Історичний матеріал на уроках математики як засіб активізації пізнавальної діяльності

Матеріали по педагогіці » Використання історичних фактів при вивченні нумерації чисел в початкових класах » Історичний матеріал на уроках математики як засіб активізації пізнавальної діяльності

Страница 2

Відомості з історії математики, історичні завдання зближують ці два шкільних предмета. Історія збагачує математику гуманітарних і естетичним змістом, розвиває образне мислення учнів. Математика, розвиває логічне і системне мислення, в свою чергу займає гідне місце в історії, допомагаючи краще її зрозуміти.

Як, вирішуючи проблему формування інтересу учнів до навчання, використати можливості двох шкільних предметів? Відомості з історії математики, завдання історичного характеру, софізми-лише деякідеякі «точки дотику» цих, здавалося б, далеких, але досить близьких наук.

Як домогтися того, щоб учні з цікавістю займалися математикою, як навчити їх вирішувати завдання, як переконати в тому, що математика потрібна не тільки в повсякденному житті, але і для вивчення інших предметів? Багато шкільні підручники математики вирішують ці проблеми. Для розвитку інтересу до предмета в них є цікаві завдання, система вправ, яка формує необхідні уміння і навички, прикладні питання, які показують зв'язок математики з іншими областями знань. Звичайно, в підручники ми зустрічаємо і історичні сторінки. Читаючи їх, дізнаємося про появу і розвиток математичних понять, виникнення та удосконалення методів рішення завдань.

І, тим не менш, творчо працюючому вчителеві тісно в рамках того історичного змісту, яке наводиться в підручнику. Відомості з історії науки розширюють кругозір учнів, показують діалектику предмета. Тому так важливо, щоб історичні мотиви майстерно впліталися у тканину уроку математики, змушуючи дітей дивуватися, думати і захоплюватися багатющою історією цієї багатогранної науки.

З усього вище сказаного можна зробити висновок, що на уроках математики необхідно використовувати елементи історизму, так як:

Вводиться на уроках історичний матеріал посилює творчу активність учнів. Це відбувається за допомогою включення їх в пошук нових способів вирішення цікавих історичних завдань. Через огляди життя і діяльності великих математиків вчитель, вже як вихователь, має можливість познайомити учнів, з самим поняттям творчості, з творчістю в науці, торкнутися багатьох вирішальних урядових категорій, пов'язаних з цим процесом.

З допомогою історичних відходів в уроці, педагог може дати можливість учням самостійно приходити до формулювань теорем, як би знову «відкриваючи» їх, давати учням шукати докази, спонукати в учнів бажання самостійно вибирати цікаві факти історії, пов'язані з математичними відкриттями, ділитися ними зі своїми однокласниками. Зазвичай все це сприяє навчанню школярів уміння самовизначатися, вчитися бути впевненим у своїх можливостях і відстоювати власні погляди і переконання.

Ретельно продумані й організовані вчителем наукові суперечки на уроках, засновані на обговоренні історичних проблем математики, сприяють вихованню в учнів терпимості до чужої думки, поваги до себе через повагу до інших, через дбайливе ставлення до оточуючих, тобто толерантність. Ці наукові суперечки навчать також здатності до міжособистісному взаємодії - комунікативних умінь і навичок, здібності та розв'язання конфліктних ситуацій

Математичний розвиток людини неможливо без підвищення загальної культури, говорив В.А. Крутецкий. Історичний матеріал здатний краще, ніж що-небудь на уроці, перешкодити однобокого розвитку математичних здібностей.

Страницы: 1 2 3

Більше про педагогіку:

Відстоювання україномовного навчання
Б.Д. Грінченко у праці "Народні вчителі і вкраїнська школа" показує роль русифікації в денаціоналізації українського населення, в його психологічному виродженні: "Коли мову будь-якого народу, як от українського, виганяють зі школи, з церкви, з адміністративних інституцій, з суду, заб ...

Виховання гуманстично спрямованої особистості підлітка у позаурочний час
Сучасний етап становлення громадянського суспільства в Україні передбачає докорінну трансформацію світоглядних пріоритетів та ціннісних орієнтирів особистості. Йдеться про зміну ставлення людини до інших людей та до самої себе, про підвищення власної відповідальності за майбутнє держави, суспільств ...

Лабораторно-практична робота як метод викладання землеробства
Лабораторно-практична робота як метод викладання Землеробства – це насамперед метод організації студентських досліджень. Вивчення предмету шляхом самостійного опрацювання студентами джерел за допомогою питань викладача, і під його керівництвом дістало назву лабораторного методу, за аналогією з відп ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com