Історичний матеріал на уроках математики як засіб активізації пізнавальної діяльності

Матеріали по педагогіці » Використання історичних фактів при вивченні нумерації чисел в початкових класах » Історичний матеріал на уроках математики як засіб активізації пізнавальної діяльності

Страница 1

Математика та історія-дві нерозривні області науки. Математика, на відміну від більшості інших викладаються в школі дисциплін має предметом свого вивчення не безпосередньо речі, які становлять навколишній зовнішній світ, а кількісні відносини і просторові форми, властиві цим речам. Цією особливістю математичної науки в першу чергу пояснюються ті добре відомі методичні труднощі, які неминуче постають перед викладачем математики і яких майже не знають викладачі інших наук: перед вчителем математики стоїть нелегке завдання - подолати у свідомості учнів виникає зі стихійною неминучістю уявлення про «сухості», формальний характер, відірваності цієї науки від життя та практики.

Але цією ж особливістю математичної науки значною заходів пояснюється і специфіка завдань, що постають перед учителем математики, який хоче використовувати викладання своєї науки у виховних та освітніх цілях. Ясно, що і тут стоїть перед ним завдання важче, ніж у випадку більшості наук. Бо наукова дисципліна, зайнята вивченням не самих речей, а лише відносин між ними і тому необхідна вимагає підняття на деяку ступінь абстракції, - така дисципліна, очевидно, лише в рідкісних випадках здатна давати вчителеві привід до ефективного впливу на формування характеру та світогляду учнів, на регулювання їх поведінки.

Кращі педагоги минулого постійно підкреслювали недостатність і педагогічну помилковість чисто абстрактного викладення математики і наполягали на тому, щоб математика отримувала зримі риси методу пізнання навколишнього нас світу. В цьому відношенні значний інтерес представляють у чудовій брошурі М.В. Остроградського і А. Блума «Роздуми про викладання» наступні слова; «Хто з нас не бачив, що з п'ятдесяти однокласників, щонайменше сорок відчували огиду і падали духом через абстрактності ідей, підносили до того, як вони ставали зрозумілими на прикладах з життєвої практики» У «зверненні до читачів» «Історії математики в школі» місцевий педагог, математик Герш Ісаакович Глейзер писав, що на основі свого особистого тридцятирічного досвіду роботи в школах він рекомендує на кожні шість уроків одній бесіді. «Умовний термін «бесіда» слід розуміти, як повідомлення деякого факту з історії математики, який може бути піднесений учням у вигляді розповіді, розгляду і пояснення малюнка, короткого зауваження, розбору задачі, що супроводжується історичною довідкою.

Звернутися до історичного матеріалу на уроках математики, безумовно, спонукає вчителя давнє захоплення історією в цілому та історією математики зокрема.

Природним у даній ситуації я вважаю і величезний інтерес дітей до даної проблеми. Уроки з залученням історичного матеріалу нікого не залишають байдужими: ні тих, для кого логіка - наука перша .з усіх», ні тих, для кого важлива емоційна забарвлення одержуваних знань. У кінцевому підсумку виграють всі.

Особливе місце про навчання математики займають завдання, в основу яких покладено історичний матеріал, різнохарактерні письмові джерела, наприклад, старовинні завдання, казки, свідчення античних авторів.

Змінюються шкільні програми, підручники та методики навчання, погляди вчених на окремі історичні явища та цілі епохи. Але історичні документи мають неперехідною цінністю. Загальновідомо, що науки не тільки межують один з одним, але і взаємно обумовлюють і доповнюють один одного.

Страницы: 1 2 3

Більше про педагогіку:

Особливості вступу громадян країни та іноземців до університету. Плата за навчання
Умови вступу до університету дивовижно легкі — до університету не вступають, а… записуються. Відповідно до французької системи освіти у Франції досить важко отримати диплом бакалавра, який видається у середній школі. Його власники й мають право записатись до університету. Вартість навчання складає ...

Можливість упровадження плоско-рельєфного різьблення на заняттях профільного навчання старшокласників
Учні 10-11 класів технологічного профілю можуть навчатися за такими спеціалізаціями (наказ Міністерства освіти і науки від 01.10.2008 № 893): Технологія деревообробки. Технологія металообробки. Основи дизайну. Технологія кулінарії. Технологія швейної справи. Технологія художньої обробки матеріалів. ...

Психолого-педагогічні особливості сприймання молодшими школярами навчального матеріалу на уроці
Дослідженнями сучасних психологів і педагогів встановлено, що учні молодшого шкільного віку мають різні розумові здібності та загальний розвиток (С. Жуйков, Л. Занков, З. Калмикова, В. Крутецький, А. Люблінська, Н. Мепчинська, О. Скрипченко, В. Паламарчук та ін.), різну сформованість навчальних умі ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educateua.com