Практика використання комп'ютерних технологій в процесі навчання в школі

Матеріали по педагогіці » Модернізація процесу навчання за допомогою комп’ютерних технологій » Практика використання комп'ютерних технологій в процесі навчання в школі

Страница 1

Важливим фактором для запровадження комп'ютерних технологій у навчальний процес є досягнення учнями певного рівня інформаційної грамотності. Це поняття пов’язане з тим, що більшість закладів, які впроваджують дистанційне навчання в системі освіти, вимагають від учнів відповідного рівня кваліфікації та вводять відповідні стандарти. Так, американські педагоги розробили серію стандартів для доколежного навчання з питань інформаційної та технічної грамотності старших школярів — Національні стандарти технічної підготовки. Водночас країни. ЄС уже на початку 2000 р. ввели обов’язковий сертифікат з комп’ютерної грамотності для випускників загальноосвітніх навчальних закладів.

Аналізуючи основні тенденції та підходи до запровадження комп’ютерних технологій у системі шкільної освіти, слід зазначити, що останнім часом шкільна освіта значно розширює спектр технологій, пов’язаних з комп’ютером та всесвітніми інформаційними мережами. Важливою є діяльність міжнародних організацій, які фахово опікуються навчальними програмами для вчителів, та великих промислових корпорацій, зокрема ІNТЕL, що спрямовують зусилля не тільки на роботу з учнями, а й на підготовку вчителів, створення можливостей набувати необхідних навичок та компетентностей.

Вивчаючи це питання вважаємо за доцільне дослідити зарубіжний досвід. Отже, в США комп’ютерна грамотність визначається перш за все як фактор підготовки до трудової діяльності: на початковому етапі навчання учні знайомляться з практичним використанням комп’ютера, на старших ступенях увага приділяється формуванню навиків програмування. Широко розповсюдженні домашні комп’ютери. Багато навчаючих програм носять ігровий характер, якому віддається перевага завдяки його мотиваційній цінності. Розроблені також моделюючі програми, дозволяючи учням набути більш глибокі знання та навички, ніж при роботі з кабінетним обладнанням. У 1981 при Нью – Йоркському педагогічному коледжі створено центр «Діти та комп’ютер» з ціллю вивчення можливостей введення в шкільну практику комп’ютерів та їх впливу на життя дітей. Дослідження, проведені американським вченим на кінці 80 – х рр., паралельно з позитивними результатами використання комп’ютера в навчанні, виявили, що перебування в області впливу низькоінтенсивних магнітних полей шкідливо для здоров’я дітей.

У Франції в 1970 – 76 був розгорнутий «Експеримент 58 ліцеїв», пов'язаний з введенням комп’ютера в учбовий процес. У ході цього експерименту французькі дослідники, не вводячи інформатику у якості нової дисципліни, розглядали міні – комп’ютер, з однієї сторони, як об’єкт вивчення, з другої – як дидактичний засіб, націлений на підвищення рівня викладання шкільних предметів. ВУ 1972 – 79 підготовлено 400 навчаючих програм з історії, географії, іноземній і рідній мові, математики, фізики, економіки. У 1983 прийнятий проект «100000 комп'ютерів». З 1985 процес комп'ютеризації прискорився завдяки програмі «Інформатика для всіх», ціль якої дати усім громадянином незалежно від віку, професії та ін. можливість познайомитися з новими технологіями. У 1985 – 86 встановлено 120 тисяч комп’ютерів, підготовлено 150 тисяч вчителів. Зараз поставлено завдання розробити учбову програму, орієнтовану не стільки на перевірку знань та застосування комп’ютера у якості допоміжного засобу, скільки на навчання імітаційному моделюванню, навичкам роботи з машиною, користуванням банком даних та пошуку необхідної інформації.

Страницы: 1 2

Більше про педагогіку:

Теоретичні основи організації оптимальної пізнавальної діяльності молодших школярів
Вступ дитини до школи – це різка зміна її життя і діяльності. Дитина йде до школи з фізичною й психологічною готовністю до цієї зміни. У шкільному навчанні використовуються і продовжують розвиватися фізичні й розумові здібності, формуються психічні властивості молодшого школяра. В цьому віці дитина ...

Розробка змісту тестового контролю навчальних досягнень учнів з теми "Динаміка поступального і обертального руху"
Реформування загальної середньої освіти відповідно закону України «Про загальну середню освіту» передбачає реалізацію основних принципів, таких як гуманізація освіти, її демократизація, методологічна профорієнтація процесу навчання на розвиток особистості учня, формування його основних компетентнос ...

Твори образотворчого мистецтва, на основі яких відбувається ознайомлення з видами мистецтва
Ознайомлення з видами мистецтва – невід’ємний складник методичної системи уроків образотворчого мистецтва. Ця робота обов’язково проводиться в системі робіт з ознайомленням із творчістю художників. Для уроків такого виду характерні наступні методичні прийоми: аналіз видів мистецтва, який включає в ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com