Роль комп'ютерних технологій в процесі навчання учнів загальноосвітньої школи

Матеріали по педагогіці » Модернізація процесу навчання за допомогою комп’ютерних технологій » Роль комп'ютерних технологій в процесі навчання учнів загальноосвітньої школи

Страница 3

Розмаїття феноменів інформаційної природи, тісний зв’язок сфери інформаційної діяльності з якісним перетворенням інформаційного простору й усього суспільного життя вимагає розглядати інформатизацію освіти в широкому контексті й розширеному трактуванні - в межах концепції і інформаційної освіти. Такий підхід дає змогу методологічного, цілісного й системного осмислення нових функцій інформаційної освіти в сучасному вимірі, узагальнює основні ціннісні принципи підготовки фахівців для сфери інформаційної діяльності, окреслює завдання інформаційної освіти, є вихідною метою навчання й виховання.

Можливість користуватися новими комп’ютерними технологіями і програмами, теле – та відеоапаратурою в навчальному процесі змінила навчання на краще.

Як показує сучасна педагогічна практика, використання комп’ютера в навчальному процесі спрямоване на розв’язання таких чотирьох типів дидактичних завдань:

1. Комп’ютер використовується як допоміжний засіб для ефективного розв’язання вже існуючої системи дидактичних завдань (додаткова інформація, інструкції, обчислювальні операції, демонстрації тощо). Технології мультимедіа дозволяють учням не покидаючи навчального класу (дому), бути присутніми на лекціях видатних учених - педагогів, стати свідками історичних подій, відвідати світові музеї, будь-які куточки Землі. Системи гіпермедіа дозволяють пов’язати один з одним не тільки фрагменти тексту, а й графіку, звукозаписи, фотографії, мультфільми, відеокліпи тощо, створювати «електронні» книги енциклопедії, підручники. Розвиток інформаційних телекомунікаційних мереж дає новий імпульс системам дистанційного навчання, забезпечує доступ до гігантських обсягів інформації, яка зберігається в різних куточках планети.

2. Комп’ютер може бути засобом для вирішення окремих практичних завдань у процесі загального безмашинного навчання (виконує функції контролера, тренажера): діалогові навчальні системи, довідково - контролюючі програми, текстовий редактор, експерименті навчальні системи.

3. Використовуючи комп’ютер, можна ставити і впроваджувати нові дидактичні завдання, які не розв’язуються традиційним шляхом, наприклад, імітувати експеримент. У процесі викладання математики за допомогою комп’ютера можна створювати різні математичні моделі, керувати ними і досліджувати їх «поведінку». У вивченні фізики комп’ютер допомагає демонструвати фізичні закономірності, експерименти.

4. За допомогою комп’ютера можна реалізувати принципово нові стратегії навчання (дистанційне навчання).

Крім цього, інформаційні технології у навчальному процесі надають нові можливості для управлінської діяльності як в окремій школі, так і в усій системі освіти в цілому. Можна створювати бази даних учнів, анкетних даних учителів, реєструвати документи, складати розклади занять, готувати різні статистичні зведення, вести електронні журнали учнівської успішності, створити локальну шкільну інформаційну мережу тощо. Об’єднання шкіл і уставів освіти в єдину інформаційну мережу дає змогу розв’язати проблему обміну оперативною інформацією між органами керування освітою й освітніми установами (накази, довідки, статистичні дані).

Страницы: 1 2 3 

Більше про педагогіку:

Історія виникнення ігор
Справжнє наукове вивчення процесу навчання математики передбачає розгляд всіх аспектів цього процесу - історичного, психологічного, педагогічного і математичного - у взаємозв'язках. Видатний письменник і кінорежисер О.П. Довженко (1919-1959) писав: "Сучасність завжди на дорозі з минулого в май ...

Пропозиції по використанню активних методів навчання для підвищення ефективності навчання школярів
Звертання до технологічних аспектів організації навчального процесу обумовлено мною вдосконалюванням змісту, форм і методів шкільного навчання. У зв'язку із цим у теорії й практиці педагогічного процесу потрібні корінні зміни. Тому після осмислення методичних основ навчання, я звернулася до різних ...

Вивчення мотиваційної структури природоохоронної діяльності молодших школярів
У побудові психодіагностичного інструментарію ми виходили з положення, що метод - це узагальнення певного класу методик (загальний шлях дослідження), а методика є конкретизацією методу і прямо залежить від мети дослідження. Враховуючи цю обставину, опишемо методи вивчення мотивації учіння та проілю ...

Університетська освіта

Університетська освіта

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки студентів.
Види та значення ігор

Види та значення ігор

Давно відомо, що при розвитку мислення і формуванні особистості важливу роль відіграє не тільки освітній фактор, але і характер ігрової діяльності.

Розділи

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educateua.com