярів других класів щодо трудової дисципліни вдома і в школі. Для більш високої вірогідності результатів було обрано такі школи і класи міста Чернігова: 2-А клас ЗНЗ №1, вчитель Романько Світлана Олександрівна (школа з нахилом до вивчення англійської мови. Вважаєть ...

Методи навчання фізичним вправам
Навчальну роботу з учнями щодо значення фізичних вправ для формування вмінь і навичок, виховання правильної постави, розвиток рухових якостей тощо ведуть передусім за допомогою словесних методів. Під час навчання школярів фізичним вправам застосовують також наочні методи. Найдоступнішим серед наочн ...

Класифікація родин за особливостями взаємовідносин між батьками та дітьми
За всієї багатоманітності родин, що живуть сьогодні в Україні, вони з точки зору взаємин між батьками та дітьми можуть бути умовно поділені на кілька груп, які по- різному впливають на соціальний розвиток дитини, а саме: 1. Родини, в яких побутують дружні стосунки. Батьки добре знають, чим цікавить ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com